Online  83  คน        
 ครู   นักเรียน

    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 9545
ทัศนศึกษาปีนี้ไปที่ไหนคะ  [7/11/2562]
ใครขโมยรีโมทProjectorกับหัวแปลงVGAห้อง423นำมาคืนด้วย  [6/11/2562]
ต้องการตารางสอนก่อนเปิดเทอม  [27/10/2562]
ไม่อยากติดร ติด0 มีเวลาน้อยมาก  [25/9/2562]
ถ้าไม่ให้เข้าโรงเรียนก็ให้ยามบอกเเต่เเรกเลย จะได้ไม่ต้องเข้ามาให้โดนไล่  [14/9/2562]
อ่านทั้งหมด
ผลการเรียนรายวิชาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
วิชา I20202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) ครูประจำวิชา นิติยา จันทะสี


   
ระดับผลการเรียน รวม 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 มส
จำนวน 36 0 0 0 0 0 10 4 22 0 0
ร้อยละ 100 .00 .00 .00 .00 .00 27.78 11.11 61.11 .00 .00
รวมร้อยละ   100.00 -
เฉลี่ย 3.67 -


แนะนำผู้บริหาร
นาย
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นายจีระศักดิ์ กลมวง
ครู


ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
เขมิสรา พรมฟ้า
ชั้น ม.5/7 GPA=3.83
สอบได้ที่ 9

สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 6 คน
พรกนก เล้าสกุล : ม.2/4
อินทร์ธิรา ถานัดดี : ม.3/5
สิรินัทชา ต้นกันยา : ม.4/4
ชญานี พุตติ : ม.4/4
อรปรียา พรานเจริญ : ม.5/2
ธีมาพร ประสมศักดิ์ : ม.6/6
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง