Online  37  คน        
 ครู   นักเรียน

    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 6169
รร. นี่หมายถึง โรงแรมหรอ  [11/12/2561]
ธนาคารขยะหรอ...ยังให้รถขยะเข้ารร.ตอนเช้าอยู่เลย  [11/12/2561]
ในหัวก็เหมือนจะไม่มีอะไรเลย  [9/12/2561]
ทำไมครูต้องห่วงสิ่งที่อยู่บนหัวเด็ก มากกว่าสิ่งที่อยู่ในหัวเด็ก  [8/12/2561]
เอาเวลาไปจี้ทำให้เด็กฉลาดขึ้นดีกว่าไปไล่จี้ตัดผมเด็กนะครับ-0-  [4/12/2561]
อ่านทั้งหมด


ผลการเรียนรายวิชาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
วิชา ว33202 ฟิสิกส์2พิเศษ 4 ครูประจำวิชา พรพีระ สังข์กระแสร์


   
ระดับผลการเรียน รวม 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 มส
จำนวน 22 0 0 0 0 0 0 2 20 0 0
ร้อยละ 100 .00 .00 .00 .00 .00 .00 9.09 90.91 .00 .00
รวมร้อยละ   100.00 -
เฉลี่ย 3.95 -


แนะนำผู้บริหาร
นายประทีป หวานชิต
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นายอรรถพล ศรัทธาผล
ครู


ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
มนัสวี ประทุมมา
ชั้น ม.5/1 GPA=3.76
สอบได้ที่ 6

สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 10 คน
อรนุช เดชอินทร์ : ม.2/5
ดารยา สิงหะ : ม.2/5
ธัญญา แซ่ฉี่ : ม.2/7
ชาดา กมลทิพย์วงศ์ : ม.3/1
กิตติพงษ์ พลับพลา : ม.3/3
มุทิตา เพ่งกลัด : ม.3/7
ภณิดา ทรัพย์ไพฑูรย์ : ม.4/2
จารุพร กันทรรศยศ : ม.4/3
กันตยา รอดคล้ำ : ม.5/4
กฤษตินนท ปิ่นเล่ : ม.5/8
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง