Online  36  คน        
 ครู   นักเรียน

    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 8843
วันนี้หน้าเสาร์ธงคุณครูบ่นอะไรคะ? บอก6/9คุยมนแถวเสียงดังมากหัดดูน้องม.ต้นบ้าง? แต่วันนี้6/9ไม่ได้มาเข้าแถวสักหน่อย ?  [1/7/2562]
ฝากถึงครูที่ทำงานใต้ตึก5เวลามีผู้ปกครองมาติดต่อมีครูผู้หญิงผมสั้นๆพูดจาไม่ค่อยดีกับนักเรียนก็ด้วย  [27/6/2562]
นักเรียนใหม่เอาป้ายชื่อมาแขวนคอ มันดีมาก ยกระดับรร.ขึ้นมาอีก  [26/6/2562]
HBD ผอ.ประทีป  [13/6/2562]
เมื่อไหร่จะซ่อมแอร์คะ สนใจกันหน่อยย ไม่ไหวแล้วค่ะ ขอร้องนะคะㅠㅠ 3/2   [6/6/2562]
อ่านทั้งหมด
ผลการเรียนรายวิชาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
วิชา อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 ครูประจำวิชา เฉิดโฉม ลอยพโยม


   
ระดับผลการเรียน รวม 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 มส
จำนวน 295 7 13 25 25 52 72 54 47 0 0
ร้อยละ 100 2.37 4.41 8.47 8.47 17.63 24.41 18.31 15.93 .00 .00
รวมร้อยละ   58.64 -
เฉลี่ย 2.79 -


แนะนำผู้บริหาร
นายประทีป หวานชิต
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นายพิสิฐ บุญมา
ครูชำนาญการพิเศษ

อวยพรวันเกิดครูที่เกิดในวันนี้

ครูน้ำฝน วัฒนะไชยศรี

ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
ธารน้ำ สุขศรีทอง
ชั้น ม.2/1 GPA=3.94
สอบได้ที่ 3

สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 2 คน
นันทวัฒน์ พาหา : ม.4/7
ธัญพิมล ก๋งเมือง : ม.6/5
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง