บันทึกการขาดเรียนของนักเรียนโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
1.บันทึกการขาดเรียน  2.สถิติการขาดเรียนรายวัน  3.รายชื่อคนขาดเรียน  4.จำนวนวันที่ขาดเรียน  5.การใช้โปรแกรม 

   
  ท่านต้อง LogIn ลงชื่อเข้าใช้งานก่อนจึงบันทึกหรือแก้ไขการขาดเรียนของนักเรียนได้
   
  การใช้โปรแกรม
       1. คุณครูลงชื่อเข้าใช้งาน
     2. เลือกห้องที่ต้องบันทึกหรือแก้ไขการขาดเรียน
     3. เลือกห้องที่ต้องการดูสถิติการขาดเรียนรายวัน
     4. เลือกห้องที่ต้องการดูรายชื่อนักเรียนที่ขาดเรียนรายวัน
     5. เลือกห้องที่ต้องการดูรายชื่อนักเรียนที่ขาดเรียนมากที่สุดรายห้อง