Online 24    คน

 ครู   นักเรียน

    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 8655
ห้องน้ำตึกห้าอึ่งอ่างใหญ่ไปค่ะ  [22/7/2560]
ออกตารางสอบม.5 แบบนี้ก็ไม่ไหวนะ   [17/7/2560]
รัก ทมว.และก็รักทุกคนด้วย5555  [17/7/2560]
ทำไมไม่สอบวันเว้นวันค่ะ   [17/7/2560]
ขอตารางสอบ ม1 หน่อยครับ  [16/7/2560]
อ่านทั้งหมด


สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 4 คน
กิตติธัช ศรีรักษา : ม.1/8
พรรษา สวัสดีดวง : ม.3/4
กฤษณา น้อยใหม่ : ม.4/8
พิมพ์ลภัส สันธุพันธ์ : ม.4/8
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว

   ภาพกิจกรรมโรงเรียน... จาก Facebook......      กิจกรรมทั้งหมด

  วันเสาร์ที่๖ พฤษาภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมได้จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการโรงเรียนคุณธรรม ณห้องประชุมใต้ตึก๕ อาคารเจ้าคุณทองดำ More...
[เกษมสิทธิ์@6/5/2560 ]
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอความอนุเคราะห์ในการให้ข้อมูลการติดตามการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย More...
[เกษมสิทธิ์@9/2/2560 ]
  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษามัธยาศึกษา เขต ๘ ติดตามนิเทศโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม More...
[เกษมสิทธิ์@9/2/2560 ]
  บรรยากาศการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ม.๑ วันที่ ๓๐ มกราคม - ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ค่ายลูกเสือสิทธิศึกษา อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี More...
[เกษมสิทธิ์@3/2/2560 ]


แนะนำผู้บริหาร
นายประทีป หวานชิต
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นางสาวอัญชลิกา นันทเกษมกาญจน์
ครูอัตราจ้าง

อวยพรวันเกิดครูที่เกิดในวันนี้

ครูนิชนันท์ จันหอม

ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
พรนภัส วันสาลี
ชั้น ม.6/2 GPA=4
สอบได้ที่ 1

กลุ่มไลน์เครือข่ายผู้ปกครอง
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง