Online  56  คน        
 ครู   นักเรียน

    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 3700
ไม่ทราบว่าโรงเรียนจัดประชุม วางแผนการเปิดภาคเรียน เเบ่งนักเรียน หรือวางเเผนการเรียนตอนเปิดเทอมหรือยังคะ ใกล้จะเปิดเทอมเเล้วนะคะ รู้สึกว่าดำเนินการช้ามาก ตารางสอนก็ยังไม่ออก เวลาเรียนก็มีน้อย รบกวนเพื่อความรวดเร็วด้วยนะคะ จะได้เตรียมตัวถูก  [23/6/2563]
ตัวอย่างการซื้อของ ม.ต้น 600-450 เหลือจ่ายเงินเพียง 150 บาท  [10/6/2563]
นักเรียนชั้นชั้น ม.2,3,5,6 สามารถมาซื้อเครื่องแบบนักเรียนได้ในวันที่12-15 มิถุนายน 2563 ร้านค้าจะลดยอดที่ได้รับจัดสรรให้เลย ม.ต้น ลด 450 บาท ม.ปลาย 500 บาท เช่น ถ้าซื้อของ600 จ่ายเงินเพียง 150 บาท  [10/6/2563]
นักเรียนชั้นชั้น ม.2,3,5,6 สามารถมาซื้อเครื่องแบบนักเรียนได้ในวันที่12-15 มิถุนายน 2563 ร้านค้าจะลดยอดที่ได้รับจัดสรรให้เลย ม.ต้น ลด 450 บาท ม.ปลาย 500 บาท เช่น ถ้าซื้อของ600 จ่ายเงินเพียง 450 บาท  [10/6/2563]
นักเรียนที่สั่งชุดเครื่องแบบไว้แล้วให้มารับที่ห้องการเงินด้วยค่ะ  [19/5/2563]
อ่านทั้งหมด

   ภาพกิจกรรมโรงเรียน... จาก Facebook......      กิจกรรมทั้งหมด

  ประชาสัมพันธ์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมประกาศปฏิทินห้องเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ควรใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกัน ล้างมือหรือเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก ถ้าไม่จำเป็น More...
[วิทวัส@25/6/2563 ]
   ประชาสัมพันธ์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมประกาศรายชื่อห้องเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ควรใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกัน ล้างมือหรือเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก ถ้าไม่จำเป็น More...
[ยุวดี@15/6/2563 ]
  ประชาสัมพันธ์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 รายละเอียดการลงทะเบียนเรียนและจำหน่ายหนังสือดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ควรใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกัน ล้างมือหรือเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก ถ้าไม่จำเป็น More...
[ยุวดี@11/6/2563 ]
  ประชาสัมพันธ์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมประกาศรายชื่อนักเรียนสอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รายละเอียดการลงทะเบียนเรียนและจำหน่ายหนังสือดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ควรใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกัน ล้างมือหรือเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก ถ้าไม่จำเป็น More...
[ยุวดี@1/6/2563 ]
ดาวน์โหลด (Download) เอกสารงานต่าง ๆ
- งานวิชาการ (ปรับปรุง 1 มิ.ย. 63)
- ผลการทดสอบด้วยข้อสอบปลายปี ชั้น ม.1 และ ม.2 ปีการศึกษา 2562 


แนะนำผู้บริหาร
นายสุริยะ จันทร์สนอง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นางอภินันท์ สีสันต์
ครูชำนาญการพิเศษ


ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
สาธิตา แซ่เล้า
ชั้น ม.6/1 GPA=3.98
สอบได้ที่ 3

สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 4 คน
ภูริ อินทอง : ม.3/8
ปฏิชญา สินศิริ : ม.5/2
จารุวรรณ ใจมั่น : ม.5/2
ลัดดาวัลย์ ผ่องใส : ม.6/7
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง