หลักการใช้ Past Simple Tense

IDevice Icon
1.ใช้กับเหตุการณ์หรือการกระทำที่ได้เกิดขึ้นแล้วในอดีตและก็จบลงไปแล้วในอดีตโน้นก่อนที่จะพูด
ประโยคนี้ออกมา ในกรณีเช่นนี้มักจะมีคำ กลุ่มคำหรือประโยค (Clause) ที่แสดงความเป็นอดีตมากำกับไว้เสมอได้แก่

    คำ                             กลุ่มคำ                                 ประโยค

 ago                          last night                         When he was young
 once                        last week (month)              When he was fifteen
 yesterday                 last year                           After he had gone
 formerly                    in 1980                            Whenever he saw me
                               yesterday mornig               When I lived in Paris
                               during the war
            เช่น
                (1) Simon went to the cinema yesterday.
                     ไซมอนไปดูหนังเมื่อวานนี้

                (2) I lived in America three years ago.
                     ฉันอยู่อเมริกาเมื่อ 3 ปีล่วงมาแล้ว (เดี๋ยวนี้ไม่ได้อยู่แล้ว)


2. ใช้กับการกระทำซึ่งกระทำเป็นประจำในอดีตแต่ปัจจุบันมิได้กระทำการณ์นั้นอีกแล้ว ในกรณีนี้จะมี Adverb บอกความถี่ บ่อยๆ มาร่วมด้วยก็ได้แต่ต้องมีคำบอกเวลาที่เป็นอดีตแน่นอนมากำกับไว้ตลอดไป

เช่น
                (1) She walk to school every day last week.
                     หล่อนเดินไปโรงเรียนทุกวันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

                (2) I always got up late last year.
                     ผมนอนตื่นสายเสมอๆ เมื่อปีกลายนี้


3. ใช้กับการกระทำในอดีต แสดงลำดับความต่อเนื่องของเหตุการณื กรณีนี้ verb ทุกตัวต้องเป็น Past Simple Tense ตลอดไปเช่น

                (1) I opened my bag, took out some money and gave it to my friend.
                     ผมเปิดกระเป๋าเอาเงินออกมาและก็ให้เพื่อนไป

                (2) He jumped out of the house, saw a police man and ran away.
                     เขากระโดดออกมาจากบ้านเห็นตำรวจก็วิ่งหนีไป