Online 54    คน

 ครู   นักเรียน

    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 3277
ทำไมนางรำใส่ชุดอยู่บ้านเข้าโรงเรียนได้ค่ะ  [20/10/2560]
กลุ่มไลน์ผู้ปกครองไม่สามารถแอดได้ครับ  [14/10/2560]
ตรวจสอบค่าเทอมที่ห้องการเงิน  [12/10/2560]
นักเรียนสามารถมาตรวจสอบการค้างชำระค่าเทอมได้ตลอดในช่วงปิดภาคเรียน  [12/10/2560]
ตอนนี้ตรวจสอบผลการเรียนได้ตามปกติแล้ว  [5/10/2560]
อ่านทั้งหมด


สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 5 คน
ปิยะ - : ม.1/9
ชนะโรจน์ มีล้อม : ม.3/10
ญาสินี ศรีอรรชนานันท์ : ม.6/4
สิริกาญจน์ ต้นกันยา : ม.6/5
กานติมา สานุ : ม.6/9
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว


แสดงข้อมูลครูที่เลือก
ภาพถ่าย ข้อมูลครู
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นางสาวสิริลักษณ์ ภัทรเวียงกาญจน์
กลุ่มสาระฯ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(แนะแนว)
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (บธ.บ.)
วิชาเอก การบัญชี
วันเข้าทำงาน  1/11/2553
อายุราชการ 6 ปี 11 เดือน 21 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.1/2
โทรศัพท์ 034-541-044
E-Mail nan.pattaraweangkanch@gmail.com
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นางปันน์ญะพัทธ์ ชินวัฒนกาญจน์
กลุ่มสาระฯ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(แนะแนว)
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท (ค.ม.)
วิชาเอก การบริหารการศึกษา
วันเข้าทำงาน  2/12/2534
อายุราชการ 25 ปี 10 เดือน 20 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.4/4
โทรศัพท์ 0818804595
E-Mail krucharas@gmail.com
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นางนวพร พงษ์พัว
กลุ่มสาระฯ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(แนะแนว)
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท (กศ.ม.)
วิชาเอก จิตวิทยาและการแนะแนว
วันเข้าทำงาน  23/8/2522
อายุราชการ 38 ปี 1 เดือน 30 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.3/4
โทรศัพท์ 085-1924496
E-Mail -
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นายยุทธิชัย อวยชัย
กลุ่มสาระฯ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(แนะแนว)
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ศษ.บ.)
วิชาเอก การศึกษาตลอดชีวิต,การแนะแนว
วันเข้าทำงาน  5/5/2560
อายุราชการ 0 ปี 5 เดือน 17 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.6/4
โทรศัพท์ 0904456351
E-Mail Yoot.esta89@gmail.com
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นางจิรวดี ผ่องใส
กลุ่มสาระฯ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(แนะแนว)
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (vv)
วิชาเอก คอมพิวเตอร์
วันเข้าทำงาน  12/9/2559
อายุราชการ 1 ปี 1 เดือน 10 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.-
โทรศัพท์ 0
E-Mail academic.tmk@gmail.com
     
จำนวนคุณครูทั้งหมด จำนวน 5 คน

แนะนำผู้บริหาร
นายประทีป หวานชิต
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นางสาวณพชนก สุวรรณมณี
ครูชำนาญการ

อวยพรวันเกิดครูที่เกิดในวันนี้

ครูเอนก สุทธิสินทอง

ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
ณัฐธยาน์ ฮับใบ
ชั้น ม.2/6 GPA=3.94
สอบได้ที่ 4

กลุ่มไลน์เครือข่ายผู้ปกครอง
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง