Online 58    คน

 ครู   นักเรียน

    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 2828
ทำไมนางรำใส่ชุดอยู่บ้านเข้าโรงเรียนได้ค่ะ  [20/10/2560]
กลุ่มไลน์ผู้ปกครองไม่สามารถแอดได้ครับ  [14/10/2560]
ตรวจสอบค่าเทอมที่ห้องการเงิน  [12/10/2560]
นักเรียนสามารถมาตรวจสอบการค้างชำระค่าเทอมได้ตลอดในช่วงปิดภาคเรียน  [12/10/2560]
ตอนนี้ตรวจสอบผลการเรียนได้ตามปกติแล้ว  [5/10/2560]
อ่านทั้งหมด


สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 5 คน
ปิยะ - : ม.1/9
ชนะโรจน์ มีล้อม : ม.3/10
ญาสินี ศรีอรรชนานันท์ : ม.6/4
สิริกาญจน์ ต้นกันยา : ม.6/5
กานติมา สานุ : ม.6/9
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว


แสดงข้อมูลครูที่เลือก
ภาพถ่าย ข้อมูลครู
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นายชัชชัย รัชชประภาพรกุล
กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี(ช่างอุตสาหกรรม)
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ค.บ.)
วิชาเอก การบริหารโรงเรียน
วันเข้าทำงาน  19/5/2524
อายุราชการ 36 ปี 5 เดือน 3 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.1/3
โทรศัพท์ 098-9891145
E-Mail -
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นายพงศ์ธร ปีตวัฒนกุล
กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี(ช่างอุตสาหกรรม)
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ค.บ.)
วิชาเอก อุตสาหกรรมศิลป์
วันเข้าทำงาน  12/11/2522
อายุราชการ 37 ปี 11 เดือน 10 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.1/6
โทรศัพท์ 081-7368549
E-Mail pongtorn19@hotmail.com
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นายประสาน สีสันต์
กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี(ช่างอุตสาหกรรม)
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท (ศษ.ม.)
วิชาเอก บริหารการศึกษา
วันเข้าทำงาน  16/5/2527
อายุราชการ 33 ปี 5 เดือน 6 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.5/8
โทรศัพท์ 086-9070897
E-Mail kblib@chaiyo.com
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นายอนุรักษ์ ปลื้มจิตต์
กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี(ช่างอุตสาหกรรม)
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท (ศษ.ม)
วิชาเอก การบริหารการศึกษา
วันเข้าทำงาน  1/2/2556
อายุราชการ 4 ปี 8 เดือน 21 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.6/6
โทรศัพท์ 0959099388
E-Mail nuiynuy.3@hotmail.com
     
จำนวนคุณครูทั้งหมด จำนวน 4 คน

แนะนำผู้บริหาร
นายประทีป หวานชิต
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นางสาวกัญญารัตน์ เรือนอินทร์
ครูอัตราจ้าง

อวยพรวันเกิดครูที่เกิดในวันนี้

ครูเอนก สุทธิสินทอง

ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
เยาวลักษณ์ นิ่มขาว
ชั้น ม.3/2 GPA=3.95
สอบได้ที่ 6

กลุ่มไลน์เครือข่ายผู้ปกครอง
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง