Online 13    คน

 ครู   นักเรียน
กำลังถ่ายทอดสดกีฬาสี 13-15 ธ.ค.2560


    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 6433
อันนี้ครูพิมพ์ป่ะ  [10/12/2560]
ทำไมอาจารย์ปราณีต้องให้เด็กจับหมาไปปล่อยข้างทางด้วยค่ะ  [9/12/2560]
ต่อเพราะเมื่อคุณจบจากที่นี่..ใบวุฒิของคุณก็การันตีว่าจบจาก รร.นี้ครับ  [9/12/2560]
รร.นี้สิ่งที่ดีก็มีอยู่มาก...ถ้าไม่อยากเรียนที่นี่ก็อย่าทำให้เสียชื่อเสียงนะครับ...  [9/12/2560]
ถ้าการเสีย5บาทแล้วน้องจะตายก็บอกน่ะพี่จะออกให้  [9/12/2560]
อ่านทั้งหมด
แสดงข้อมูลครูที่เลือก
ภาพถ่าย ข้อมูลครู
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นายเสนอ วิเศษสิงห์
กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ค.บ.)
วิชาเอก พลศึกษา
วันเข้าทำงาน  19/5/2523
อายุราชการ 37 ปี 6 เดือน 28 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.6/9
โทรศัพท์ 089-9131759
E-Mail -
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นายไพฑูรย์ มีอินทร์
กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ศษ.บ.)
วิชาเอก บริหารการศึกษา
วันเข้าทำงาน  23/5/2523
อายุราชการ 37 ปี 6 เดือน 24 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.4/9
โทรศัพท์ 084-7194313
E-Mail paitoonme@gmail.com
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นายพีรพงศ์ ปลาสกุล
กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ศษ.บ.)
วิชาเอก บริหารการศึกษา
วันเข้าทำงาน  19/5/2524
อายุราชการ 36 ปี 6 เดือน 28 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.4/2
โทรศัพท์ 087-1690619
E-Mail pee2502@hotmail.com
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นางสุพรรษา เจริญบุตรานนท์
กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท (ศษ.ม)
วิชาเอก นาฏศิลป์ไทยศึกษา
วันเข้าทำงาน  27/2/2552
อายุราชการ 8 ปี 9 เดือน 20 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.2/5
โทรศัพท์ 084-3155846
E-Mail suphansa.ying1309@gmail.com
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นายธนนันท์ กลั่นบุศย์
กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (กศ.บ.)
วิชาเอก ดนตรีไทย
วันเข้าทำงาน  1/1/2554
อายุราชการ 6 ปี 11 เดือน 15 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.2/7
โทรศัพท์ 081-7228976
E-Mail -
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นายธนพล อินพรม
กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ศศ.บ.)
วิชาเอก ดนตรีสากล
วันเข้าทำงาน  19/10/2560
อายุราชการ 0 ปี 1 เดือน 28 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.0
โทรศัพท์ 089-1409790
E-Mail 0
     
จำนวนคุณครูทั้งหมด จำนวน 6 คน

แนะนำผู้บริหาร
นายประทีป หวานชิต
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นายประสาน สีสันต์
ครูชำนาญการพิเศษ

อวยพรวันเกิดครูที่เกิดในวันนี้

ครูประสาน สีสันต์

ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
ณิชา หอมชิต
ชั้น ม.4/2 GPA=3.84
สอบได้ที่ 7

สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 6 คน
อุไรวรรณ จันทร์มณี : ม.1/9
ชลธิดา ห้วยหงษ์ทอง : ม.2/2
สุกัญญา ดอนอินทร์ : ม.4/4
ธนากร แจ่มแจ้ง : ม.5/7
ชลธิชา บุญทองสุข : ม.5/8
ปารีณา เต่าทอง : ม.6/4
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง