Online 44    คน

 ครู   นักเรียน

    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 4247
ทำไมนางรำใส่ชุดอยู่บ้านเข้าโรงเรียนได้ค่ะ  [20/10/2560]
กลุ่มไลน์ผู้ปกครองไม่สามารถแอดได้ครับ  [14/10/2560]
ตรวจสอบค่าเทอมที่ห้องการเงิน  [12/10/2560]
นักเรียนสามารถมาตรวจสอบการค้างชำระค่าเทอมได้ตลอดในช่วงปิดภาคเรียน  [12/10/2560]
ตอนนี้ตรวจสอบผลการเรียนได้ตามปกติแล้ว  [5/10/2560]
อ่านทั้งหมด


สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 5 คน
ปิยะ - : ม.1/9
ชนะโรจน์ มีล้อม : ม.3/10
ญาสินี ศรีอรรชนานันท์ : ม.6/4
สิริกาญจน์ ต้นกันยา : ม.6/5
กานติมา สานุ : ม.6/9
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว


แสดงข้อมูลครูที่เลือก
ภาพถ่าย ข้อมูลครู
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นายเสนอ วิเศษสิงห์
กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ค.บ.)
วิชาเอก พลศึกษา
วันเข้าทำงาน  19/5/2523
อายุราชการ 37 ปี 5 เดือน 3 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.6/9
โทรศัพท์ 089-9131759
E-Mail -
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นางกฤษณา อารีย์ชน
กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ค.บ.)
วิชาเอก เทคโนโลยีทางการศึกษา
วันเข้าทำงาน  10/5/2526
อายุราชการ 34 ปี 5 เดือน 12 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.3/6
โทรศัพท์ 081-1925365
E-Mail -
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นายไพฑูรย์ มีอินทร์
กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ศษ.บ.)
วิชาเอก บริหารการศึกษา
วันเข้าทำงาน  23/5/2523
อายุราชการ 37 ปี 4 เดือน 30 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.4/9
โทรศัพท์ 084-7194313
E-Mail paitoonme@gmail.com
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นายพีรพงศ์ ปลาสกุล
กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ศษ.บ.)
วิชาเอก บริหารการศึกษา
วันเข้าทำงาน  19/5/2524
อายุราชการ 36 ปี 5 เดือน 3 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.4/2
โทรศัพท์ 087-1690619
E-Mail pee2502@hotmail.com
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นางสุพรรษา เจริญบุตรานนท์
กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท (ศษ.ม)
วิชาเอก นาฏศิลป์ไทยศึกษา
วันเข้าทำงาน  27/2/2552
อายุราชการ 8 ปี 7 เดือน 26 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.2/5
โทรศัพท์ 084-3155846
E-Mail suphansa.ying1309@gmail.com
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นายธนนันท์ กลั่นบุศย์
กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (กศ.บ.)
วิชาเอก ดนตรีไทย
วันเข้าทำงาน  1/1/2554
อายุราชการ 6 ปี 9 เดือน 21 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.2/7
โทรศัพท์ 081-7228976
E-Mail -
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นายชัยรัชต์ ชูชาติ
กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ค.บ.)
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ
วันเข้าทำงาน  1/1/2523
อายุราชการ 37 ปี 9 เดือน 21 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.-
โทรศัพท์ 085-1983065
E-Mail -
     
จำนวนคุณครูทั้งหมด จำนวน 7 คน

แนะนำผู้บริหาร
นายประทีป หวานชิต
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นางสาวยุวดี พุทสอน
ครูชำนาญการพิเศษ

อวยพรวันเกิดครูที่เกิดในวันนี้

ครูเอนก สุทธิสินทอง

ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
สาธิตา แซ่เล้า
ชั้น ม.3/1 GPA=4
สอบได้ที่ 1

กลุ่มไลน์เครือข่ายผู้ปกครอง
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง