Online  137  คน        
 ครู   นักเรียน
กิจกรรมกีฬาสีโรงเรียนระหว่างวันที่ 13-15 ธ.ค.2560

    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 681
ใบ ปพ.ม.3 และใบ ปพ.ม.6 ได้เมื่อไหร่แจ้งให้ทราบด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ  [21/3/2561]
ไม่มีทุนให้เด็กเรียนดีบ้างหรอคับเขาจะได้มีกำลังใจ  [21/3/2561]
เอกสารที่ใช้สมัครมีอะไรบ้าง  [21/3/2561]
ทำไหมไม่ทำโรงยิมต่อละครับ  [20/3/2561]
อจ่าทำตัวเรียกร้องกันเลย คนที่ไม่ใช่เด็ก รร.เราเขามาอ่านมันเสีย  [20/3/2561]
อ่านทั้งหมด
แสดงข้อมูลครูที่เลือก
ภาพถ่าย ข้อมูลครู
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นายเสนอ วิเศษสิงห์
กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ค.บ.)
วิชาเอก พลศึกษา
วันเข้าทำงาน  19/5/2523
อายุราชการ 37 ปี 10 เดือน 3 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.6/9
โทรศัพท์ 089-9131759
E-Mail -
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นายไพฑูรย์ มีอินทร์
กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ศษ.บ.)
วิชาเอก บริหารการศึกษา
วันเข้าทำงาน  23/5/2523
อายุราชการ 37 ปี 9 เดือน 30 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.4/9
โทรศัพท์ 084-7194313
E-Mail paitoonme@gmail.com
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นายพีรพงศ์ ปลาสกุล
กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ศษ.บ.)
วิชาเอก บริหารการศึกษา
วันเข้าทำงาน  19/5/2524
อายุราชการ 36 ปี 10 เดือน 3 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.4/2
โทรศัพท์ 087-1690619
E-Mail pee2502@hotmail.com
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นางสุพรรษา เจริญบุตรานนท์
กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท (ศษ.ม)
วิชาเอก นาฏศิลป์ไทยศึกษา
วันเข้าทำงาน  27/2/2552
อายุราชการ 9 ปี 0 เดือน 26 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.2/5
โทรศัพท์ 084-3155846
E-Mail suphansa.ying1309@gmail.com
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นายธนนันท์ กลั่นบุศย์
กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (กศ.บ.)
วิชาเอก ดนตรีไทย
วันเข้าทำงาน  1/1/2554
อายุราชการ 7 ปี 2 เดือน 21 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.2/7
โทรศัพท์ 081-7228976
E-Mail -
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นายธนพล อินพรม
กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ศศ.บ.)
วิชาเอก ดนตรีสากล
วันเข้าทำงาน  19/10/2560
อายุราชการ 0 ปี 5 เดือน 3 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.0
โทรศัพท์ 085-1409790
E-Mail 0
     
จำนวนคุณครูทั้งหมด จำนวน 6 คน

แนะนำผู้บริหาร
นายประทีป หวานชิต
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นางสาวพลิมา อุตตโรพร
ครูชำนาญการ


ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
ธนพรรณ ตัณฑ์ธนศิวะกุล
ชั้น ม.1/1 GPA=3.95
สอบได้ที่ 1

สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 4 คน
กอบชัย ศรีจันทร์รัตน์ : ม.1/8
มัลลิกา โสภา : ม.2/8
ปิยวรรณ คำกลิ่น : ม.4/3
สุชาดา มณีสงค์ : ม.6/3
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง