Online  70  คน        
 ครู   นักเรียน
กิจกรรมกีฬาสีโรงเรียนระหว่างวันที่ 13-15 ธ.ค.2560

    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 9752
อยากให้โฮมรูมย้ายไปอยู่7 บางทีก้กลับบ้านไม่ทัน ต้องรอถึง5โมงครึ่ง  [17/7/2561]
อยากให้มีครูเวรคอยดูแลข้างโรงเรียนเวลาเลิกเรียน  [15/7/2561]
อย่ากเปรียนครูวิชา is2/7 คับ  [13/7/2561]
คนที่คิดสูบบุหรี่ คิดผิดให้คิดใหม่   [12/7/2561]
อยากให้โรงเรียนแก้ไขปัญหาเด็กสูบบุหรี่ในห้องน้ำมาก  [11/7/2561]
อ่านทั้งหมด
แสดงข้อมูลครูที่เลือก
ภาพถ่าย ข้อมูลครู
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นายเสนอ วิเศษสิงห์
กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ค.บ.)
วิชาเอก พลศึกษา
วันเข้าทำงาน  19/5/2523
อายุราชการ 38 ปี 1 เดือน 30 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.6/9
โทรศัพท์ 089-9131759
E-Mail -
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นายไพฑูรย์ มีอินทร์
กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ศษ.บ.)
วิชาเอก บริหารการศึกษา
วันเข้าทำงาน  23/5/2523
อายุราชการ 38 ปี 1 เดือน 26 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.4/9
โทรศัพท์ 084-7194313
E-Mail paitoonme@gmail.com
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นายพีรพงศ์ ปลาสกุล
กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ศษ.บ.)
วิชาเอก บริหารการศึกษา
วันเข้าทำงาน  19/5/2524
อายุราชการ 37 ปี 1 เดือน 30 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.4/8
โทรศัพท์ 087-1690619
E-Mail pee2502@hotmail.com
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นางสุพรรษา เจริญบุตรานนท์
กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท (ศษ.ม)
วิชาเอก นาฏศิลป์ไทยศึกษา
วันเข้าทำงาน  27/2/2552
อายุราชการ 9 ปี 4 เดือน 22 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.2/7
โทรศัพท์ 084-3155846
E-Mail suphansa.ying1309@gmail.com
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นางสาวณัฐกาญจน์ จานแก้ว
กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ศษ.บ.)
วิชาเอก ดนตรีไทย
วันเข้าทำงาน  27/10/2560
อายุราชการ 0 ปี 8 เดือน 22 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.2/7
โทรศัพท์ 0871627959
E-Mail donutt162@gmail.com
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นายธนพล อินพรม
กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ศศ.บ.)
วิชาเอก ดนตรีสากล
วันเข้าทำงาน  19/10/2560
อายุราชการ 0 ปี 8 เดือน 30 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.0
โทรศัพท์ 085-1409790
E-Mail 0
     
จำนวนคุณครูทั้งหมด จำนวน 6 คน

แนะนำผู้บริหาร
นายประทีป หวานชิต
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
Mr.jessie Ornadio
ครูอัตราจ้าง


ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
มานิตา อ่อนนาง
ชั้น ม.5/2 GPA=3.92
สอบได้ที่ 4

สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 6 คน
ธนบดี เสนีวงศ์ : ม.1/5
นันทวัฒน์ เอมทอง : ม.2/7
ปฏิเวธ วรภักดี : ม.3/2
ชิษณุพงศ์ พันธ์แจ่ม : ม.3/10
อัครพล ช่างเจริญ : ม.5/7
นครินทร์ ปิ่นทอง : ม.6/3
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง