Online  66  คน        
 ครู   นักเรียน    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 9127
เมื่อไหร่จะดูผลสอบในระบบได้คะ ทำไมถึงยังขึ้นว่าไม่ประกาศผลทั้งๆที่ รร บอกดูได้วันนี้ ช่วยแก้ไขหรือชี้แจ้งด้วยค่ะ มันควรดูได้ตามกำหนดการหรือป่าวคะ  [22/3/2566]
ร้อน ทำไมแอร์ต้องเปิด9โมงครึ่งด้วยครับ เด็กลงไปเข้าแถวก็ร้อนพอแล้ว ต้องมานั่งเรียนร้อนๆอีก ไม่มีสมาธิเรียนกันเลยครับ  [17/6/2565]
โปรดคุณครูช่วยงดสั่งงาน และกรุณาอย่าสั่งงานนอกเวลา ให้นักเรียนได้อ่านหนังสือบ้าง แค่ทำการบ้านที่คุณครูสั่ง วันต่อวันก็ไม่มีเวลาอ่านหนังสือแล้วโปรดเห็นใจนักเรียนบ้าง  [18/1/2565]
อ่านทั้งหมด
สถิติจำนวนครูและการสืบค้นข้อมูลครู
จำนวนครู จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
   ชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้   แสดงกราฟ จำนวน(คน)
ชาย หญิง รวม
-  บริหาร 2 3 5
-  ภาษาไทย 1 9 10
-  คณิตศาสตร์ 8 6 14
-  วิทยาศาสตร์ 6 15 21
-  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 2 14 16
-  สุขศึกษาและพลศึกษา 2 2 4
-  ศิลปะ 4 4 8
-  ภาษาต่างประเทศ 3 17 20
-  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(แนะแนว) 1 0 1
-  การงานอาชีพ(คหกรรม) 0 2 2
-  การงานอาชีพ(เกษตร) 2 0 2
-  การงานอาชีพ(ช่างอุตสาหกรรม) 1 0 1
-  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) 4 2 6
-  เว็บมาสเตอร์ 1 0 1
-  เจ้าหน้าที่สำนักงาน 0 2 2
รวม 37 76 113

จำนวนครู จำแนกตามตำแหน่ง
    ตำแหน่ง    แสดงกราฟ จำนวน(คน)
ชาย หญิง รวม
-  ครู 16 22 38
-  ครูชำนาญการ 7 15 22
-  ครูชำนาญการพิเศษ 6 20 26
-  ครูผู้ช่วย 3 9 12
-  ครูอัตราจ้าง 3 7 10
-  ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 1 0 1
-  รองผู้อำนวยการชำนาญการ 0 2 2
-  รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 1 1 2
รวม 37 76 113

จำนวนครู จำแนกตามระดับการศึกษา
    ระดับการศึกษา    แสดงกราฟ จำนวน(คน)
ชาย หญิง รวม
-  ปริญญาตรี 24 52 76
-  ปริญญาโท 13 22 35
-  ปริญญาเอก 0 1 1
-  ปริญาญตรี 0 1 1
รวม 37 76 113

จำนวนครู จำแนกตามช่วงอายุตัว
    ช่วงอายุ (ปี)    แสดงกราฟ จำนวน(คน)
ชาย หญิง รวม
-  น้อยกว่า 30 ปี 11 16 27
-  30 - 39 ปี 16 30 46
-  40 - 49 ปี 5 11 16
-  ตั้งแต่ 50 ปี ขึ้นไป 4 19 23
รวม 36 76 112

จำนวนครู จำแนกตามช่วงอายุราชการ
    ช่วงอายุราชการ (ปี)    แสดงกราฟ จำนวน(คน)
ชาย หญิง รวม
-  น้อยกว่า 5 ปี 12 20 32
-  5 - 9 ปี 11 23 34
-  10 - 14 ปี 8 10 18
-  15 - 19 ปี 0 3 3
-  20 - 24 ปี 0 2 2
-  25 - 29 ปี 3 10 13
-  30 - 34 ปี 0 7 7
-  ตั้งแต่ 35 ปี ขึ้นไป 3 1 4
รวม 37 76 113

ค้นหาคุณครูโรงเรียน

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนอดีต-ปัจจุบัน

คณะผู้บริหารโรงเรียนปัจจุบัน


แนะนำผู้บริหาร
นายสุริยะ จันทร์สนอง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นางสาวเหมือนฝัน เชนะโยธิน
ครูอัตราจ้าง

อวยพรวันเกิดครูที่เกิดในวันนี้

ครูบุษยมาศ อินทร์พรหม

ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
ทัศวรรณ ตะพัง
ชั้น ม.3/4 GPA=3.99
สอบได้ที่ 4

สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 3 คน
เกศกนก เฉลิมธนะกิจโกศล : ม.3/5
สุภาวดี บรรลือทรัพย์ : ม.5/6
ธนวัฒน์ แย้มพวง : ม.6/8
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ Cr.ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง