Online  71  คน        
 ครู   นักเรียน    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 1289
เมื่อไหร่จะดูผลสอบในระบบได้คะ ทำไมถึงยังขึ้นว่าไม่ประกาศผลทั้งๆที่ รร บอกดูได้วันนี้ ช่วยแก้ไขหรือชี้แจ้งด้วยค่ะ มันควรดูได้ตามกำหนดการหรือป่าวคะ  [22/3/2566]
ร้อน ทำไมแอร์ต้องเปิด9โมงครึ่งด้วยครับ เด็กลงไปเข้าแถวก็ร้อนพอแล้ว ต้องมานั่งเรียนร้อนๆอีก ไม่มีสมาธิเรียนกันเลยครับ  [17/6/2565]
โปรดคุณครูช่วยงดสั่งงาน และกรุณาอย่าสั่งงานนอกเวลา ให้นักเรียนได้อ่านหนังสือบ้าง แค่ทำการบ้านที่คุณครูสั่ง วันต่อวันก็ไม่มีเวลาอ่านหนังสือแล้วโปรดเห็นใจนักเรียนบ้าง  [18/1/2565]
อ่านทั้งหมด
สถิติจำนวนนักเรียนและการสืบค้นข้อมูลนักเรียนโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ค้นหานักเรียนปัจจุบัน แสดงรายชื่อนักเรียน
พิมพ์ชื่อแล้วEnter
พิมพ์ชั้นแล้วEnter เช่น 1/5
รายชื่อนักเรียน ณ วันที่ 22 พ.ค.58 ชั้น ม.1 2 3 4 5 6(*.pdf)
แสดงรายชื่อนักเรียนที่กำลังเรียนทั้งหมด
แสดงรายชื่อนักเรียนที่ลาออกระหว่างปี
แสดงรายชื่อนักเรียนที่เข้าใหม่ระหว่างปี
สถิติจำนวนชื่อนักเรียนแต่ละปีการศึกษา

ชั้น ม .1
ชั้น ม .2
ชั้น ม .3
 ชั้น/ห้อง 
 ชาย 
 หญิง 
 รวม 
1/1 13 22 35
1/2 12 26 38
1/3 16 20 36
1/4 12 22 34
1/5 18 18 36
1/6 11 22 33
1/7 9 13 22
1/8 7 26 33
1/9 12 19 31
1/10 26 10 36
รวม   10 136 198 334
 ชั้น/ห้อง 
 ชาย 
 หญิง 
 รวม 
2/1 16 20 36
2/2 18 20 38
2/3 16 22 38
2/4 16 22 38
2/5 16 23 39
2/6 17 21 38
2/7 4 23 27
2/8 11 12 23
2/9 16 21 37
2/10 22 17 39
รวม   10 152 201 353
 ชั้น/ห้อง 
 ชาย 
 หญิง 
 รวม 
3/1 14 20 34
3/2 23 14 37
3/3 12 22 34
3/4 15 19 34
3/5 15 19 34
3/6 13 21 34
3/7 23 11 34
3/8 18 16 34
3/9 15 18 33
3/10 17 15 32
รวม   10 165 175 340
รวมห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 30 ห้อง
รวมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 1027 คน
ชั้น ม .4
ชั้น ม .5
ชั้น ม .6
 ชั้น/ห้อง 
 ชาย 
 หญิง 
 รวม 
4/1 9 21 30
4/2 13 30 43
4/3 20 20 40
4/4 9 31 40
4/5 18 23 41
4/6 10 33 43
4/7 23 20 43
4/8 16 27 43
4/9 28 16 44
รวม   9 146 221 367
 ชั้น/ห้อง 
 ชาย 
 หญิง 
 รวม 
5/1 13 15 28
5/2 8 26 34
5/3 10 27 37
5/4 11 23 34
5/5 9 26 35
5/6 10 28 38
5/7 18 28 46
5/8 12 32 44
5/9 20 25 45
รวม   9 111 230 341
 ชั้น/ห้อง 
 ชาย 
 หญิง 
 รวม 
6/1 16 14 30
6/2 14 30 44
6/3 16 27 43
6/4 13 27 40
6/5 14 25 39
6/6 14 30 44
6/7 13 34 47
6/8 23 18 41
รวม   8 123 205 328
รวมห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 26 ห้อง
รวมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 1036 คน
รวมห้องเรียนทั้งหมด 56 ห้อง
รวมนักเรียนทั้งหมด 2063 คน
ข้อมูลคำนวณ Real Time วันที่ 31/3/2566


แนะนำผู้บริหาร
นายสุริยะ จันทร์สนอง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นางสาวยุภา เกิดศิริ
ครูชำนาญการพิเศษ

อวยพรวันเกิดครูที่เกิดในวันนี้

ครูบุษยมาศ อินทร์พรหม

ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
ธัญญธรณ์ คงแก้ว
ชั้น ม.5/2 GPA=4
สอบได้ที่ 1

สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 3 คน
เกศกนก เฉลิมธนะกิจโกศล : ม.3/5
สุภาวดี บรรลือทรัพย์ : ม.5/6
ธนวัฒน์ แย้มพวง : ม.6/8
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ Cr.ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง