Online 14    คน

 ครู   นักเรียน
กำลังถ่ายทอดสดกีฬาสี 13-15 ธ.ค.2560


    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 9663
อันนี้ครูพิมพ์ป่ะ  [10/12/2560]
ทำไมอาจารย์ปราณีต้องให้เด็กจับหมาไปปล่อยข้างทางด้วยค่ะ  [9/12/2560]
ต่อเพราะเมื่อคุณจบจากที่นี่..ใบวุฒิของคุณก็การันตีว่าจบจาก รร.นี้ครับ  [9/12/2560]
รร.นี้สิ่งที่ดีก็มีอยู่มาก...ถ้าไม่อยากเรียนที่นี่ก็อย่าทำให้เสียชื่อเสียงนะครับ...  [9/12/2560]
ถ้าการเสีย5บาทแล้วน้องจะตายก็บอกน่ะพี่จะออกให้  [9/12/2560]
อ่านทั้งหมดสถิติจำนวนนักเรียนและการสืบค้นข้อมูลนักเรียนโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ค้นหานักเรียนปัจจุบัน แสดงรายชื่อนักเรียน
พิมพ์ชื่อแล้วEnter
พิมพ์ชั้นแล้วEnter เช่น 1/5
รายชื่อนักเรียน ณ วันที่ 22 พ.ค.58 ชั้น ม.1 2 3 4 5 6(*.pdf)
แสดงรายชื่อนักเรียนที่กำลังเรียนทั้งหมด
แสดงรายชื่อนักเรียนที่ลาออกระหว่างปี
แสดงรายชื่อนักเรียนที่เข้าใหม่ระหว่างปี
สถิติจำนวนชื่อนักเรียนแต่ละปีการศึกษา

ชั้น ม .1
ชั้น ม .2
ชั้น ม .3
 ชั้น/ห้อง 
 ชาย 
 หญิง 
 รวม 
1/1 13 23 36
1/2 20 20 40
1/3 21 22 43
1/4 21 21 42
1/5 22 22 44
1/6 4 16 20
1/7 20 23 43
1/8 16 27 43
1/9 16 26 42
1/10 19 24 43
รวม   10 172 224 396
 ชั้น/ห้อง 
 ชาย 
 หญิง 
 รวม 
2/1 11 24 35
2/2 13 23 36
2/3 15 24 39
2/4 15 26 41
2/5 15 24 39
2/6 7 9 16
2/7 10 24 34
2/8 12 16 28
2/9 25 16 41
2/10 23 7 30
รวม   10 146 193 339
 ชั้น/ห้อง 
 ชาย 
 หญิง 
 รวม 
3/1 10 26 36
3/2 10 26 36
3/3 18 21 39
3/4 19 19 38
3/5 11 24 35
3/6 10 13 23
3/7 9 20 29
3/8 17 15 32
3/9 15 20 35
3/10 33 0 33
รวม   10 152 184 336
รวมห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 30 ห้อง
รวมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 1071 คน
ชั้น ม .4
ชั้น ม .5
ชั้น ม .6
 ชั้น/ห้อง 
 ชาย 
 หญิง 
 รวม 
4/1 9 22 31
4/2 7 28 35
4/3 11 24 35
4/4 10 23 33
4/5 6 26 32
4/6 6 29 35
4/7 12 29 41
4/8 6 23 29
4/9 27 10 37
รวม   9 94 214 308
 ชั้น/ห้อง 
 ชาย 
 หญิง 
 รวม 
5/1 10 22 32
5/2 11 23 34
5/3 15 23 38
5/4 11 28 39
5/5 16 23 39
5/6 13 21 34
5/7 5 15 20
5/8 6 17 23
5/9 22 11 33
5/10 16 9 25
รวม   10 125 192 317
 ชั้น/ห้อง 
 ชาย 
 หญิง 
 รวม 
6/1 11 11 22
6/2 6 32 38
6/3 14 24 38
6/4 10 30 40
6/5 10 31 41
6/6 17 23 40
6/7 12 24 36
6/8 7 10 17
6/9 13 9 22
6/10 14 2 16
รวม   10 114 196 310
รวมห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 29 ห้อง
รวมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 935 คน
รวมห้องเรียนทั้งหมด 59 ห้อง
รวมนักเรียนทั้งหมด 2006 คน
ข้อมูลคำนวณ Real Time วันที่ 16/12/2560


แนะนำผู้บริหาร
นายประทีป หวานชิต
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นางสรินยา พรหมมา
ครูชำนาญการพิเศษ

อวยพรวันเกิดครูที่เกิดในวันนี้

ครูประสาน สีสันต์

ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
ธนภรณ์ ดำรงกิจภากร
ชั้น ม.3/1 GPA=4
สอบได้ที่ 1

สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 6 คน
อุไรวรรณ จันทร์มณี : ม.1/9
ชลธิดา ห้วยหงษ์ทอง : ม.2/2
สุกัญญา ดอนอินทร์ : ม.4/4
ธนากร แจ่มแจ้ง : ม.5/7
ชลธิชา บุญทองสุข : ม.5/8
ปารีณา เต่าทอง : ม.6/4
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง