Online  46  คน        
 ครู   นักเรียน

    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 3704
ไม่ทราบว่าโรงเรียนจัดประชุม วางแผนการเปิดภาคเรียน เเบ่งนักเรียน หรือวางเเผนการเรียนตอนเปิดเทอมหรือยังคะ ใกล้จะเปิดเทอมเเล้วนะคะ รู้สึกว่าดำเนินการช้ามาก ตารางสอนก็ยังไม่ออก เวลาเรียนก็มีน้อย รบกวนเพื่อความรวดเร็วด้วยนะคะ จะได้เตรียมตัวถูก  [23/6/2563]
ตัวอย่างการซื้อของ ม.ต้น 600-450 เหลือจ่ายเงินเพียง 150 บาท  [10/6/2563]
นักเรียนชั้นชั้น ม.2,3,5,6 สามารถมาซื้อเครื่องแบบนักเรียนได้ในวันที่12-15 มิถุนายน 2563 ร้านค้าจะลดยอดที่ได้รับจัดสรรให้เลย ม.ต้น ลด 450 บาท ม.ปลาย 500 บาท เช่น ถ้าซื้อของ600 จ่ายเงินเพียง 150 บาท  [10/6/2563]
นักเรียนชั้นชั้น ม.2,3,5,6 สามารถมาซื้อเครื่องแบบนักเรียนได้ในวันที่12-15 มิถุนายน 2563 ร้านค้าจะลดยอดที่ได้รับจัดสรรให้เลย ม.ต้น ลด 450 บาท ม.ปลาย 500 บาท เช่น ถ้าซื้อของ600 จ่ายเงินเพียง 450 บาท  [10/6/2563]
นักเรียนที่สั่งชุดเครื่องแบบไว้แล้วให้มารับที่ห้องการเงินด้วยค่ะ  [19/5/2563]
อ่านทั้งหมด

สถิติจำนวนนักเรียนและการสืบค้นข้อมูลนักเรียนโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ค้นหานักเรียนปัจจุบัน แสดงรายชื่อนักเรียน
พิมพ์ชื่อแล้วEnter
พิมพ์ชั้นแล้วEnter เช่น 1/5
รายชื่อนักเรียน ณ วันที่ 22 พ.ค.58 ชั้น ม.1 2 3 4 5 6(*.pdf)
แสดงรายชื่อนักเรียนที่กำลังเรียนทั้งหมด
แสดงรายชื่อนักเรียนที่ลาออกระหว่างปี
แสดงรายชื่อนักเรียนที่เข้าใหม่ระหว่างปี
สถิติจำนวนชื่อนักเรียนแต่ละปีการศึกษา

ชั้น ม .1
ชั้น ม .2
ชั้น ม .3
 ชั้น/ห้อง 
 ชาย 
 หญิง 
 รวม 
1/1 14 22 36
1/2 22 13 35
1/3 14 21 35
1/4 16 19 35
1/5 16 19 35
1/6 14 21 35
1/7 24 11 35
1/8 18 17 35
1/9 15 20 35
1/10 20 16 36
รวม   10 173 179 352
 ชั้น/ห้อง 
 ชาย 
 หญิง 
 รวม 
2/1 13 18 31
2/2 10 24 34
2/3 8 29 37
2/4 14 20 34
2/5 23 14 37
2/6 23 13 36
2/7 6 29 35
2/8 27 7 34
2/9 21 10 31
2/10 22 13 35
รวม   10 167 177 344
 ชั้น/ห้อง 
 ชาย 
 หญิง 
 รวม 
3/1 9 24 33
3/2 13 22 35
3/3 7 31 38
3/4 7 30 37
3/5 5 31 36
3/6 19 20 39
3/7 10 28 38
3/8 26 13 39
3/9 24 8 32
3/10 23 10 33
รวม   10 143 217 360
รวมห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 30 ห้อง
รวมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 1056 คน
ชั้น ม .4
ชั้น ม .5
ชั้น ม .6
 ชั้น/ห้อง 
 ชาย 
 หญิง 
 รวม 
4/1 15 15 30
4/2 14 30 44
4/3 16 29 45
4/4 16 29 45
4/5 17 27 44
4/6 13 29 42
4/7 13 34 47
4/8 22 14 36
รวม   8 126 207 333
 ชั้น/ห้อง 
 ชาย 
 หญิง 
 รวม 
5/1 14 18 32
5/2 9 31 40
5/3 15 26 41
5/4 9 33 42
5/5 7 34 41
5/6 8 36 44
5/7 16 25 41
5/8 18 10 28
รวม   8 96 213 309
 ชั้น/ห้อง 
 ชาย 
 หญิง 
 รวม 
6/1 9 19 28
6/2 7 22 29
6/3 5 26 31
6/4 10 21 31
6/5 9 23 32
6/6 12 27 39
6/7 10 25 35
6/8 13 5 18
รวม   8 75 168 243
รวมห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 24 ห้อง
รวมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 885 คน
รวมห้องเรียนทั้งหมด 54 ห้อง
รวมนักเรียนทั้งหมด 1941 คน
ข้อมูลคำนวณ Real Time วันที่ 11/7/2563


แนะนำผู้บริหาร
นายสุริยะ จันทร์สนอง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นางสาวยุภา เกิดศิริ
ครูชำนาญการพิเศษ


ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
รัชตการ เอี่ยมสะอาด
ชั้น ม.2/1 GPA=3.91
สอบได้ที่ 8

สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 4 คน
ภูริ อินทอง : ม.3/8
ปฏิชญา สินศิริ : ม.5/2
จารุวรรณ ใจมั่น : ม.5/2
ลัดดาวัลย์ ผ่องใส : ม.6/7
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง