Online  92  คน        
 ครู   นักเรียน

    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 4241
แอร์ตึก4เปิดไม่ติด รบกวนดำเนินการหน่อยน่ะค่ะ  [21/5/2562]
บนห้องแอร์ก็เปิดไม่ติด พอไปโรงอาหารป้าก็เดินมาปิดพัดลม เดี๋ยวนี้โรงอาหารเปิดพัดลมเป็นเวลาแล้วหรอ  [25/2/2562]
แนะนำเลยครับ เรื่องวงดนตรี อยากให้มีใหม่  [6/2/2562]
อยากให้ รร มีเครื่องดนตรีวงสตริงใหม่จังเลยยย  [6/2/2562]
หงุดหงิดอยากไปเที่ยวกับโรงเรียน  [6/2/2562]
อ่านทั้งหมดสถิติจำนวนนักเรียนและการสืบค้นข้อมูลนักเรียนโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ค้นหานักเรียนปัจจุบัน แสดงรายชื่อนักเรียน
พิมพ์ชื่อแล้วEnter
พิมพ์ชั้นแล้วEnter เช่น 1/5
รายชื่อนักเรียน ณ วันที่ 22 พ.ค.58 ชั้น ม.1 2 3 4 5 6(*.pdf)
แสดงรายชื่อนักเรียนที่กำลังเรียนทั้งหมด
แสดงรายชื่อนักเรียนที่ลาออกระหว่างปี
แสดงรายชื่อนักเรียนที่เข้าใหม่ระหว่างปี
สถิติจำนวนชื่อนักเรียนแต่ละปีการศึกษา

ชั้น ม .1
ชั้น ม .2
ชั้น ม .3
 ชั้น/ห้อง 
 ชาย 
 หญิง 
 รวม 
1/1 14 22 36
1/2 14 24 38
1/3 17 19 36
1/4 17 19 36
1/5 17 18 35
1/6 21 14 35
1/7 18 17 35
1/8 19 16 35
1/9 17 17 34
1/10 15 18 33
รวม   10 169 184 353
 ชั้น/ห้อง 
 ชาย 
 หญิง 
 รวม 
2/1 9 23 32
2/2 12 22 34
2/3 7 31 38
2/4 7 30 37
2/5 9 30 39
2/6 18 20 38
2/7 10 29 39
2/8 26 12 38
2/9 28 7 35
2/10 24 10 34
รวม   10 150 214 364
 ชั้น/ห้อง 
 ชาย 
 หญิง 
 รวม 
3/1 13 22 35
3/2 13 30 43
3/3 17 21 38
3/4 17 24 41
3/5 15 27 42
3/6 3 16 19
3/7 14 26 40
3/8 12 27 39
3/9 23 6 29
3/10 26 6 32
รวม   10 153 205 358
รวมห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 30 ห้อง
รวมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 1075 คน
ชั้น ม .4
ชั้น ม .5
ชั้น ม .6
 ชั้น/ห้อง 
 ชาย 
 หญิง 
 รวม 
4/1 14 18 32
4/2 9 31 40
4/3 15 25 40
4/4 8 33 41
4/5 4 33 37
4/6 9 36 45
4/7 14 24 38
4/8 22 11 33
รวม   8 95 211 306
 ชั้น/ห้อง 
 ชาย 
 หญิง 
 รวม 
5/1 10 19 29
5/2 7 22 29
5/3 6 25 31
5/4 10 21 31
5/5 9 24 33
5/6 9 28 37
5/7 11 26 37
5/8 18 6 24
รวม   8 80 171 251
 ชั้น/ห้อง 
 ชาย 
 หญิง 
 รวม 
6/1 9 22 31
6/2 7 28 35
6/3 10 24 34
6/4 9 23 32
6/5 6 26 32
6/6 6 27 33
6/7 11 26 37
6/8 5 22 27
6/9 14 9 23
รวม   9 77 207 284
รวมห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 25 ห้อง
รวมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 841 คน
รวมห้องเรียนทั้งหมด 55 ห้อง
รวมนักเรียนทั้งหมด 1916 คน
ข้อมูลคำนวณ Real Time วันที่ 22/5/2562


แนะนำผู้บริหาร
นายประทีป หวานชิต
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นายธนวุฒิ จันทีเทศ
ครู

อวยพรวันเกิดครูที่เกิดในวันนี้

ครูนิจพิชา ตันสุวรรณ

ครูกนกพร จันทรศร

ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
ศิศิรา แผ่นทอง
ชั้น ม.2/7 GPA=3.9
สอบได้ที่ 9

สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 5 คน
ธิติมา อึ้งจิ๋ว : ม.2/9
สรัสษา วันเพ็ญ : ม.3/7
สุชาดา อ่องศิริ : ม.4/4
ลัดดา แซ่ว่อง : ม.5/3
อัญชสา บุญเสนันท์ : ม.5/5
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง