Online  37  คน        
 ครู   นักเรียน

    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 3183
วันนี้หน้าเสาร์ธงคุณครูบ่นอะไรคะ? บอก6/9คุยมนแถวเสียงดังมากหัดดูน้องม.ต้นบ้าง? แต่วันนี้6/9ไม่ได้มาเข้าแถวสักหน่อย ?  [1/7/2562]
ฝากถึงครูที่ทำงานใต้ตึก5เวลามีผู้ปกครองมาติดต่อมีครูผู้หญิงผมสั้นๆพูดจาไม่ค่อยดีกับนักเรียนก็ด้วย  [27/6/2562]
นักเรียนใหม่เอาป้ายชื่อมาแขวนคอ มันดีมาก ยกระดับรร.ขึ้นมาอีก  [26/6/2562]
HBD ผอ.ประทีป  [13/6/2562]
เมื่อไหร่จะซ่อมแอร์คะ สนใจกันหน่อยย ไม่ไหวแล้วค่ะ ขอร้องนะคะㅠㅠ 3/2   [6/6/2562]
อ่านทั้งหมดสถิติจำนวนนักเรียนและการสืบค้นข้อมูลนักเรียนโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ค้นหานักเรียนปัจจุบัน แสดงรายชื่อนักเรียน
พิมพ์ชื่อแล้วEnter
พิมพ์ชั้นแล้วEnter เช่น 1/5
รายชื่อนักเรียน ณ วันที่ 22 พ.ค.58 ชั้น ม.1 2 3 4 5 6(*.pdf)
แสดงรายชื่อนักเรียนที่กำลังเรียนทั้งหมด
แสดงรายชื่อนักเรียนที่ลาออกระหว่างปี
แสดงรายชื่อนักเรียนที่เข้าใหม่ระหว่างปี
สถิติจำนวนชื่อนักเรียนแต่ละปีการศึกษา

ชั้น ม .1
ชั้น ม .2
ชั้น ม .3
 ชั้น/ห้อง 
 ชาย 
 หญิง 
 รวม 
1/1 14 21 35
1/2 14 23 37
1/3 17 19 36
1/4 17 18 35
1/5 17 18 35
1/6 19 16 35
1/7 18 17 35
1/8 19 16 35
1/9 17 18 35
1/10 15 17 32
รวม   10 167 183 350
 ชั้น/ห้อง 
 ชาย 
 หญิง 
 รวม 
2/1 9 24 33
2/2 12 22 34
2/3 7 31 38
2/4 7 31 38
2/5 6 31 37
2/6 18 20 38
2/7 10 29 39
2/8 26 13 39
2/9 28 9 37
2/10 25 10 35
รวม   10 148 220 368
 ชั้น/ห้อง 
 ชาย 
 หญิง 
 รวม 
3/1 13 22 35
3/2 13 30 43
3/3 17 22 39
3/4 16 25 41
3/5 15 26 41
3/6 3 16 19
3/7 15 28 43
3/8 11 27 38
3/9 23 6 29
3/10 27 6 33
รวม   10 153 208 361
รวมห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 30 ห้อง
รวมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 1079 คน
ชั้น ม .4
ชั้น ม .5
ชั้น ม .6
 ชั้น/ห้อง 
 ชาย 
 หญิง 
 รวม 
4/1 14 18 32
4/2 9 31 40
4/3 15 25 40
4/4 8 33 41
4/5 7 34 41
4/6 7 36 43
4/7 15 26 41
4/8 20 11 31
รวม   8 95 214 309
 ชั้น/ห้อง 
 ชาย 
 หญิง 
 รวม 
5/1 10 19 29
5/2 7 22 29
5/3 5 26 31
5/4 11 21 32
5/5 9 24 33
5/6 12 28 40
5/7 11 26 37
5/8 18 6 24
รวม   8 83 172 255
 ชั้น/ห้อง 
 ชาย 
 หญิง 
 รวม 
6/1 9 22 31
6/2 7 28 35
6/3 10 24 34
6/4 9 23 32
6/5 6 26 32
6/6 6 27 33
6/7 11 26 37
6/8 5 22 27
6/9 15 9 24
รวม   9 78 207 285
รวมห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 25 ห้อง
รวมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 849 คน
รวมห้องเรียนทั้งหมด 55 ห้อง
รวมนักเรียนทั้งหมด 1928 คน
ข้อมูลคำนวณ Real Time วันที่ 22/7/2562


แนะนำผู้บริหาร
นายประทีป หวานชิต
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นางนันทนา วิราศรี
ครูชำนาญการพิเศษ

อวยพรวันเกิดครูที่เกิดในวันนี้

ครูน้ำฝน วัฒนะไชยศรี

ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
กาญดารัตน์ วงษ์สกุลชัย
ชั้น ม.5/2 GPA=3.82
สอบได้ที่ 7

สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 2 คน
นันทวัฒน์ พาหา : ม.4/7
ธัญพิมล ก๋งเมือง : ม.6/5
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง