Online 20    คน

 ครู   นักเรียน

    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 6315
ทำไมนางรำใส่ชุดอยู่บ้านเข้าโรงเรียนได้ค่ะ  [20/10/2560]
กลุ่มไลน์ผู้ปกครองไม่สามารถแอดได้ครับ  [14/10/2560]
ตรวจสอบค่าเทอมที่ห้องการเงิน  [12/10/2560]
นักเรียนสามารถมาตรวจสอบการค้างชำระค่าเทอมได้ตลอดในช่วงปิดภาคเรียน  [12/10/2560]
ตอนนี้ตรวจสอบผลการเรียนได้ตามปกติแล้ว  [5/10/2560]
อ่านทั้งหมด


สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 5 คน
ปิยะ - : ม.1/9
ชนะโรจน์ มีล้อม : ม.3/10
ญาสินี ศรีอรรชนานันท์ : ม.6/4
สิริกาญจน์ ต้นกันยา : ม.6/5
กานติมา สานุ : ม.6/9
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว

สถิติจำนวนนักเรียนและการสืบค้นข้อมูลนักเรียนโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ค้นหานักเรียนปัจจุบัน แสดงรายชื่อนักเรียน
พิมพ์ชื่อแล้วEnter
พิมพ์ชั้นแล้วEnter เช่น 1/5
รายชื่อนักเรียน ณ วันที่ 22 พ.ค.58 ชั้น ม.1 2 3 4 5 6(*.pdf)
แสดงรายชื่อนักเรียนที่กำลังเรียนทั้งหมด
แสดงรายชื่อนักเรียนที่ลาออกระหว่างปี
แสดงรายชื่อนักเรียนที่เข้าใหม่ระหว่างปี
สถิติจำนวนชื่อนักเรียนแต่ละปีการศึกษา

ชั้น ม .1
ชั้น ม .2
ชั้น ม .3
 ชั้น/ห้อง 
 ชาย 
 หญิง 
 รวม 
1/1 13 23 36
1/2 21 21 42
1/3 21 22 43
1/4 21 21 42
1/5 21 22 43
1/6 4 16 20
1/7 21 23 44
1/8 17 27 44
1/9 16 26 42
1/10 19 24 43
รวม   10 174 225 399
 ชั้น/ห้อง 
 ชาย 
 หญิง 
 รวม 
2/1 13 24 37
2/2 14 22 36
2/3 15 25 40
2/4 15 26 41
2/5 16 25 41
2/6 7 9 16
2/7 10 24 34
2/8 13 16 29
2/9 25 16 41
2/10 23 7 30
รวม   10 151 194 345
 ชั้น/ห้อง 
 ชาย 
 หญิง 
 รวม 
3/1 10 26 36
3/2 10 26 36
3/3 19 21 40
3/4 19 19 38
3/5 11 24 35
3/6 9 13 22
3/7 9 19 28
3/8 17 15 32
3/9 15 19 34
3/10 33 0 33
รวม   10 152 182 334
รวมห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 30 ห้อง
รวมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 1078 คน
ชั้น ม .4
ชั้น ม .5
ชั้น ม .6
 ชั้น/ห้อง 
 ชาย 
 หญิง 
 รวม 
4/1 9 22 31
4/2 7 27 34
4/3 11 24 35
4/4 10 22 32
4/5 6 27 33
4/6 8 28 36
4/7 13 29 42
4/8 7 24 31
4/9 30 11 41
รวม   9 101 214 315
 ชั้น/ห้อง 
 ชาย 
 หญิง 
 รวม 
5/1 10 22 32
5/2 11 23 34
5/3 16 23 39
5/4 11 28 39
5/5 17 23 40
5/6 13 21 34
5/7 5 16 21
5/8 5 17 22
5/9 23 12 35
5/10 17 9 26
รวม   10 128 194 322
 ชั้น/ห้อง 
 ชาย 
 หญิง 
 รวม 
6/1 11 11 22
6/2 6 32 38
6/3 14 26 40
6/4 10 30 40
6/5 10 31 41
6/6 17 24 41
6/7 12 24 36
6/8 7 10 17
6/9 14 9 23
6/10 14 2 16
รวม   10 115 199 314
รวมห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 29 ห้อง
รวมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 951 คน
รวมห้องเรียนทั้งหมด 59 ห้อง
รวมนักเรียนทั้งหมด 2029 คน
ข้อมูลคำนวณ Real Time วันที่ 22/10/2560


แนะนำผู้บริหาร
นายประทีป หวานชิต
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
MissGeraldine E. Borja
ครูอัตราจ้าง

อวยพรวันเกิดครูที่เกิดในวันนี้

ครูเอนก สุทธิสินทอง

ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
พัณธิภา อุ่มแซม
ชั้น ม.1/4 GPA=3.91
สอบได้ที่ 6

กลุ่มไลน์เครือข่ายผู้ปกครอง
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง