Online  57  คน        
 ครู   นักเรียน

    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 2704
อยากให้  [20/9/2561]
ที่พิมมานี่คนคิดงานเป็นคนพิมหรือเปล่า????????? อวยจัง!  [2/2/2561]
รำวงขอมันๆนะคับ วงดนตรีทีาเล่นปีใหม่ดูน่าเบื่ออะคับ  [1/2/2561]
คอนเซ็ปงานเข้ากับสถานที่ดีคะ ให้5ดาว  [1/2/2561]
ย้อนยุคคร้า น่ารักดี ดูมีสีสัน ม6 เครียดมาเยอะขอปลดปล่อย ขอรำวงมันๆนะ  [1/2/2561]
อ่านทั้งหมด

สถิติจำนวนนักเรียนและการสืบค้นข้อมูลนักเรียนโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ค้นหานักเรียนปัจจุบัน แสดงรายชื่อนักเรียน
พิมพ์ชื่อแล้วEnter
พิมพ์ชั้นแล้วEnter เช่น 1/5
รายชื่อนักเรียน ณ วันที่ 22 พ.ค.58 ชั้น ม.1 2 3 4 5 6(*.pdf)
แสดงรายชื่อนักเรียนที่กำลังเรียนทั้งหมด
แสดงรายชื่อนักเรียนที่ลาออกระหว่างปี
แสดงรายชื่อนักเรียนที่เข้าใหม่ระหว่างปี
สถิติจำนวนชื่อนักเรียนแต่ละปีการศึกษา

ชั้น ม .1
ชั้น ม .2
ชั้น ม .3
 ชั้น/ห้อง 
 ชาย 
 หญิง 
 รวม 
1/1 9 25 34
1/2 13 23 36
1/3 9 29 38
1/4 21 18 39
1/5 12 25 37
1/6 15 23 38
1/7 18 20 38
1/8 19 18 37
1/9 16 22 38
1/10 21 18 39
รวม   10 153 221 374
 ชั้น/ห้อง 
 ชาย 
 หญิง 
 รวม 
2/1 13 23 36
2/2 13 30 43
2/3 19 21 40
2/4 17 25 42
2/5 15 28 43
2/6 3 16 19
2/7 14 29 43
2/8 14 27 41
2/9 29 9 38
2/10 30 8 38
รวม   10 167 216 383
 ชั้น/ห้อง 
 ชาย 
 หญิง 
 รวม 
3/1 11 24 35
3/2 12 24 36
3/3 16 24 40
3/4 15 26 41
3/5 14 25 39
3/6 7 8 15
3/7 10 24 34
3/8 12 14 26
3/9 25 16 41
3/10 23 7 30
รวม   10 145 192 337
รวมห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 30 ห้อง
รวมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 1094 คน
ชั้น ม .4
ชั้น ม .5
ชั้น ม .6
 ชั้น/ห้อง 
 ชาย 
 หญิง 
 รวม 
4/1 10 21 31
4/2 10 24 34
4/3 6 28 34
4/4 11 22 33
4/5 10 25 35
4/6 10 30 40
4/7 13 28 41
4/8 28 8 36
รวม   8 98 186 284
 ชั้น/ห้อง 
 ชาย 
 หญิง 
 รวม 
5/1 9 22 31
5/2 7 28 35
5/3 11 24 35
5/4 10 23 33
5/5 6 26 32
5/6 7 29 36
5/7 12 26 38
5/8 5 22 27
5/9 23 9 32
รวม   9 90 209 299
 ชั้น/ห้อง 
 ชาย 
 หญิง 
 รวม 
6/1 10 22 32
6/2 11 21 32
6/3 15 23 38
6/4 10 28 38
6/5 15 22 37
6/6 12 19 31
6/7 5 15 20
6/8 6 16 22
6/9 16 9 25
6/10 16 8 24
รวม   10 116 183 299
รวมห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 27 ห้อง
รวมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 882 คน
รวมห้องเรียนทั้งหมด 57 ห้อง
รวมนักเรียนทั้งหมด 1976 คน
ข้อมูลคำนวณ Real Time วันที่ 25/9/2561


แนะนำผู้บริหาร
นายประทีป หวานชิต
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นางดุจดาว นุชนุ่ม
ครูชำนาญการ


ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
สุวิทย์ ฟักโต
ชั้น ม.5/1 GPA=3.98
สอบได้ที่ 1

สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 10 คน
วิจิตรกาญจน์ กาญจนวิจิตร : ม.1/6
ศิริวรรณ ทองเปลว : ม.2/1
ศิรประภา จันทร์ศิริ : ม.3/3
ฐิติมา สุทธิบุตร : ม.4/4
ปุณกัณฑ์ ปุญสิริ : ม.4/4
อฐิตา ฮั้นประเสริฐ : ม.4/6
รุ่งนภา ชมเชย : ม.5/5
เกียรติศักดิ์ คำเอก : ม.6/3
ลภาพรรณ จันทร์ขำ : ม.6/4
ภควรรษ จันตบูรณ์ : ม.6/9
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง