Online  40  คน        
 ครู   นักเรียน

    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 2079
รร. นี่หมายถึง โรงแรมหรอ  [11/12/2561]
ธนาคารขยะหรอ...ยังให้รถขยะเข้ารร.ตอนเช้าอยู่เลย  [11/12/2561]
ในหัวก็เหมือนจะไม่มีอะไรเลย  [9/12/2561]
ทำไมครูต้องห่วงสิ่งที่อยู่บนหัวเด็ก มากกว่าสิ่งที่อยู่ในหัวเด็ก  [8/12/2561]
เอาเวลาไปจี้ทำให้เด็กฉลาดขึ้นดีกว่าไปไล่จี้ตัดผมเด็กนะครับ-0-  [4/12/2561]
อ่านทั้งหมด

สถิติจำนวนนักเรียนและการสืบค้นข้อมูลนักเรียนโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ค้นหานักเรียนปัจจุบัน แสดงรายชื่อนักเรียน
พิมพ์ชื่อแล้วEnter
พิมพ์ชั้นแล้วEnter เช่น 1/5
รายชื่อนักเรียน ณ วันที่ 22 พ.ค.58 ชั้น ม.1 2 3 4 5 6(*.pdf)
แสดงรายชื่อนักเรียนที่กำลังเรียนทั้งหมด
แสดงรายชื่อนักเรียนที่ลาออกระหว่างปี
แสดงรายชื่อนักเรียนที่เข้าใหม่ระหว่างปี
สถิติจำนวนชื่อนักเรียนแต่ละปีการศึกษา

ชั้น ม .1
ชั้น ม .2
ชั้น ม .3
 ชั้น/ห้อง 
 ชาย 
 หญิง 
 รวม 
1/1 9 25 34
1/2 13 23 36
1/3 9 29 38
1/4 20 18 38
1/5 12 23 35
1/6 14 21 35
1/7 18 20 38
1/8 19 18 37
1/9 16 22 38
1/10 20 18 38
รวม   10 150 217 367
 ชั้น/ห้อง 
 ชาย 
 หญิง 
 รวม 
2/1 13 23 36
2/2 13 30 43
2/3 18 22 40
2/4 17 24 41
2/5 15 28 43
2/6 3 16 19
2/7 14 27 41
2/8 13 27 40
2/9 28 9 37
2/10 29 8 37
รวม   10 163 214 377
 ชั้น/ห้อง 
 ชาย 
 หญิง 
 รวม 
3/1 11 24 35
3/2 12 24 36
3/3 16 24 40
3/4 15 26 41
3/5 14 26 40
3/6 7 8 15
3/7 10 24 34
3/8 12 14 26
3/9 25 16 41
3/10 23 7 30
รวม   10 145 193 338
รวมห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 30 ห้อง
รวมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 1082 คน
ชั้น ม .4
ชั้น ม .5
ชั้น ม .6
 ชั้น/ห้อง 
 ชาย 
 หญิง 
 รวม 
4/1 10 20 30
4/2 9 22 31
4/3 7 27 34
4/4 11 22 33
4/5 9 25 34
4/6 9 30 39
4/7 12 26 38
4/8 25 6 31
รวม   8 92 178 270
 ชั้น/ห้อง 
 ชาย 
 หญิง 
 รวม 
5/1 9 22 31
5/2 7 28 35
5/3 10 24 34
5/4 9 23 32
5/5 6 26 32
5/6 6 29 35
5/7 11 26 37
5/8 5 22 27
5/9 18 9 27
รวม   9 81 209 290
 ชั้น/ห้อง 
 ชาย 
 หญิง 
 รวม 
6/1 10 22 32
6/2 11 21 32
6/3 15 22 37
6/4 10 28 38
6/5 15 21 36
6/6 12 19 31
6/7 5 14 19
6/8 6 16 22
6/9 16 9 25
6/10 16 8 24
รวม   10 116 180 296
รวมห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 27 ห้อง
รวมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 856 คน
รวมห้องเรียนทั้งหมด 57 ห้อง
รวมนักเรียนทั้งหมด 1938 คน
ข้อมูลคำนวณ Real Time วันที่ 12/12/2561


แนะนำผู้บริหาร
นายประทีป หวานชิต
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นางสาวนิจพิชา ตันสุวรรณ
ครู


ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
ทักขพล ไทยสงเคราะห์
ชั้น ม.1/1 GPA=3.94
สอบได้ที่ 3

สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 10 คน
อรนุช เดชอินทร์ : ม.2/5
ดารยา สิงหะ : ม.2/5
ธัญญา แซ่ฉี่ : ม.2/7
ชาดา กมลทิพย์วงศ์ : ม.3/1
กิตติพงษ์ พลับพลา : ม.3/3
มุทิตา เพ่งกลัด : ม.3/7
ภณิดา ทรัพย์ไพฑูรย์ : ม.4/2
จารุพร กันทรรศยศ : ม.4/3
กันตยา รอดคล้ำ : ม.5/4
กฤษตินนท ปิ่นเล่ : ม.5/8
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง