แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น(CES-D)ฉบับภาษาไทย

ท่านมีความรู้สึกดังต่อไปนี้บ่อยเพียงใดใน 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา แล้วคลิ๊กในวงกลมนั้น ที่ตรงกับความรู้สึกของท่านมากที่สุด
ในระยะ 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
ไม่เลย
(<1วัน)
นานๆครั้ง
(1-2 วัน)
บ่อยๆ
(3-4วัน)
ตลอดเวลา
(5-7วัน)
1. ฉันรู้สึกหงุดหงิดง่าย
2. ฉันรู้สึกเบื่ออาหาร
3. ฉันไม่สวามารถขจัดความเศร้าออกจากใจได้แม้จะมีคนคอยช่วยเหลือ
4. ฉันรู้สึกว่าตนเองดีพอๆ กับคนอื่น
5. ฉันไม่มีสมาธิ
6. ฉันรู้สึกหดหู่
7. ทุก ๆ สิ่งที่ฉันกระทำจะต้องฝืนใจ
8. ฉันมีความหวังเกี่ยวกับอนาคต
9. ฉันรู้สึกว่าชีวิตมีแต่สิ่งล้มเหลว
10.ฉันรู้สึกหวาดกลัว
11.ฉันนอนไม่ค่อยหลับ
12.ฉันมีความสุข
13.ฉันไม่ค่อยอยากคุยกับใคร
14.ฉันรู้สึกเหงา
15.ฉนคนทั่วไปไม่ค่อยเป็นมิตรกับฉัน
16.ฉันรู้สึกว่าชีวิตนี้สนุกสนาน
17.ฉันร้องไห้
18.ฉันรู้สึกเศร้า
19.ผู้คนรอบข้างไม่ชอบฉัน
20.ฉันรู้สึกท้อถอยในชีวิต

โดย อ.วัฒนา ปลาตะเพียนทอง โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม