Online  97  คน        
 ครู   นักเรียน    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 2612
ขอความกรุณาช่วยลงเกรดในเว็บโรงเรียนให้หน่อยค่ะล่าช้ามาหลายวันแล้วค่ะ🙏  [28/11/2563]
ลงเกรดในเว็บด้วยค่ะ  [27/11/2563]
อยากได้ใบประเมินคุณครูค่ะ  [7/11/2563]
อ่านทั้งหมด

คณะผู้บริหารโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ปัจจุบัน

นายสุริยะ จันทร์สนอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน
รองผู้อำนวยการ 4 ด้าน

นางสาวจิราภรณ์ แก้วประสิทธิ์
บริหารงานบุคคล

นางสาวดิฐารัตน์ ลีวรากุล
บริหารงานวิชาการ

นางสาวอภิญญา ใจชื้น
งานงบประมาณและแผนงาน

นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์
บริหารงานทั่วไป


แนะนำผู้บริหาร
นายสุริยะ จันทร์สนอง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นางสาวดิฐารัตน์ ลีวรางกุล
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

อวยพรวันเกิดครูที่เกิดในวันนี้

ครูจีระศักดิ์ กลมวง

ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
รัศสิตา รักอักษร
ชั้น ม.2/2 GPA=3.97
สอบได้ที่ 1

สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 6 คน
ลลิตา เลี้ยงสอน : ม.1/2
อัญชิษฐา บวรสมสฤษดิ์ : ม.3/1
ธัญญารัตน์ อุ้ยฟัก : ม.3/5
ธนพร ชูศูนย์ : ม.5/3
เกียรติศักดิ์ สุขอร่าม : ม.5/7
เบญจวรรณ เจริญขาว : ม.6/5
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง