ค่าbmi
เครื่องมือในการคำนวณค่า BMI

รายละเอียด :
คำนวณหาค่า BMI วัดความอ้วน เพื่อประเมินหาไขมันส่วนเกินในร่างกาย เพื่อคำนวณความเสี่ยงในการเป็นโรค

ข้อมูลเพิ่มเติม :Body Mass Index (BMI) คือ ดัชนีมวลกาย = น้ำหนักตัว / ความสูง ยกกำลังสอง

         ความสำคัญของการรู้ค่าดัชนีมวลร่างกายเพื่อประเมินหาส่วนไขมันในร่างกายซึ่งค่าดังกล่าวนิยมใช้ในการคำนวณอย่างแพร่หลายเนื่องจากคำนวณง่ายและสามารถใช้ได้กับทุกเพศทุกวัยและทุกเชื้อชาติประโยชน์ใช้เพื่อดูอัตราการเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆถ้าค่าที่คำนวนได้มากหรือน้อยเกินไปเพราะถ้าเป็นโรคอ้วนแล้วจะมีภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจขาดเลือด และโรคนิ่วในถุงน้ำดี แต่ในขณะเดียวกันผู้ที่ผอมเกินไป ก็จะเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ประสิทธิภาพในการทำงานของร่างกายลดลง ดังนั้นควรรักษาระดับน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ


ที่มา : http://calculator.teenee.com/bmi.html

เครื่องมือตรวจสุขภาพ (Body Mass Indicator)

: cm
: kg