Online 10    คน
Visitor 2802037

 ครู   นักเรียน

    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 179
พวกเราม.1/1 ขอ ขอโทดแก่ครูเรวดีนะครับที่เข้าใจผิดพวกเราจะพยายามไม่ให้มีเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกครับ  [1/12/2559]
ขอโทษจริงคะครูเรื่องแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกค่ะ   [1/12/2559]
ขอโทษจริงๆนะค่ะครูเรวดี ให้อภัยพวกหนูนะค่ะ  [1/12/2559]
พวกหนูเข้าใจจุดประสงค์ของครูเรวดีแล้วค่ะ ว่าครูอยากสอนนักเรียนๆให้เหมือนๆกัน .  [1/12/2559]
หนูต้องขอโทษจริงๆนะค่ะครูเรวดี   [1/12/2559]
อ่านทั้งหมด


สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 5 คน กมลรัตน์ ลาภมงคลกุล : ม.3/9
ชนัญญา สกุลรักษาทรัพย์ : ม.4/3
ศิริวรรณ เขียวอิ่ม : ม.4/10
กมนนุช ฟักแก้ว : ม.6/2
ดรุณี ธุวกุลเรืองโรจน์ : ม.6/5
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
ขอเชิญร่วมอวยพรวันเกิดของคุณครู
ที่เกิดประจำเดือน ธันวาคม นี้ มีผู้เกิดจำนวน 9 คน
HAPPY~BIRTH~DAY~TO~YOU.
สุขสันต์วันเกิดผู้ที่เกิดเดือน ธันวาคม
MissGeraldine E. Borja
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
วันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางกันหา อินจีน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
วันที่ 5 เดือน ธันวาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นายเคบอย สินสุพรรณ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
วันที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางเกศิณี ทับทิมชัย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
วันที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางอภินันท์ สีสันต์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
วันที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นายประสาน สีสันต์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี(ช่างอุตสาหกรรม)
วันที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นายมนัส ทับทิมชัย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาแลพลานามัย
วันที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นายเสนอ วิเศษสิงห์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
วันที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางลักขณา ประสมทรัพย์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
วันที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด

 


แนะนำผู้บริหาร
นายประทีป หวานชิต
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นายพรพีระ สังข์กระแสร์
ครูชำนาญการพิเศษ

อวยพรวันเกิดครูที่เกิดในวันนี้

ครูกันหา อินจีน

ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
ปาณิสรา เลิศล้ำศรีวิลัย
ชั้น ม.2/6 GPA=4
สอบได้ที่ 1

กลุ่มไลน์เครือข่ายผู้ปกครอง
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง