Online  39  คน        
 ครู   นักเรียน

    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 3184
รร. นี่หมายถึง โรงแรมหรอ  [11/12/2561]
ธนาคารขยะหรอ...ยังให้รถขยะเข้ารร.ตอนเช้าอยู่เลย  [11/12/2561]
ในหัวก็เหมือนจะไม่มีอะไรเลย  [9/12/2561]
ทำไมครูต้องห่วงสิ่งที่อยู่บนหัวเด็ก มากกว่าสิ่งที่อยู่ในหัวเด็ก  [8/12/2561]
เอาเวลาไปจี้ทำให้เด็กฉลาดขึ้นดีกว่าไปไล่จี้ตัดผมเด็กนะครับ-0-  [4/12/2561]
อ่านทั้งหมด

ขอเชิญร่วมอวยพรวันเกิดของคุณครู
ที่เกิดประจำเดือน ธันวาคม นี้ มีผู้เกิดจำนวน 8 คน
HAPPY~BIRTH~DAY~TO~YOU.
สุขสันต์วันเกิดผู้ที่เกิดเดือน ธันวาคม
MissGeraldine E. Borja
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
วันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางกันหา อินจีน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
วันที่ 5 เดือน ธันวาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นายเคบอย สินสุพรรณ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
วันที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นายณัฐพล กลีบสัตบุตร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
วันที่ 10 เดือน ธันวาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางอภินันท์ สีสันต์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
วันที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นายประสาน สีสันต์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี(ช่างอุตสาหกรรม)
วันที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นายเสนอ วิเศษสิงห์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
วันที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางสาวณัฐกาญจน์ จานแก้ว
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
วันที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด

 


แนะนำผู้บริหาร
นายประทีป หวานชิต
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นางกันหา อินจีน
ครูชำนาญการพิเศษ


ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
พัชริดา ศักดิ์สิทธิวงศ์
ชั้น ม.3/2 GPA=3.92
สอบได้ที่ 6

สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 10 คน
อรนุช เดชอินทร์ : ม.2/5
ดารยา สิงหะ : ม.2/5
ธัญญา แซ่ฉี่ : ม.2/7
ชาดา กมลทิพย์วงศ์ : ม.3/1
กิตติพงษ์ พลับพลา : ม.3/3
มุทิตา เพ่งกลัด : ม.3/7
ภณิดา ทรัพย์ไพฑูรย์ : ม.4/2
จารุพร กันทรรศยศ : ม.4/3
กันตยา รอดคล้ำ : ม.5/4
กฤษตินนท ปิ่นเล่ : ม.5/8
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง