Online  138  คน        
 ครู   นักเรียน
กิจกรรมกีฬาสีโรงเรียนระหว่างวันที่ 13-15 ธ.ค.2560

    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 1834
ใบ ปพ.ม.3 และใบ ปพ.ม.6 ได้เมื่อไหร่แจ้งให้ทราบด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ  [21/3/2561]
ไม่มีทุนให้เด็กเรียนดีบ้างหรอคับเขาจะได้มีกำลังใจ  [21/3/2561]
เอกสารที่ใช้สมัครมีอะไรบ้าง  [21/3/2561]
ทำไหมไม่ทำโรงยิมต่อละครับ  [20/3/2561]
อจ่าทำตัวเรียกร้องกันเลย คนที่ไม่ใช่เด็ก รร.เราเขามาอ่านมันเสีย  [20/3/2561]
อ่านทั้งหมดขอเชิญร่วมอวยพรวันเกิดของคุณครู
ที่เกิดประจำเดือน มีนาคม นี้ มีผู้เกิดจำนวน 9 คน
HAPPY~BIRTH~DAY~TO~YOU.
สุขสันต์วันเกิดผู้ที่เกิดเดือน มีนาคม
นายชวกร คงกะเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
วันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางสาววราพร น้อยเกตุ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
วันที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางสาวปวีณา ปูชะพันธ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาแลพลานามัย
วันที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นายรติ จิรนิรัติศัย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
วันที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางวาสนา บัวแสง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี(เกษตร)
วันที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นายอรรถพล ศรัทธาผล
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
วันที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางสาวนิติยา จันทะสี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
วันที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางสาววันลิษา ขำอิ่ม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
วันที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางฐาณิชนันท์ ใจจริง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
วันที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด

 


แนะนำผู้บริหาร
นายประทีป หวานชิต
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นายกันต์กวี ครุรัตน์ศิริพิมุก
ครูผู้ช่วย


ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
สุวิทย์ ฟักโต
ชั้น ม.4/1 GPA=3.95
สอบได้ที่ 2

สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 4 คน
กอบชัย ศรีจันทร์รัตน์ : ม.1/8
มัลลิกา โสภา : ม.2/8
ปิยวรรณ คำกลิ่น : ม.4/3
สุชาดา มณีสงค์ : ม.6/3
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง