Online  55  คน        
 ครู   นักเรียน

    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 5933
อยากให้  [20/9/2561]
ที่พิมมานี่คนคิดงานเป็นคนพิมหรือเปล่า????????? อวยจัง!  [2/2/2561]
รำวงขอมันๆนะคับ วงดนตรีทีาเล่นปีใหม่ดูน่าเบื่ออะคับ  [1/2/2561]
คอนเซ็ปงานเข้ากับสถานที่ดีคะ ให้5ดาว  [1/2/2561]
ย้อนยุคคร้า น่ารักดี ดูมีสีสัน ม6 เครียดมาเยอะขอปลดปล่อย ขอรำวงมันๆนะ  [1/2/2561]
อ่านทั้งหมด

ขอเชิญร่วมอวยพรวันเกิดของคุณครู
ที่เกิดประจำเดือน กันยายน นี้ มีผู้เกิดจำนวน 12 คน
HAPPY~BIRTH~DAY~TO~YOU.
สุขสันต์วันเกิดผู้ที่เกิดเดือน กันยายน
นางสาวปรียา พลายพงษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
วันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางสาวเอมอร จันทร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
วันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางปันน์ญะพัทธ์ ชินวัฒนกาญจน์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(แนะแนว)
วันที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางสุพรรษา เจริญบุตรานนท์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
วันที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางสาวภัทรชนก อ่วมสุวรรณ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วันที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นายอุทัย อินทจักร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาแลพลานามัย
วันที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางสาวปัทวรรณ เชื้อชาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
วันที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางปราณี เทพเทียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คหกรรม)
วันที่ 22 เดือน กันยายน พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางอโนทัย จิตบุญ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
วันที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นายจันทร์แก้ว ชื่นมี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางสาวขวัญจิตร ยิ่งยวด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางสาวยุภา เกิดศิริ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด

 


แนะนำผู้บริหาร
นายประทีป หวานชิต
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นางสาวขวัญจิตร ยิ่งยวด
ครูชำนาญการพิเศษ


ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
กาญจนาพร ทวีบูรณ์
ชั้น ม.2/1 GPA=3.95
สอบได้ที่ 5

สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 10 คน
วิจิตรกาญจน์ กาญจนวิจิตร : ม.1/6
ศิริวรรณ ทองเปลว : ม.2/1
ศิรประภา จันทร์ศิริ : ม.3/3
ฐิติมา สุทธิบุตร : ม.4/4
ปุณกัณฑ์ ปุญสิริ : ม.4/4
อฐิตา ฮั้นประเสริฐ : ม.4/6
รุ่งนภา ชมเชย : ม.5/5
เกียรติศักดิ์ คำเอก : ม.6/3
ลภาพรรณ จันทร์ขำ : ม.6/4
ภควรรษ จันตบูรณ์ : ม.6/9
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง