ขอเชิญร่วมอวยพรวันเกิดของคุณครู
ที่เกิดประจำเดือน กรกฎาคม นี้ มีผู้เกิดจำนวน 8 คน
HAPPY~BIRTH~DAY~TO~YOU.
สุขสันต์วันเกิดผู้ที่เกิดเดือน กรกฎาคม
นางสาววิพาดา พุทธา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
วันที่ 26 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นายนรุตม์ รัชชประภาพรกุล
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
วันที่ 7 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นายพรพีระ สังข์กระแสร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
วันที่ 8 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นายเชลงศักดิ์ ศักดิ์สิทธิวงศ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
วันที่ 25 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางสาวน้ำฝน วัฒนะไชยศรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
วันที่ 22 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางนิชนันท์ จันหอม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
วันที่ 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางนาคน้อย บุตรประเสริฐ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
วันที่ 5 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นายพงศ์ธร ปีตวัฒนกุล
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี(ช่างอุตสาหกรรม)
วันที่ 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด