Online 33    คน
Visitor 3007155

 ครู   นักเรียน

    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 8318
จบยังๆ  [27/2/2560]
แล้วไงล่ะใครแคร์ 500 พอไหมไปกลับนครชัยแอร์ โย่วๆ  [27/2/2560]
ดาวเดือนประกวดแค่น่าตาจริงๆ. นอกนั้นก็ไม่มีไรดีหรอก  [23/2/2560]
ดาวเดือนประกวดแค่น่าตาจริงๆ. นอกนั้นก็ไม่มีไรดีหรอก  [23/2/2560]
อสิตา ทองแฉล้ม บริสุทธิ์น่ะค่ะ เป็นการเข้าใจผิดกันค่ะ  [23/2/2560]
อ่านทั้งหมด


สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 5 คน ชิษณุพงศ์ ศิริรักวงษา : ม.1/1
กษิดิศ สุขเสมอ : ม.1/1
วรวุธ คำชนะ : ม.1/9
ชาลีดา ศรีจันทร์รัตน์ : ม.2/1
ศุภมาส ประดิษฐ์กุลศิริ : ม.2/4
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
ขอเชิญร่วมอวยพรวันเกิดของคุณครู
ที่เกิดประจำเดือน กุมภาพันธ์ นี้ มีผู้เกิดจำนวน 7 คน
HAPPY~BIRTH~DAY~TO~YOU.
สุขสันต์วันเกิดผู้ที่เกิดเดือน กุมภาพันธ์
นางกิติมา วงศ์วัชรมงคล
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
วันที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางนาตยา ศรสุวรรณ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
วันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางกฤษณา อารีย์ชน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
วันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางสาวจิรนันท์ ฮวยแหยม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
วันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางสาวกานต์ชนิดา ศิวะประภา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
วันที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางสาวปานรวี ภูศรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
วันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางสาวอลิสา ป่วนเดช
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
วันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด

 


แนะนำผู้บริหาร
นายประทีป หวานชิต
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นายสุชาติ จงเจริญไพสิฐ
ครูชำนาญการ

อวยพรวันเกิดครูที่เกิดในวันนี้

ครูปานรวี ภูศรี

ครูอลิสา ป่วนเดช

ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
ชาลีดา ศรีจันทร์รัตน์
ชั้น ม.2/1 GPA=3.98
สอบได้ที่ 6

กลุ่มไลน์เครือข่ายผู้ปกครอง
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง