Online 27    คน
Visitor 2668136

 ครู   นักเรียน

    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 7003
ทำไมทางโรงเรียนถึงให้แก้0ได้แค่2วันครับ  [30/9/2559]
3ตุลาฟังผล ม1-2  [27/9/2559]
ดูผลการเรียน ม.1-ม.2 ได้ยังไงครับ  [25/9/2559]
เอาสหกรตึก6กลับมา เถอะครับ  [20/9/2559]
เฮ้ย อะไรโว้ยหน้าร.ร.ทมว.ให้เกียรติร.ร.บ้างโว้ยศิษเก่ายังเคารพป้ายอยู่ทุกวัน  [5/9/2559]
อ่านทั้งหมด


สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 7 คน จีราพร สุขหลอ : ม.1/2
ธนกร เบาโพธิ์ : ม.1/2
สุภัทรพงศ์ เจียมสุวรรณ : ม.1/5
ณัฐวรา อินจันทร์ : ม.2/2
ปรารถนา สายแก้ว : ม.5/5
พนิดา จันทร์แป้น : ม.6/2
สาวิตรี แซ่คู : ม.6/10
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
ขอเชิญร่วมอวยพรวันเกิดของคุณครู
ที่เกิดประจำเดือน ตุลาคม นี้ มีผู้เกิดจำนวน 11 คน
HAPPY~BIRTH~DAY~TO~YOU.
สุขสันต์วันเกิดผู้ที่เกิดเดือน ตุลาคม
นางสาววีรรัตน์ เวทีประสิทธิ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
วันที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางสาวณัฐชนก บุตรดาวงษ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางสาวลัดดาวัลย์ แก้วคำ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
วันที่ 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นายชะโอด อินนา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาแลพลานามัย
วันที่ 13 เดือน ตุลาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นายพีรพงศ์ ปลาสกุล
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
วันที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางสาวพรทิพย์ อินทรง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
วันที่ 16 เดือน ตุลาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นายธีระศักดิ์ บัวแสง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี(เกษตร)
วันที่ 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นายเอนก สุทธิสินทอง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาแลพลานามัย
วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางนริศา ยอดสกุล
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
วันที่ 26 เดือน ตุลาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางเมตตา รัตนอารีกุล
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
วันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางอรอนงค์ ชัยประเสริฐ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คหกรรม)
วันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด

 


แนะนำผู้บริหาร
นายประทีป หวานชิต
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นางสาวไพเราะ กาฬภักดี
ครูชำนาญการพิเศษ


ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
ภณิดา ทรัพย์ไพฑูรย์
ชั้น ม.2/2 GPA=3.98
สอบได้ที่ 6

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง