Online  57  คน        
 ครู   นักเรียน
กิจกรรมกีฬาสีโรงเรียนระหว่างวันที่ 13-15 ธ.ค.2560

    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 4560
อยากให้ตากล้องไปเรียนถ่ายรูป😑  [21/6/2561]
ทุกวันนี้การบ้านจะทับตัวตายล่ะค่ะนอนตี1ตี2 ปรจำ  [19/6/2561]
ไหนบอกลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ไงค่ะ  [19/6/2561]
ทำไมตรงตึก1ไม่มีถังขยะบ้างเลยคะ จะทิ้งขยะที่นี่หาถังขยะอย่างกะเล่นปิดแอบ🙄  [19/6/2561]
ทําไมม.5ต้องไปเข้าค่ายครับเเล้วทําไม่ห้องเเรกไม่ไปมันไม่เอาเปรียบกันหรอครับ  [19/6/2561]
อ่านทั้งหมดขอเชิญร่วมอวยพรวันเกิดของคุณครู
ที่เกิดประจำเดือน มิถุนายน นี้ มีผู้เกิดจำนวน 12 คน
HAPPY~BIRTH~DAY~TO~YOU.
สุขสันต์วันเกิดผู้ที่เกิดเดือน มิถุนายน
นางจันทนา ศรีบูจันดี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
วันที่ 3 เดือน มิถุนายน พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางสาวไพเราะ กาฬภักดี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คหกรรม)
วันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นายเกรียงไกร จันหอม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
วันที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางเรวดี สุขอร่าม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
วันที่ 11 เดือน มิถุนายน พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นายประทีป หวานชิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ บริหาร
วันที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นายยุทธิชัย อวยชัย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(แนะแนว)
วันที่ 17 เดือน มิถุนายน พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางสาวจีระวรรณ พรศิริ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
วันที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นายเกษมสิทธิ์ พิมุขชัยสิทธิ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
วันที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นายกันต์กวี ครุรัตน์ศิริพิมุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
วันที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นายชัชชัย รัชชประภาพรกุล
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี(ช่างอุตสาหกรรม)
วันที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางสาวนุจรีย์ รอดประสิทธิ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
วันที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางสรินยา พรหมมา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
วันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด

 


แนะนำผู้บริหาร
นายประทีป หวานชิต
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นางสาวพลิมา อุตตโรพร
ครูชำนาญการ


ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
กีรติ น้ำใจสุข
ชั้น ม.5/1 GPA=4
สอบได้ที่ 1

สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 7 คน
กรัณฑรัตน์ เชื้อสมุทร : ม.1/3
สมปรารถนา ชัยวงษ์ : ม.1/4
ณัฐพร ไผทฉันท์ : ม.1/7
สิรภัทร อ่อนนาง : ม.2/3
สุทนิดา ละเลิศ : ม.3/4
บัญชา เหมือนช้าง : ม.3/9
วิธัญญา การสะอาด : ม.6/3
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง