Online  84  คน        
 ครู   นักเรียน

    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 5411
แอร์ตึก4เปิดไม่ติด รบกวนดำเนินการหน่อยน่ะค่ะ  [21/5/2562]
บนห้องแอร์ก็เปิดไม่ติด พอไปโรงอาหารป้าก็เดินมาปิดพัดลม เดี๋ยวนี้โรงอาหารเปิดพัดลมเป็นเวลาแล้วหรอ  [25/2/2562]
แนะนำเลยครับ เรื่องวงดนตรี อยากให้มีใหม่  [6/2/2562]
อยากให้ รร มีเครื่องดนตรีวงสตริงใหม่จังเลยยย  [6/2/2562]
หงุดหงิดอยากไปเที่ยวกับโรงเรียน  [6/2/2562]
อ่านทั้งหมดขอเชิญร่วมอวยพรวันเกิดของคุณครู
ที่เกิดประจำเดือน พฤษภาคม นี้ มีผู้เกิดจำนวน 8 คน
HAPPY~BIRTH~DAY~TO~YOU.
สุขสันต์วันเกิดผู้ที่เกิดเดือน พฤษภาคม
นางสาวกมลชนก หาดรื่น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
วันที่ 4 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นายธวัชชัย วิเศษสิงห์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
วันที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางสาวชนิกานต์ นุชนุ่ม
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วันที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางสาวนิจพิชา ตันสุวรรณ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
วันที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางสาวกนกพร จันทรศร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
วันที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางเฉิดโฉม ลอยพโยม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
วันที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นายอนุรักษ์ ปลื้มจิตต์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี(ช่างอุตสาหกรรม)
วันที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางสาวมณีรัตน์ วนาพิทักษ์กุล
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
วันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด

 


แนะนำผู้บริหาร
นายประทีป หวานชิต
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นายเกรียงไกร จันหอม
ครูชำนาญการ

อวยพรวันเกิดครูที่เกิดในวันนี้

ครูนิจพิชา ตันสุวรรณ

ครูกนกพร จันทรศร

ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
ปาณิสรา เลิศล้ำศรีวิลัย
ชั้น ม.5/2 GPA=3.91
สอบได้ที่ 3

สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 5 คน
ธิติมา อึ้งจิ๋ว : ม.2/9
สรัสษา วันเพ็ญ : ม.3/7
สุชาดา อ่องศิริ : ม.4/4
ลัดดา แซ่ว่อง : ม.5/3
อัญชสา บุญเสนันท์ : ม.5/5
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง