Online 10    คน

 ครู   นักเรียน
กำลังถ่ายทอดสดกีฬาสี 13-15 ธ.ค.2560


    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 7473
อันนี้ครูพิมพ์ป่ะ  [10/12/2560]
ทำไมอาจารย์ปราณีต้องให้เด็กจับหมาไปปล่อยข้างทางด้วยค่ะ  [9/12/2560]
ต่อเพราะเมื่อคุณจบจากที่นี่..ใบวุฒิของคุณก็การันตีว่าจบจาก รร.นี้ครับ  [9/12/2560]
รร.นี้สิ่งที่ดีก็มีอยู่มาก...ถ้าไม่อยากเรียนที่นี่ก็อย่าทำให้เสียชื่อเสียงนะครับ...  [9/12/2560]
ถ้าการเสีย5บาทแล้วน้องจะตายก็บอกน่ะพี่จะออกให้  [9/12/2560]
อ่านทั้งหมดขอเชิญร่วมอวยพรวันเกิดของคุณครู
ที่เกิดประจำเดือน ธันวาคม นี้ มีผู้เกิดจำนวน 9 คน
HAPPY~BIRTH~DAY~TO~YOU.
สุขสันต์วันเกิดผู้ที่เกิดเดือน ธันวาคม
MissGeraldine E. Borja
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
วันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางกันหา อินจีน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
วันที่ 5 เดือน ธันวาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นายเคบอย สินสุพรรณ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
วันที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางเกศิณี ทับทิมชัย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
วันที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางอภินันท์ สีสันต์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
วันที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นายประสาน สีสันต์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี(ช่างอุตสาหกรรม)
วันที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นายมนัส ทับทิมชัย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาแลพลานามัย
วันที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นายเสนอ วิเศษสิงห์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
วันที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางสาวลูกน้ำ บริบูรณ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
วันที่ 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด

 


แนะนำผู้บริหาร
นายประทีป หวานชิต
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นางสาวศรัณย์ภรณ์ เสนาวงศ์
ครูผู้ช่วย

อวยพรวันเกิดครูที่เกิดในวันนี้

ครูประสาน สีสันต์

ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
วรรณวษา โปร่งจิตต์
ชั้น ม.2/3 GPA=3.9
สอบได้ที่ 6

สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 6 คน
อุไรวรรณ จันทร์มณี : ม.1/9
ชลธิดา ห้วยหงษ์ทอง : ม.2/2
สุกัญญา ดอนอินทร์ : ม.4/4
ธนากร แจ่มแจ้ง : ม.5/7
ชลธิชา บุญทองสุข : ม.5/8
ปารีณา เต่าทอง : ม.6/4
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง