Online  47  คน        
 ครู   นักเรียน

    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 7429
บนห้องแอร์ก็เปิดไม่ติด พอไปโรงอาหารป้าก็เดินมาปิดพัดลม เดี๋ยวนี้โรงอาหารเปิดพัดลมเป็นเวลาแล้วหรอ  [25/2/2562]
แนะนำเลยครับ เรื่องวงดนตรี อยากให้มีใหม่  [6/2/2562]
อยากให้ รร มีเครื่องดนตรีวงสตริงใหม่จังเลยยย  [6/2/2562]
หงุดหงิดอยากไปเที่ยวกับโรงเรียน  [6/2/2562]
สำหรับโรงเรียนนี้นะคะ เสียงของนักเรียน = ไม่มีความหมาย  [4/2/2562]
อ่านทั้งหมดขอเชิญร่วมอวยพรวันเกิดของคุณครู
ที่เกิดประจำเดือน มีนาคม นี้ มีผู้เกิดจำนวน 12 คน
HAPPY~BIRTH~DAY~TO~YOU.
สุขสันต์วันเกิดผู้ที่เกิดเดือน มีนาคม
นายชวกร คงกะเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
วันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางสาววราพร น้อยเกตุ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
วันที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางสาวปวีณา ปูชะพันธ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาแลพลานามัย
วันที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางสาวนันทิพร วงษ์ดาว
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
วันที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นายรติ จิรนิรัติศัย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
วันที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางวาสนา บัวแสง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี(เกษตร)
วันที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นายอรรถพล ศรัทธาผล
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
วันที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางสาวนิติยา จันทะสี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
วันที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางสาววันลิษา ขำอิ่ม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
วันที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางสาวดาหวัน เฉลิมจรัสกุล
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
วันที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางฐาณิชนันท์ ใจจริง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
วันที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางสาวบุษยมาศ อินทร์พรหม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด

 


แนะนำผู้บริหาร
นายประทีป หวานชิต
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นายจันทร์แก้ว ชื่นมี
ครูอัตราจ้าง


ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
วรรณวิษา ซิบเข
ชั้น ม.4/2 GPA=3.77
สอบได้ที่ 10

สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 5 คน
พงศกร วงอินทร์ : ม.4/3
รัตนาภรณ์ พาทิแสง : ม.4/6
ภัทรสุดา ทองคำ : ม.5/1
ศิริรักษ์ บุญแต่ง : ม.5/2
นภัสสร ศรีจันทร์ : ม.6/6
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง