Online 51    คน

 ครู   นักเรียน

    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 7803
ประทานเบอร์2จะเชิดหน้าไปถึงไหนค่ะ   [21/6/2560]
เปรียบเทียบเอาเราซื้อข้างนอกแล้ว. อิอิในโรงเรียรของแพง  [21/6/2560]
สหกรณ์ของแพงก็อย่าซื้อซิซื้อข้างนอกไง  [21/6/2560]
นี่ขนาดน้องประธานเบอร์2ยังไม่ได้ตำแหน่งยังมั่นขนาดนี้ ถ้าได้ตำแหน่งขึ้นมาไม่สวมมงกุฎเดินรอบรร.เลยหรอ  [21/6/2560]
เบอร์สองหน้าตาดีนะ เเต่นิสัย โอ้โห้ๆๆไม่อยากพูด#เบอร์3  [21/6/2560]
อ่านทั้งหมด


สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 7 คน
ภาณุพงค์ สมพงษ์ : ม.1/1
ระฟ้า - : ม.1/3
ศุภกานต์ หงษ์ยนต์ : ม.1/8
วันศุกร์ ใจแก้ว : ม.1/10
ชนกสุดา ทิมพิทักษ์ : ม.3/5
นรมน สายบุญยืน : ม.4/6
ธนชัย เกษราช : ม.6/10
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
ขอเชิญร่วมอวยพรวันเกิดของคุณครู
ที่เกิดประจำเดือน มิถุนายน นี้ มีผู้เกิดจำนวน 14 คน
HAPPY~BIRTH~DAY~TO~YOU.
สุขสันต์วันเกิดผู้ที่เกิดเดือน มิถุนายน
นางจันทนา ศรีบูจันดี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
วันที่ 3 เดือน มิถุนายน พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางสาวภาวิณี สุขสะอาด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
วันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางภัทฐินี เพ็งสุข
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
วันที่ 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางสาวไพเราะ กาฬภักดี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คหกรรม)
วันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นายเกรียงไกร จันหอม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
วันที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางเรวดี สุขอร่าม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
วันที่ 11 เดือน มิถุนายน พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นายประทีป หวานชิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ บริหาร
วันที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางสาวจีระวรรณ พรศิริ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
วันที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นายเกษมสิทธิ์ พิมุขชัยสิทธิ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
วันที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นายกันต์กวี ครุรัตน์ศิริพิมุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
วันที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นายชัชชัย รัชชประภาพรกุล
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี(ช่างอุตสาหกรรม)
วันที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางหงษ์หยก ปลาตะเพียนทอง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
วันที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางสาวนุจรีย์ รอดประสิทธิ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
วันที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางสรินยา พรหมมา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
วันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด

 


แนะนำผู้บริหาร
นายประทีป หวานชิต
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นางสาวจิรนันท์ ฮวยแหยม
ครูชำนาญการ

อวยพรวันเกิดครูที่เกิดในวันนี้

ครูชัชชัย รัชชประภาพรกุล

ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
อัจจิมา เหลืองประเสริฐ
ชั้น ม.2/2 GPA=3.93
สอบได้ที่ 6

กลุ่มไลน์เครือข่ายผู้ปกครอง
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง