Online  46  คน        
 ครู   นักเรียน

    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 7644
นักเรียนที่สั่งชุดเครื่องแบบไว้แล้วให้มารับที่ห้องการเงินด้วยค่ะ  [19/5/2563]
ขอให้ทางโรงเรียนไม่บังคับเรื่องทรงผมมากเกินไปค่ะ เพราะมันไม่ได้มีผลต่อการเรียนเลยค่ะ บังคับไปมันก็ไม่ได้ทำให้เรื่องเรียนดีขึ้นเลย ลองดูประเทศอื่นดูก็ได้นะคะไม่บังคับแต่ยังพัฒนาและเป็นระเบียบกว่าเลยค่ะ  [6/5/2563]
ทำไปเถอะครับเชื่อผม  [7/3/2563]
จะให้ทำไปทำไม ประพฤติความดีเห็นนักเรียนว่างขนาดนั้นเลยหรอครับ  [7/3/2563]
ราคาอาหารในสหกรณ์ชอบไม่เท่ากันอะค่ะแบบเมื่อวานซื้อ12บาทวันนี้10บาทเฉยงงมาก  [24/2/2563]
อ่านทั้งหมด

ขอเชิญร่วมอวยพรวันเกิดของคุณครู
ที่เกิดประจำเดือน มิถุนายน นี้ มีผู้เกิดจำนวน 9 คน
HAPPY~BIRTH~DAY~TO~YOU.
สุขสันต์วันเกิดผู้ที่เกิดเดือน มิถุนายน
นางจันทนา ศรีบูจันดี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
วันที่ 3 เดือน มิถุนายน พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางสาวไพเราะ กาฬภักดี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คหกรรม)
วันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นายเกรียงไกร จันหอม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
วันที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นายยุทธิชัย อวยชัย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(แนะแนว)
วันที่ 17 เดือน มิถุนายน พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางสาวจีระวรรณ พรศิริ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
วันที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นายเกษมสิทธิ์ พิมุขชัยสิทธิ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
วันที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นายกันต์กวี ครุรัตน์ศิริพิมุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
วันที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางสาวนุจรีย์ รอดประสิทธิ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
วันที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางสรินยา พรหมมา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
วันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด

 


แนะนำผู้บริหาร
นายสุริยะ จันทร์สนอง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นายสุริยะ จันทร์สนอง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ


ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
ฌานิศา เพียรธัญกรณ์
ชั้น ม.2/2 GPA=3.97
สอบได้ที่ 1

สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 3 คน
ณัฐพร แซ่ล้อ : ม.2/1
ภคพร ทรัพย์นิธิ : ม.3/5
สุพิชา อาจปักษา : ม.6/4
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง