Online 33    คน
Visitor 3144712

 ครู   นักเรียน

    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 6688
งืม  [22/3/2560]
ขอครูปรียากับครูวราพร ประจำชั้น3/9นะคะ.😆  [22/3/2560]
ขอครูสรินยา พรหมมา ประจำชั้น3/2 ด้วยนะคะ  [22/3/2560]
ขอครูวราพร น้อยเกตุประจำชั้นห้อง3/2ด้วยนะคะ  [22/3/2560]
3/9ขอครูปรียาเป็นครูประจำชั้นนะ  [22/3/2560]
อ่านทั้งหมด


สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 4 คน ภัทรสุดา ทองคำ : ม.3/1
ศิริรักษ์ บุญแต่ง : ม.3/2
นภัสสร ศรีจันทร์ : ม.4/6
วุฒิพงษ์ ทรงทิมไทย : ม.6/6
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
ขอเชิญร่วมอวยพรวันเกิดของคุณครู
ที่เกิดประจำเดือน มีนาคม นี้ มีผู้เกิดจำนวน 11 คน
HAPPY~BIRTH~DAY~TO~YOU.
สุขสันต์วันเกิดผู้ที่เกิดเดือน มีนาคม
นายชวกร คงกะเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
วันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางสาววราพร น้อยเกตุ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
วันที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางสาวปวีณา ปูชะพันธ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาแลพลานามัย
วันที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางสาวสุภาพร เกษตรลักษมี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
วันที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นายรติ จิรนิรัติศัย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
วันที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางวาสนา บัวแสง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี(เกษตร)
วันที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นายอรรถพล ศรัทธาผล
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
วันที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางสาวนิติยา จันทะสี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
วันที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางนวพร พงษ์พัว
กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(แนะแนว)
วันที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางสาววันลิษา ขำอิ่ม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
วันที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางฐาณิชนันท์ ใจจริง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
วันที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด

 


แนะนำผู้บริหาร
นายประทีป หวานชิต
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นางสาวน้ำฝน วัฒนะไชยศรี
ครู


ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
ชิษณุพงศ์ ศิริรักวงษา
ชั้น ม.1/1 GPA=3.84
สอบได้ที่ 10

กลุ่มไลน์เครือข่ายผู้ปกครอง
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง