Online  97  คน        
 ครู   นักเรียน

    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 2166
ไม่ทราบว่าโรงเรียนจัดประชุม วางแผนการเปิดภาคเรียน เเบ่งนักเรียน หรือวางเเผนการเรียนตอนเปิดเทอมหรือยังคะ ใกล้จะเปิดเทอมเเล้วนะคะ รู้สึกว่าดำเนินการช้ามาก ตารางสอนก็ยังไม่ออก เวลาเรียนก็มีน้อย รบกวนเพื่อความรวดเร็วด้วยนะคะ จะได้เตรียมตัวถูก  [23/6/2563]
ตัวอย่างการซื้อของ ม.ต้น 600-450 เหลือจ่ายเงินเพียง 150 บาท  [10/6/2563]
นักเรียนชั้นชั้น ม.2,3,5,6 สามารถมาซื้อเครื่องแบบนักเรียนได้ในวันที่12-15 มิถุนายน 2563 ร้านค้าจะลดยอดที่ได้รับจัดสรรให้เลย ม.ต้น ลด 450 บาท ม.ปลาย 500 บาท เช่น ถ้าซื้อของ600 จ่ายเงินเพียง 150 บาท  [10/6/2563]
นักเรียนชั้นชั้น ม.2,3,5,6 สามารถมาซื้อเครื่องแบบนักเรียนได้ในวันที่12-15 มิถุนายน 2563 ร้านค้าจะลดยอดที่ได้รับจัดสรรให้เลย ม.ต้น ลด 450 บาท ม.ปลาย 500 บาท เช่น ถ้าซื้อของ600 จ่ายเงินเพียง 450 บาท  [10/6/2563]
นักเรียนที่สั่งชุดเครื่องแบบไว้แล้วให้มารับที่ห้องการเงินด้วยค่ะ  [19/5/2563]
อ่านทั้งหมด

ขอเชิญร่วมอวยพรวันเกิดของคุณครู
ที่เกิดประจำเดือน สิงหาคม นี้ มีผู้เกิดจำนวน 12 คน
HAPPY~BIRTH~DAY~TO~YOU.
สุขสันต์วันเกิดผู้ที่เกิดเดือน สิงหาคม
นางสาวดิฐารัตน์ ลีวรางกุล
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
วันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นายธนวุฒิ จันทีเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
วันที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นายปฏิภาณ ภิรมณ์จันทร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
วันที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางดารารัตน์ ศรีธงไชยะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
วันที่ 6 เดือน สิงหาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นายพิสิฐ บุญมา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาแลพลานามัย
วันที่ 6 เดือน สิงหาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นายสุรเชษฎ์ ธนะรัตน์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี(เกษตร)
วันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางสาวณัฐชฎา ทองเอีย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
วันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางสาวจิรฐา เทือกเถา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
วันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางสมพร ภูมเรศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
วันที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นายสุชาติ จงเจริญไพสิฐ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
วันที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางนรางกูร สังข์กระแสร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(แนะแนว)
วันที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางสาวผกาภัทร ธรรมบัญชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
วันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด

 


แนะนำผู้บริหาร
นายสุริยะ จันทร์สนอง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นางดารารัตน์ ศรีธงไชยะ
ครูชำนาญการพิเศษ


ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
ทักขพล ไทยสงเคราะห์
ชั้น ม.3/1 GPA=3.98
สอบได้ที่ 3

สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 2 คน
พรนภา โชคปัญจทรัพย์ : ม.6/2
นภสร วันดี : ม.6/2
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง