แจ้งข่าวสารของโรงเรียน  
    แจ้งทุกท่านทราบ สพฐ. ได้มอบหมายให้บริษัท TRUE ติดตั้งอินเตอร์เน็ตฟรี 4 จุด คือ
อาคาร 2, อาคาร 3, อาคาร 4 และหอประชุมสุทินศักดิ์
ไวไฟชื่อ TRUE01 TRUE02 TRUE03 TRUE04
ใช้รหัสผ่าน truetrue (ตัวอักษรเล็กทั้งหมด)
 [วันที่:1 กรกฏาคม 2563   ผู้ประกาศ:วัฒนา ]
    ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานปี2562โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ใหม่ More...
 [วันที่:13 มีนาคม 2563   ผู้ประกาศ:เกรียงไกร ]
    ประกาศผลกาสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ม.4 More...
 [วันที่:12 มีนาคม 2563   ผู้ประกาศ:เกรียงไกร ]
    ประกาศจากโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เรื่อง ประกาศผลสอบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 18 มีนาคม 2563 เพื่อสร้างความเข้าใจ ในแนวปฏิบัติต่าง ๆ ระหว่างนักเรียนและผู้ปกครอง เนื่องจากสถานการณ์ระบาดเชื้อไวรัส COVID - 19 ส่งผลในการจัดกิจกรรมต่างๆ More...
 [วันที่:11 มีนาคม 2563   ผู้ประกาศ:จิรวดี ]
    ประกาศผลการสอบคัดเลือก โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ม.1 More...
 [วันที่:11 มีนาคม 2563   ผู้ประกาศ:เกรียงไกร ]
หน้าที่.. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |