แจ้งข่าวสารของโรงเรียน  
    ดาวน์โหลดเกณฑ์การให้คะแนนประเมินตาม ว.21 More...
 [วันที่:11 มิถุนายน 2561   ผู้ประกาศ:กิติมา ]
    สามารถดาวน์โหลด ตัวอย่าง ID PLAN More...
 [วันที่:11 มิถุนายน 2561   ผู้ประกาศ:กิติมา ]
    รายการเก็บค่าบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วันอาทิตย์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙:๐๐-๑๑:๐๐ น. ณ ห้องประชุมเจ้าคุณทองดำ อาคาร ๕ เจ้าคุณทองดำ ท.ม.ว. รังสฤษฎิ์ More...
 [วันที่:25 พฤษภาคม 2561   ผู้ประกาศ:เกษมสิทธิ์ ]
    คู่มือ DMC สำหรับโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม More...
 [วันที่:25 พฤษภาคม 2561   ผู้ประกาศ:เกษมสิทธิ์ ]
    คู่มือการติดตั้ง เครื่องอ่านการ์ด More...
 [วันที่:24 พฤษภาคม 2561   ผู้ประกาศ:เกษมสิทธิ์ ]
    โปรแกรมสำหรับเครื่องอ่านบัตร USBCCID SMARTCART for Win10 8 7 XP More...
 [วันที่:24 พฤษภาคม 2561   ผู้ประกาศ:เกษมสิทธิ์ ]
    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกคณิตศาสตร์และวิชาเอกภาษาอังกฤษ More...
 [วันที่:8 พฤษภาคม 2561   ผู้ประกาศ:ทิพย์มาศ ]
หน้าที่.. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |