<< สมาชิก Upload หนังสือได้ที่นี่ >>
จำนวนหนังสือในระบบ 108 รายการ
ที่
วัน/เดือน/ปี : เวลา
ที่ Upload
เลขที่หนังสือ
เลขที่คำสั่ง
ชื่อเรื่องหนังสือ (คลิกเปิดอ่าน)
เจ้าของเรือง
ประเภทหนังสือ
แก้ไข/ลบ
1 7/9/2555 16:08:15 04238.35/ คู่มือการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. obec awards งานธุรการ (109) หนังสือทั่วไป  
2 7/9/2555 16:06:50 04238.35/ การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. obec awards. งานธุรการ (109) หนังสือทั่วไป  
3 7/9/2555 8:16:31 04238.35/ คำสั่งที่ 160/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 งานวิชาการ (109) คำสั่งแต่งตั้ง  
4 31/8/2555 8:46:51 04238.35/ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโรงเรียนแกนนำวิถีพุทธต้นแบบ ปี 2555 งานธุรการ (109) หนังสือทั่วไป  
5 31/8/2555 8:10:16 04238.35/ รายการศึกษาดูงานประเทศจีนและเกาหลี กลุ่มนโยบายและแผน สพม.8 งานธุรการ (109) หนังสือทั่วไป  
6 28/8/2555 10:53:22 04238.35/ คำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานศึกษา ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2555 งานบุคคล (109) คำสั่งอยู่เวร  
7 24/8/2555 8:55:37 04238.35/ เชิญครูประชุมเรื่องกีฬาสีในวันที่ 28 สิงหาคม 2555 เวลา 15.30 น. ณ ห้องแก้วกัลยา งานธุรการ (109) หนังสือทั่วไป  
8 22/8/2555 16:26:45 04238.35/ การปรับปรุงหลักเกณฑ์ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา งานบุคคล (109) หนังสือทั่วไป  
9 22/8/2555 9:02:01 04238.35/ งานมหกรรมระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษากำหนดจัดในวันที่ 24 สิงหาคม 2555 ณ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี งานธุรการ (109) หนังสือทั่วไป  
10 14/8/2555 10:33:32 04238.35/ แก้ไขคำสั่งคณะกรรมการดำเนินการเข้าค่ายพุทธบุตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 งานบุคคล (109) หนังสือทั่วไป  
11 6/8/2555 14:38:53 04238.35/ คำสั่งศึกษาดูงานจังหวัดอุดรธานี งานบุคคล (109) หนังสือทั่วไป  
12 31/7/2555 8:19:54 04238.35/ เชิญ ดาวน์โหลด คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานกีฬาสีภายใน ได้ที่นี่ งานธุรการ (109) คำสั่งอื่นๆ  
13 27/7/2555 10:24:34 04238.35/ แก้ไขคำสั่งเวรรักษาการณ์ ประจำเดือน สิงหาคม 2555 งานบุคคล (109) คำสั่งอยู่เวร  
14 25/7/2555 21:21:02 - ฟอร์มการเขียนโครงการ/แบบสรุปและรายงานโครงการ งานธุรการ (321) หนังสือทั่วไป  
15 25/7/2555 12:39:26 129/2555 คำสั่งเวรรักษาการณ์ ประจำเดือน สิงหาคม 2555 งานบุคคล (109) คำสั่งอยู่เวร  
16 24/7/2555 16:14:57 - วาระการประชุม ครั้งที่ 6 งานธุรการ (109) หนังสือทั่วไป  
17 12/7/2555 12:31:39 - ประกวดการสร้างwebด้วยtext Editor(ภาษาhtml) งานวิชาการ (732) หนังสือทั่วไป  
18 12/7/2555 8:36:15 119/2555 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 งานวิชาการ (109) คำสั่งแต่งตั้ง  
หน้าที่ | 1 | 2 | 3 | 4 |