<< สมาชิก Upload หนังสือได้ที่นี่ >>
จำนวนหนังสือในระบบ 88 รายการ
ที่
วัน/เดือน/ปี : เวลา
ที่ Upload
เลขที่หนังสือ
เลขที่คำสั่ง
ชื่อเรื่องหนังสือ (คลิกเปิดอ่าน)
เจ้าของเรือง
ประเภทหนังสือ
แก้ไข/ลบ
1 20/3/2562 15:15:55 04238.35/ ค่าเป้าหมาย งานวิชาการ (315) หนังสือทั่วไป  
2 20/3/2562 15:12:01 04238.35/ ค่าเป้าหมาย 61 งานวิชาการ (315) หนังสือทั่วไป  
3 19/3/2562 13:31:18 04238.35/ SAR 61 งานวิชาการ (315) หนังสือทั่วไป  
4 13/3/2562 16:56:16 04238.35/ smte m.4 งานวิชาการ (315) หนังสือทั่วไป  
5 13/3/2562 15:41:24 04238.35/ ประกาศผลสอบ ม.4 งานวิชาการ (315) หนังสือทั่วไป  
6 12/3/2562 16:25:40 04238.35/ Announce smte งานวิชาการ (315) หนังสือทั่วไป  
7 8/3/2562 8:23:52 04238.35/ Course usage report งานธุรการ (315) คำสั่งอยู่เวร  
8 6/3/2562 12:41:53 04238.35/ รายงานการใช้หลักสูตร งานธุรการ (315) คำสั่งอยู่เวร  
9 2/11/2561 14:44:54 04238.35/ ประกาศค่าเป้าหมาย งานวิชาการ (315) หนังสือทั่วไป  
10 12/9/2561 12:05:56 04238.35/ SAR 60 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม งานวิชาการ (315) หนังสือทั่วไป  
11 5/9/2561 14:51:14 04238.35/ goal งานวิชาการ (315) หนังสือทั่วไป  
12 22/3/2561 9:07:38 04238.35/ sar 60 งานวิชาการ (315) หนังสือทั่วไป  
13 15/3/2561 20:09:00 04238.35/ ประกาศผลการคัดเลือกห้องเรียนพิเศษม.4 งานวิชาการ (329) หนังสือทั่วไป  
14 14/3/2561 16:44:43 04238.35/ SMTE งานวิชาการ (315) หนังสือทั่วไป  
15 16/3/2560 8:24:31 04238.35/ กำหนดค่าเป้าหมายเพื่อการประกันคุณภาพภายใน งานวิชาการ (329) หนังสือทั่วไป  
16 14/3/2560 13:23:06 04238.35/ เอกสารประกอบการอบรมผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) งานวิชาการ (740) หนังสือทั่วไป  
17 10/3/2560 5:38:01 04238.35/ ประกาศผลสอบห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ชั้นม.4 ปีการศึกษา 2560 งานวิชาการ (329) หนังสือทั่วไป  
18 9/3/2560 5:32:12 04238.35/ ประกาศผลสอบโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯและห้องMEP ชั้นม.1 ปีการศึกษา 2560 งานวิชาการ (329) หนังสือทั่วไป  
19 6/3/2560 11:48:56 04238.35/ แบบกรอกคะแนน ม.2 งานวิชาการ (323) หนังสือทั่วไป  
20 6/3/2560 11:48:21 04238.35/ แบบกรอกคะแนน ม.1 งานวิชาการ (323) หนังสือทั่วไป  
21 3/2/2560 12:34:39 04238.35/ prakard 1 งานวิชาการ (995) หนังสือทั่วไป  
22 5/10/2559 9:25:37 04238.35/ ประกาศค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา งานวิชาการ (995) หนังสือทั่วไป  
23 12/9/2559 13:24:35 04238.35/ ประกาศโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เรื่องการกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน เดือนกันยายน-ตุลาคม 2559 งานวิชาการ (995) หนังสือทั่วไป  
24 26/1/2559 15:49:46 04238.35/ ประกาศรับสมัครครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 1 อัตรา งานธุรการ (451) หนังสือทั่วไป  
25 9/12/2558 13:34:46 04238.35/ ประกาศราคาซื้อสถานีพลังงานในหน่วยงานสถานศึกษาและโรงพยาบาลของรัฐ (Campus Power) โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม โดยวิธีประกสดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) งานธุรการ (758) คำสั่งอยู่เวร  
26 26/10/2558 14:19:38 04238.35/ รับสมัครครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ๒ อัตรา งานบุคคล (755) หนังสือทั่วไป  
27 7/10/2558 8:42:42 04238.35/ 14 โครงการหลักของโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม งานธุรการ (758) หนังสือทั่วไป  
28 6/10/2558 10:04:40 04238.35/ Download แบบฟอร์มรายละเอียดการเข้ารับการฝึกอบรม งานบุคคล (733) หนังสือทั่วไป  
29 1/10/2558 14:39:05 04238.35/ คู่มือจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2559 งานธุรการ (007) หนังสือทั่วไป  
30 1/10/2558 14:10:06 04238.35/ คู่มือจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 งานธุรการ (758) หนังสือทั่วไป  
หน้าที่ | 1 | 2 | 3 |