<< สมาชิก Upload หนังสือได้ที่นี่ >>
จำนวนหนังสือในระบบ 79 รายการ
ที่
วัน/เดือน/ปี : เวลา
ที่ Upload
เลขที่หนังสือ
เลขที่คำสั่ง
ชื่อเรื่องหนังสือ (คลิกเปิดอ่าน)
เจ้าของเรือง
ประเภทหนังสือ
แก้ไข/ลบ
1 12/9/2561 12:05:56 04238.35/ SAR 60 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม งานวิชาการ (315) หนังสือทั่วไป  
2 5/9/2561 14:51:14 04238.35/ goal งานวิชาการ (315) หนังสือทั่วไป  
3 22/3/2561 9:07:38 04238.35/ sar 60 งานวิชาการ (315) หนังสือทั่วไป  
4 15/3/2561 20:09:00 04238.35/ ประกาศผลการคัดเลือกห้องเรียนพิเศษม.4 งานวิชาการ (329) หนังสือทั่วไป  
5 14/3/2561 16:44:43 04238.35/ SMTE งานวิชาการ (315) หนังสือทั่วไป  
6 16/3/2560 8:24:31 04238.35/ กำหนดค่าเป้าหมายเพื่อการประกันคุณภาพภายใน งานวิชาการ (329) หนังสือทั่วไป  
7 14/3/2560 13:23:06 04238.35/ เอกสารประกอบการอบรมผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) งานวิชาการ (740) หนังสือทั่วไป  
8 10/3/2560 5:38:01 04238.35/ ประกาศผลสอบห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ชั้นม.4 ปีการศึกษา 2560 งานวิชาการ (329) หนังสือทั่วไป  
9 9/3/2560 5:32:12 04238.35/ ประกาศผลสอบโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯและห้องMEP ชั้นม.1 ปีการศึกษา 2560 งานวิชาการ (329) หนังสือทั่วไป  
10 6/3/2560 11:48:56 04238.35/ แบบกรอกคะแนน ม.2 งานวิชาการ (323) หนังสือทั่วไป  
11 6/3/2560 11:48:21 04238.35/ แบบกรอกคะแนน ม.1 งานวิชาการ (323) หนังสือทั่วไป  
12 3/2/2560 12:34:39 04238.35/ prakard 1 งานวิชาการ (995) หนังสือทั่วไป  
13 5/10/2559 9:25:37 04238.35/ ประกาศค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา งานวิชาการ (995) หนังสือทั่วไป  
14 12/9/2559 13:24:35 04238.35/ ประกาศโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เรื่องการกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน เดือนกันยายน-ตุลาคม 2559 งานวิชาการ (995) หนังสือทั่วไป  
15 26/1/2559 15:49:46 04238.35/ ประกาศรับสมัครครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 1 อัตรา งานธุรการ (451) หนังสือทั่วไป  
16 9/12/2558 13:34:46 04238.35/ ประกาศราคาซื้อสถานีพลังงานในหน่วยงานสถานศึกษาและโรงพยาบาลของรัฐ (Campus Power) โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม โดยวิธีประกสดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) งานธุรการ (758) คำสั่งอยู่เวร  
17 26/10/2558 14:19:38 04238.35/ รับสมัครครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ๒ อัตรา งานบุคคล (755) หนังสือทั่วไป  
18 7/10/2558 8:42:42 04238.35/ 14 โครงการหลักของโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม งานธุรการ (758) หนังสือทั่วไป  
19 6/10/2558 10:04:40 04238.35/ Download แบบฟอร์มรายละเอียดการเข้ารับการฝึกอบรม งานบุคคล (733) หนังสือทั่วไป  
20 1/10/2558 14:39:05 04238.35/ คู่มือจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2559 งานธุรการ (007) หนังสือทั่วไป  
21 1/10/2558 14:10:06 04238.35/ คู่มือจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 งานธุรการ (758) หนังสือทั่วไป  
22 1/10/2558 14:06:47 04238.35/ แบบฟอร๋มการจัดทำรายงานโครงการ ของโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม งานธุรการ (758) หนังสือทั่วไป  
23 27/7/2558 9:57:23 04238.35/ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ งานธุรการ (758) หนังสือทั่วไป  
24 14/7/2558 14:03:52 04238.35/ ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 งานวิชาการ (323) หนังสือทั่วไป  
25 8/5/2558 10:42:36 เอกสารอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร งานวิชาการ (316) หนังสือทั่วไป  
26 29/4/2558 8:57:10 04238.35/ว343 แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับอุปกรณ์การเรียนและรับหนังสือเรีย งานธุรการ (758) หนังสือทั่วไป  
27 28/4/2558 14:30:52 04238.35/ ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ งานบุคคล (758) หนังสือทั่วไป  
28 22/4/2558 10:08:05 04238.35/ สอบราคาจ้างเหมาจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ MEP งานธุรการ (758) หนังสือทั่วไป  
29 12/3/2558 17:05:32 04238.35/ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ส่งเสริมทักษะกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพ งานธุรการ (758) หนังสือทั่วไป  
30 12/3/2558 16:23:53 04238.35/ เรียนคุณครูทุกท่านสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มกำหนดการสอนและแผนการวัดประเมินผล แนวการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ งานวิชาการ (758) หนังสือทั่วไป  
หน้าที่ | 1 | 2 | 3 |