<< สมาชิก Upload หนังสือได้ที่นี่ >>
จำนวนหนังสือในระบบ 105 รายการ
ที่
วัน/เดือน/ปี : เวลา
ที่ Upload
เลขที่หนังสือ
เลขที่คำสั่ง
ชื่อเรื่องหนังสือ (คลิกเปิดอ่าน)
เจ้าของเรือง
ประเภทหนังสือ
แก้ไข/ลบ
1 28/3/2566 11:41:11 04238.35/ รายงานการประชุมครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 3/2566 งานธุรการ (878) หนังสือทั่วไป  
2 7/6/2565 16:14:43 04238.35/ ค่าเป้าหมาย 2565 งานวิชาการ (315) หนังสือทั่วไป  
3 7/6/2565 15:55:27 04238.35/ ค่าเป้าหมาย งานวิชาการ (315) หนังสือทั่วไป  
4 29/10/2563 12:54:18 04238.35/ แบบฟอร์มจัดทำวิจัยในชั้นเรียน งานวิชาการ (327) หนังสือทั่วไป  
5 29/10/2563 12:36:00 04238.35/ แบบฟอร์มจัดทำวิจัยในชั้นเรียน งานวิชาการ (327) หนังสือทั่วไป  
6 13/3/2563 11:32:40 04238.35/ amis งานวิชาการ (315) หนังสือทั่วไป  
7 12/3/2563 6:48:06 04238.35/ SMTE M4 งานวิชาการ (315) หนังสือทั่วไป  
8 11/3/2563 7:50:43 04238.35/ smte งานวิชาการ (315) หนังสือทั่วไป  
9 27/11/2562 17:12:17 อนุมัติหน่วย งานวิชาการ (329) หนังสือทั่วไป  
10 18/11/2562 17:13:48 04238.35/ อนุมัติหน่วยการเรียนรู้ งานวิชาการ (329) หนังสือทั่วไป  
11 18/11/2562 17:11:16 04238.35/ อนุมัติแผนการจัดการเรียนรู้ งานวิชาการ (329) หนังสือทั่วไป  
12 18/11/2562 17:05:31 04238.35/ plan งานวิชาการ (329) หนังสือทั่วไป  
13 18/11/2562 17:04:45 04238.35/ lesson plan งานวิชาการ (329) หนังสือทั่วไป  
14 18/11/2562 16:56:24 04238.35/ course syllabus .pdf งานวิชาการ (329) หนังสือทั่วไป  
15 18/11/2562 16:55:47 04238.35/ course syllabus .doc งานวิชาการ (329) หนังสือทั่วไป  
16 17/9/2562 16:56:06 04238.35/- รายการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 งานธุรการ (336) หนังสือทั่วไป  
17 10/9/2562 16:42:37 04238.35/ พิมพ์บรรยายรายละเอียดของไฟล์ งานวิชาการ (315) หนังสือทั่วไป  
18 20/3/2562 15:15:55 04238.35/ ค่าเป้าหมาย งานวิชาการ (315) หนังสือทั่วไป  
19 20/3/2562 15:12:01 04238.35/ ค่าเป้าหมาย 61 งานวิชาการ (315) หนังสือทั่วไป  
20 19/3/2562 13:31:18 04238.35/ SAR 61 งานวิชาการ (315) หนังสือทั่วไป  
21 13/3/2562 16:56:16 04238.35/ smte m.4 งานวิชาการ (315) หนังสือทั่วไป  
22 13/3/2562 15:41:24 04238.35/ ประกาศผลสอบ ม.4 งานวิชาการ (315) หนังสือทั่วไป  
23 12/3/2562 16:25:40 04238.35/ Announce smte งานวิชาการ (315) หนังสือทั่วไป  
24 8/3/2562 8:23:52 04238.35/ Course usage report งานธุรการ (315) คำสั่งอยู่เวร  
25 6/3/2562 12:41:53 04238.35/ รายงานการใช้หลักสูตร งานธุรการ (315) คำสั่งอยู่เวร  
26 2/11/2561 14:44:54 04238.35/ ประกาศค่าเป้าหมาย งานวิชาการ (315) หนังสือทั่วไป  
27 12/9/2561 12:05:56 04238.35/ SAR 60 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม งานวิชาการ (315) หนังสือทั่วไป  
28 5/9/2561 14:51:14 04238.35/ goal งานวิชาการ (315) หนังสือทั่วไป  
29 22/3/2561 9:07:38 04238.35/ sar 60 งานวิชาการ (315) หนังสือทั่วไป  
30 15/3/2561 20:09:00 04238.35/ ประกาศผลการคัดเลือกห้องเรียนพิเศษม.4 งานวิชาการ (329) หนังสือทั่วไป  
หน้าที่ | 1 | 2 | 3 | 4 |