Online 23  
Visitor 1139156  
 ครู   นักเรียน

    Web Link          
    รวมเว็บแนะแนวการศึกษาต่อ        
 สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
      นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 3 คน
      ทรรศนีย์ คมขำ : 1/9
      ถิรายุทธ์ ศรีเพชรดี : 3/1
      ปรัชญา ปานสอาด : 6/11
      ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว


     ส่ง sms :
     ยืนยันตัวเลข 7093

มีตารางสอบมั๊ยคะ  [28/3/2558]
น.ร.ตรวจสอบผลการเรียนได้ทุกระดับชั้นแล้ว  [22/3/2558]
ผลสอบม.1หน่อยค่ะ  [22/3/2558]
ผลสอบ ม.4 เมื่อไหร่จะลงเว็บ   [20/3/2558]
ขอผลสอบของ ม.1กับม.4 หน่อยคับ  [19/3/2558]
ผลสอบของ ม.3กับม.6 ทำไมไม่ออก  [18/3/2558]
ผลสอบออกยังคับ   [18/3/2558]
   ภาพกิจกรรมของโรงเรียน  
  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำ แนวข้อสอบ ตามตัวชี้วัด ๕ รายวิชาหลัก สหวิทยาเขตท่ามะกา วันที่ ๒๔-๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ More...
[เกษมสิทธิ์@25/4/2558 ]
  ทำบุญไหว้ครูดนตรีไทย กลุ่มสาระศิลปะศึกษา ณ อาคารดนตรี โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ๙ เมษายน ๒๕๕๘ More...
[เกษมสิทธิ์@9/4/2558 ]
  รับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ หอประชุมสุทินศักดิ์ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม More...
[เกษมสิทธิ์@9/4/2558 ]
  บรรยากาศการรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ หอประชุมสุทินศักดิ์ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ More...
[เกษมสิทธิ์@8/4/2558 ]
หน้าที่..| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | อัลบั้มภาพ

   วีดีโอกิจกรรมของนักเรียน   

  ตัวอย่างผลงานโครงงานของนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557 คลิกดูทั้งหมด More...
[วัฒนา@25/2/2558 ]

  ช่องรายการ TMV Channel ของคนทำสื่อ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม More...
[ดวงกมล@19/9/2557 ]

  รับน้องSmart sci 4# โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม More...
[วัฒนา@19/9/2557 ]

  เชียร์หลีดสีเขียว ท่ามะกาวิทยาคม ปี 57 ชนะเลิศ More...
[วัฒนา@10/9/2557 ]
หน้าที่..| 1 | 2 |

   แจ้งข่าวสารของโรงเรียน  
    จ้างเหมาจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ MEP More...
 [วันที่:22 เมษายน 2558   ผู้ประกาศ:นุจรินทร์ ]
    ปฏิทินช่วงปิดภาคเรียนที่ 2/2557 More...
 [วันที่:18 มีนาคม 2558   ผู้ประกาศ:วัฒนา ]
    ให้นักเรียน/ครู ตรวจสอบชื่อนักเรียนติด 0,ร,มส ชั้น ม.1 ชั้น ม.2 ชั้น ม.3 ชั้น ม.4 ชั้น ม.5 ชั้น ม.6 ผิดพลาดให้แก้ไขภายในวันที่30 มี.ค.58(โดยเฉพาะ ม.3,ม.6)
 [วันที่:30 มีนาคม 2558   ผู้ประกาศ:วัฒนา ]
    ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ส่งเสริมทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพ More...
 [วันที่:12 มีนาคม 2558   ผู้ประกาศ:นุจรินทร์ ]
    เรียนคุณครูทุกท่านดาวโหลดแบบฟอร์มเอกสารกำหนดการสอนและแผนวัดประเมินผล แนวการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ More...
 [วันที่:12 มีนาคม 2558   ผู้ประกาศ:นุจรินทร์ ]
หน้าที่.. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

   คำสั่ง/หนังสือราชการ 7 รายการแรก :
ประเภทหนังสือ   รายการหนังสือ/คำสั่ง
หนังสือทั่วไป  สอบราคาจ้างเหมาจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ MEP[22/4/2558 10:08:05]
หนังสือทั่วไป  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ส่งเสริมทักษะกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพ [12/3/2558 17:05:32]
หนังสือทั่วไป  เรียนคุณครูทุกท่านสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มกำหนดการสอนและแผนการวัดประเมินผล แนวการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้[12/3/2558 16:23:53]
หนังสือทั่วไป  สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการในโรงเรียน[10/3/2558 15:27:52]
หนังสือทั่วไป  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558[5/3/2558 18:57:16]
หนังสือทั่วไป  ประกาศสอบราคาส้วมนักเรียนหญิง ๖ที่/๔๙[15/1/2558 9:13:06]
หนังสือทั่วไป  ประกาศสอบราคา[24/12/2557 10:23:34]
หน้าที่.. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

   ปฏิทินปฏิบัติงาน 7 รายการแรก : (แสดงทั้งหมด)
วัน/เดือน/ปี   รายการปฏิบัติงาน  ผู้เกี่ยวข้อง
13-15 เม.ย.58    หยุดสงกรานต์  
20-23 เม.ย.58    จัดเตรียมหนังสือเรียน  หัวหน้างานวิชาการ/ครู/ครูอัตราจ้าง
23-24 เม.ย.58    จัดพิมพ์ตารางสอนภาคเรียนที่ 1/2558  ครูอัตราจ้าง / คำสั่งโรงเรียน
24-25 เม.ย.58    ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแนวข้อสอบ 5 รายวิชาหลัก (ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคม ภาษาอังกฤษ)  หัวหน้างานวิชาการ/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ/ ครูผู้สอน (สหวิทยาเขต)
27 เม.ย.58      ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน  งานแนะแนว
28 เม.ย.58      ลงทะเบียนเรียนนักเรียน ชั้น ม. 1 และ ม.4 (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558)  ครูที่ปรึกษ/นักเรียน/ผู้ปกครอง
29 เม.ย.58      ลงทะเบียนเรียนนักเรียน ชั้น ม. 2 และ ม.5 (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558)  ครูที่ปรึกษา/นักเรียน/ผู้ปกครอง
หน้าที่.. | 1 | 2 | 3 |
แนะนำผู้บริหาร
นายหงษ์ดี ศรีเสน
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
กฤติยา คำตัน
ชั้น ม.5/1 GPA=3.94
สอบได้ที่ 4


โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง