Online  124  คน        
 ครู   นักเรียน

    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 5316
ขอความกรุณาให้ทางโรงช่วยดูเรื่องคนที่ทำทาสีตึกหน่อยค่ะ เขาสูบบุหรี่กันในขณะที่นักเรียน เรียนค่ะ มันเหม็นและส่งผลไม่ดีต่อสุขภาพนักเรียนและคุณครูที่กำลังสอนค่ะ ขอบคุณค่ะ  [22/8/2563]
ไม่ทราบว่าโรงเรียนจัดประชุม วางแผนการเปิดภาคเรียน เเบ่งนักเรียน หรือวางเเผนการเรียนตอนเปิดเทอมหรือยังคะ ใกล้จะเปิดเทอมเเล้วนะคะ รู้สึกว่าดำเนินการช้ามาก ตารางสอนก็ยังไม่ออก เวลาเรียนก็มีน้อย รบกวนเพื่อความรวดเร็วด้วยนะคะ จะได้เตรียมตัวถูก  [23/6/2563]
ตัวอย่างการซื้อของ ม.ต้น 600-450 เหลือจ่ายเงินเพียง 150 บาท  [10/6/2563]
นักเรียนชั้นชั้น ม.2,3,5,6 สามารถมาซื้อเครื่องแบบนักเรียนได้ในวันที่12-15 มิถุนายน 2563 ร้านค้าจะลดยอดที่ได้รับจัดสรรให้เลย ม.ต้น ลด 450 บาท ม.ปลาย 500 บาท เช่น ถ้าซื้อของ600 จ่ายเงินเพียง 150 บาท  [10/6/2563]
นักเรียนชั้นชั้น ม.2,3,5,6 สามารถมาซื้อเครื่องแบบนักเรียนได้ในวันที่12-15 มิถุนายน 2563 ร้านค้าจะลดยอดที่ได้รับจัดสรรให้เลย ม.ต้น ลด 450 บาท ม.ปลาย 500 บาท เช่น ถ้าซื้อของ600 จ่ายเงินเพียง 450 บาท  [10/6/2563]
อ่านทั้งหมด   ภาพกิจกรรมโรงเรียน... จาก Facebook......      กิจกรรมทั้งหมด

  On-Site ของสถานศึกษาเต็มรูปแบบปกติ 100 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งการทดลองครั้งนี้ได้รับการอนุมัติจากนายกรัฐมนตรี และสามารถทดลองเปิดเรียนแบบ On-Site เต็มรูปแบบทั่วประเทศ ในวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 จึงขอแจ้งให้นักเรียน และผู้ปกครองทราบโดยทั่วกัน More...
[เหมือนฝัน@14/8/2563 ]
  ประชาสัมพันธ์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมประกาศปฏิทินห้องเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ควรใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกัน ล้างมือหรือเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก ถ้าไม่จำเป็น More...
[วิทวัส@25/6/2563 ]
   ประชาสัมพันธ์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมประกาศรายชื่อห้องเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ควรใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกัน ล้างมือหรือเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก ถ้าไม่จำเป็น More...
[ยุวดี@15/6/2563 ]
  ประชาสัมพันธ์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 รายละเอียดการลงทะเบียนเรียนและจำหน่ายหนังสือดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ควรใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกัน ล้างมือหรือเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก ถ้าไม่จำเป็น More...
[ยุวดี@11/6/2563 ]
ดาวน์โหลด (Download) เอกสารงานต่าง ๆ
- งานวิชาการ (ปรับปรุง 1 มิ.ย. 63)
- ผลการทดสอบด้วยข้อสอบปลายปี ชั้น ม.1 และ ม.2 ปีการศึกษา 2562 


แนะนำผู้บริหาร
นายสุริยะ จันทร์สนอง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นางสาวกนกพร จันทรศร
ครู


ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
รัชตการ เอี่ยมสะอาด
ชั้น ม.2/1 GPA=3.91
สอบได้ที่ 8

สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 7 คน
มณีเพชร ทวีบูรณ์ : ม.2/3
อภิชาติ เกษประทุม : ม.2/10
จิราภรณ์ วงษ์อัยรา : ม.4/7
ชมพูนุช รอดขำ : ม.4/7
วิภานันท์ หล้าขัด : ม.6/2
ชุติพงศ์ ทองคำ : ม.6/2
อริสา มะลิวัลย์ : ม.6/4
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง