Online 3  
Visitor 2362765  
 ครู   นักเรียน   Web Link          

   รวมเว็บแนะแนวการศึกษาต่อ        

   คุณรู้จักร.ร.ท่ามะกาวิทยาคมดีแค่ไหน

   ร.ร.ท่ามะกาวิทยาคม google maps
 สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
      นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 6 คน
      นิษิตา สุขอร่าม : 2/3
      ภูชิต ชัยศิริมาศ : 3/3
      ภูวเนศ สายสอาด : 5/5
      ภูวนาท สายสอาด : 5/5
      อภิชัย พันธ์แจ่ม : 5/6
      ธนพงษ์ มณีดิษฐ์ : 5/9
      ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว

   ภาพกิจกรรมของโรงเรียน ดูทั้งหมด......   

  ประชุมครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ครั้งที่สาม ณ หอประชุมสุทินศักดิ์ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ More...
[เกษมสิทธิ์@26/5/2559 ]
  มหาวิทยาลัยรังสิตร่วมกับกสทช.จัดกิจกรรม "รักกำเริบเลิฟคอนเทส" วันที่สอง วันที่ ๒๖ พฤาภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ More...
[เกษมสิทธิ์@26/5/2559 ]
  มหาวิทยาลัยรังสิตร่วมกับกสทช.จัดกิจกรรม "รักกำเริบเลิฟคอนเทส" วันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ More...
[เกษมสิทธิ์@25/5/2559 ]
  ประชุมการจัดทำฐานข้อมูลออนไลน์ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 More...
[เกษมสิทธิ์@23/5/2559 ]
  กิจกรรมโฮมรูมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ณ ห้องประชุมเจ้าคุณทองดำ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ More...
[เกษมสิทธิ์@19/5/2559 ]
หน้าที่..| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |

   วีดีโอกิจกรรมของนักเรียน ดูทั้งหมด........   

  ตัวอย่างผลงานโครงงานของนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557 คลิกดูทั้งหมด More...
[วัฒนา@25/2/2558 ]

  ช่องรายการ TMV Channel ของคนทำสื่อ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม More...
[ดวงกมล@19/9/2557 ]

  รับน้องSmart sci 4# โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม More...
[วัฒนา@19/9/2557 ]

  เปิดกีฬาสี โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ปีการศึกษา 2558 HD More...
[วัฒนา@10/9/2557 ]
หน้าที่..| 1 | 2 |

   แจ้งข่าวสารของโรงเรียน  
    การ Log In สำหรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ให้ใช้รหัสผ่าน เป็น 0 ไปก่อนชั่วคราว หลังจากฐานข้อมูลเสร็จแล้ว ให้ใช้วัน/เดือน/ปี เกิดได้อีกประมาณ 2 อาทิตย์
 [วันที่:24 พฤษภาคม 2559   ผู้ประกาศ:วัฒนา ]
    รายชื่อนักเรียนที่ได้เลื่อนชั้นเรียน/ซ้ำชั้น ปีการศึกษา 2559 ชั้น ม.2 , ชั้น ม.3, ชั้น ม.5, ชั้น ม.6
 [วันที่:7 เมษายน 2559   ผู้ประกาศ:วัฒนา ]
    ประกาศผลสอบ O-NET ชั้น ม.3,ม.6 รายบุคคล พิมพ์ผลการสอบ สำหรับคะแนนทุกคนดูได้ที่นี่ More...
 [วันที่:28 มีนาคม 2559   ผู้ประกาศ:วัฒนา ]
    ประกาศโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เรื่อง การเรียนซ้ำชั้น More...
 [วันที่:23 มีนาคม 2559   ผู้ประกาศ:วัฒนา ]
    ตรวจสอบการจบ ม.3 และ ม.6 ใหม่ ด่วน ชั้น ม.3 , ชั้น ม.6
 [วันที่:22 มีนาคม 2559   ผู้ประกาศ:วัฒนา ]
หน้าที่.. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

   คำสั่ง/หนังสือราชการ 7 รายการแรก :
ประเภทหนังสือ   รายการหนังสือ/คำสั่ง
หนังสือทั่วไป  ประกาศรับสมัครครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 1 อัตรา[26/1/2559 15:49:46]
คำสั่งอยู่เวร  ประกาศราคาซื้อสถานีพลังงานในหน่วยงานสถานศึกษาและโรงพยาบาลของรัฐ (Campus Power) โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม โดยวิธีประกสดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)[9/12/2558 13:34:46]
หนังสือทั่วไป  รับสมัครครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ๒ อัตรา [26/10/2558 14:19:38]
หนังสือทั่วไป  14 โครงการหลักของโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม[7/10/2558 8:42:42]
หนังสือทั่วไป  Download แบบฟอร์มรายละเอียดการเข้ารับการฝึกอบรม[6/10/2558 10:04:40]
หนังสือทั่วไป  คู่มือจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2559[1/10/2558 14:39:05]
หนังสือทั่วไป  คู่มือจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559[1/10/2558 14:10:06]
หน้าที่.. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

   ปฏิทินปฏิบัติงาน 7 รายการแรก : (แสดงทั้งหมด)
วัน/เดือน/ปี   รายการปฏิบัติงาน  ผู้เกี่ยวข้อง
3 มิ.ย. 59    ส่งแผนหน่วยหลักสูตรท้องถิ่นและแผนหน่วยอาเซียน/คำอธิบายรายวิชา  ครูทุกคน
4 มิ.ย. 59    อบรมการใช้โปรแกรมสารสนเทศ SGS online  ครูทุกคน
6 มิ.ย. 59    ประกาศตารางสอบกลางภาค/ปลายภาคเรียน  งานวัดผล
16 มิ.ย. 59    วันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559  ทุกคน
1 ก.ค. 59    วันสุดท้ายการขอแก้ไขตารางสอบกลางภาค  ครูประจำวิชา
5 ก.ค. 59    วันสุดท้ายการส่งข้อสอบระหว่างภาค  ครูประจำวิชา
11-13 ก.ค. 59    สอบกลางภาค  งานวัดผล / ทุกคน
หน้าที่.. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

แนะนำผู้บริหาร
นายประทีป หวานชิต
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นายศิลปพิสุทธิ์ พันชะวะนัด
รองผู้อำนวยการชำนาญการ

ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
ปรางค์ทิพย์ วันจิ๋ว
ชั้น ม.6/1 GPA=4
สอบได้ที่ 1     ส่ง sms :
     ยืนยันตัวเลข 9016

ปีนี้ผมขึ้นมผมอยากทราบเกรดเฉลี่ยแต่ล่ะวิชาครับ พอดีจะตรวจสอบเกรดตนเองว่าผ่านเกณฑ์ มหาลัยหรือเปล่าครับ  [3/4/2559]
ตรวจสอบผลการเรียนชั้น ม.3,6 ได้แล้ว  [15/3/2559]
อยากรู้ผลสอบ  [15/3/2559]
เกรดของม.3ล่าสุดลงในเว็บร.ร.ตอนไหนอ่ะคัรบ  [15/3/2559]
ดูเกรดได้ที่เมนูงานทะเบียน  [25/1/2559]
อยากให่ลงเกรดคะ  [24/1/2559]
ผมเป็นศิษย์เก่าทมว.นะครับ ทำไปอาจารย์เสนอ ถึงไม่ได้ทำหน้าที่งานชุมชนล่ะครับอาจารย์เสนอท่าทำดีมาก  [5/1/2559]
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง