Online 12  
Visitor 675689  
 ครู   นักเรียน
นักเรียนที่มีผลการเรียน TopTen
ในภาคเรียนที่ผ่านมา
นางสาวบุษกร สกุลทับ
ชั้น ม.6/1 คะแนนเฉลี่ย3.93
สอบได้เป็นลำดับที่ 4

    Web Link          
 สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
      นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 9 คน
      นวรัก นิมิตรตระกูลชัย : 2/11
      ภานุวัฒน์ พัดนาค : 2/11
      สรายุทธ ขามาลา : 2/12
      ศักดิ์สิทธิ์ พวงอุบะ : 3/6
      ปัญญาวดี คำจู : 3/9
      ภูวรัตน์ ยินดี : 3/10
      จุฬารัศมี แก้วทาสี : 4/7
      ศิริเดือน เลาหเจริญกุล : 5/2
      วรัญญา ปทุมยา : 6/1
      ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว


   ภาพกิจกรรมของโรงเรียน  
  อบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องประชุมสุทินศักดิ์ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
[สรินยา@22/9/2557 ]
  ครูอภินันท์ สีสันต์ วิทยากรอบรมครูบรรณารักษ์ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคกลางและภาคตะวันออก ทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ตลอดเดือนกันยายน More...
[อภินันท์@16/9/2557 ]
  พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 โดยไดัรับเกียรติจากประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ผอ.จักรกฤษ แย้มสรวล และคุณลุงสมพงษ์ สุทินศักดิ์ More...
[วัฒนา@4/4/2557 ]
  17-18 มีนาคม 2557 การประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนดีมีคุณภาพ ณ ผางามรีสอร์ท วังน้ำเขียว More...
[อภินันท์@20/3/2557 ]
  10 มีนาคม การอบรมปฏิบัติการใช้โปรแกรมประเมินผลการเรียนรู้และแนวปฏิบัติของโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ณ หอประชุมสุทินศักดิ์ More...
[อภินันท์@10/3/2557 ]
หน้าที่..| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

   แจ้งข่าวสารของโรงเรียน  
    ประกาศรายชื่อนักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียน 1/2557 ตรวจดูได้ที่หน้าห้องทะเบียน-วัดผล หรือที่นี่ More...
 [วันที่:16 กันยายน 2557   ผู้ประกาศ:วัฒนา ]
    คุณครูรับข้อมูล BookMark ได้แล้วที่นี่ More...
 [วันที่:27 สิงหาคม 2557   ผู้ประกาศ:วัฒนา ]
    ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 More...
 [วันที่:18 กรกฏาคม 2557   ผู้ประกาศ:เชลงศักดิ์ ]
    ประกาศโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เรื่อง การรับเงินค่าเสื้อผ้าและอุปกรณ์การเรียน ให้ไปรับเงินดังนี้ ม.2,3,5,6 วันที่ 21,22,24,25 เม.ย. 57 ตามลำดับ เวลา 08.30-12.00 น. More...
 [วันที่:10 เมษายน 2557   ผู้ประกาศ:วัฒนา ]
    คำสั่ง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานศึกษา ประจำเดือน เมษายน-พฤษภาคม พ.ศ. 2557 More...
 [วันที่:3 เมษายน 2557   ผู้ประกาศ:ชาคริต ]
    ประกาศผลการสอบเข้าเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2557 More...
 [วันที่:1 เมษายน 2557   ผู้ประกาศ:วัฒนา ]
หน้าที่.. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

   ปฏิทินปฏิบัติงาน 9 รายการแรก : (แสดงทั้งหมด)
วัน/เดือน/ปี
  รายการปฏิบัติงาน  ผู้เกี่ยวข้อง
22-23 ก.ย.57    การอบรมแนวทางการจัดการเรียนรู้ในทศตวรรษที่ 21  ครูทุกท่าน
22 ก.ย.57    ขออนุมัติผลการเรียนติด “ร” สำหรับนักเรียนที่ไม่ส่งงานสำคัญ  ครูประจำวิชา
24-26 ก.ย.57    การอบรมการประเมินคุณภาพการศึกษา(SAR)  ครูทุกท่าน
29 ก.ย.57    วันสุดท้ายการส่งผลการเรียน Book Mark  ครูประจำวิชา
2 ต.ค. 57    ประกาศผลสอบชั้น ม.1 (เช้า) และ ม.2 (บ่าย) นำผู้ปกครองมาฟังผล  ครูที่ปรึกษา
3 ต.ค.57    ประกาศผลสอบชั้น ม.3 (เช้า) และ ม.4 (บ่าย) นำผู้ปกครองมาฟังผล  ครูที่ปรึกษา
6 ต.ค. 57    ประกาศผลสอบชั้น ม.5 (เช้า) และ ม.6 (บ่าย) นำผู้ปกครองมาฟังผล  ครูที่ปรึกษา
7-10 ต.ค.57    สอบซ่อมครั้งที่ 1  นักเรียน/ครูประจำวิชา
9 ต.ค.57    ส่งแฟ้มบันทึกการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสิ้นภาคเรียน(ปพ.5) ที่หัวหน้ากลุ่มสาระ  ครูประจำวิชา
หน้าที่.. | 1 | 2 |
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง