Online 9  
Visitor 808625  
 ครู   นักเรียน
นักเรียนที่มีผลการเรียน TopTen
ในภาคเรียนที่ผ่านมา
เด็กหญิงมานิตา อ่อนนาง
ชั้น ม.1/2 คะแนนเฉลี่ย3.98
สอบได้เป็นลำดับที่ 6


    Web Link          
 สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
      นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 5 คน
      นพวัลย์ ปั้นเหน่งเพชร : 3/2
      โสรยา แย้มสวน : 3/11
      ณัฐกมล แสงสุข : 3/11
      กฤษฎา เสือคล้าย : 4/11
      ไพรินทร์ จันทร์ดี : 6/4
      ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว


   ภาพกิจกรรมของโรงเรียน  
  ๒๘ ตุลาคม คณะครูโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา นครปฐม ศึกษาดูงาน More...
[อภินันท์@29/10/2557 ]
  ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ ครูอภินันท์ สีสันต์ รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่น ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทยและ ปลูกฝังความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ จาก ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ More...
[อภินันท์@29/10/2557 ]
  อบรมทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2558 ณ เพชรริมธารรีสอร์ต อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 24-26 กันยายน 2557p More...
[สรินยา@28/9/2557 ]
  อบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องประชุมสุทินศักดิ์ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
[สรินยา@22/9/2557 ]
  ครูอภินันท์ สีสันต์ วิทยากรอบรมครูบรรณารักษ์ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคกลางและภาคตะวันออก ทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ตลอดเดือนกันยายน More...
[อภินันท์@16/9/2557 ]
หน้าที่..| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | อัลบั้มภาพ

   แจ้งข่าวสารของโรงเรียน  
    คุณครูสามารถเช็คการขาดเรียนรายวิชาได้แล้ว ที่นี่ More...
 [วันที่:27 ตุลาคม 2557   ผู้ประกาศ:วัฒนา ]
    แจ้งคุณครู และนักเรียน งานทะเบียนได้จัดทำรายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2557 ให้ตรวจสอบ ผิดพลาดให้แจ้งแก้ไขก่อนวันที่ 3 พ.ย. 57 โดยตรวจสอบได้ที่นี่ More...
 [วันที่:27 ตุลาคม 2557   ผู้ประกาศ:วัฒนา ]
    ประกาศรายชื่อนักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียน 1/2557 ตรวจดูได้ที่หน้าห้องทะเบียน-วัดผล หรือที่นี่ More...
 [วันที่:16 กันยายน 2557   ผู้ประกาศ:วัฒนา ]
    คุณครูรับข้อมูล BookMark ได้แล้วที่นี่ More...
 [วันที่:27 สิงหาคม 2557   ผู้ประกาศ:วัฒนา ]
    ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 More...
 [วันที่:18 กรกฏาคม 2557   ผู้ประกาศ:เชลงศักดิ์ ]
    ประกาศโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เรื่อง การรับเงินค่าเสื้อผ้าและอุปกรณ์การเรียน ให้ไปรับเงินดังนี้ ม.2,3,5,6 วันที่ 21,22,24,25 เม.ย. 57 ตามลำดับ เวลา 08.30-12.00 น. More...
 [วันที่:10 เมษายน 2557   ผู้ประกาศ:วัฒนา ]
หน้าที่.. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

   ปฏิทินปฏิบัติงาน 9 รายการแรก : (แสดงทั้งหมด)
วัน/เดือน/ปี
  รายการปฏิบัติงาน  ผู้เกี่ยวข้อง
24-พ.ย.-57    สรุปผลการส่งแฟ้มบันทึกการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.5) ที่งานวัดผล  หัวหน้ากลุ่มสาระ
8-ธ.ค.-57    ประชุมผู้ปกครองนักเรียนแก้ไขปัญหาการเรียนติด 0,ร,มส,มผ  นักเรียน/ครูประจำวิชา/วัดผล
29-ธ.ค.-57    วันสุดท้ายขอแก้ไขตารางสอบกลางภาค  งานวัดผล /ครูประจำวิชา
12-13 ม.ค. 58    สอบกลางภาค  งานวัดผล/ทุกคน
--- ม.ค.58    เข้าค่ายลูกเสือ ม.ต้น  งานกิจกรรม / ครู
19-ม.ค.-58    ส่งแฟ้มบันทึกการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.5) ที่หัวหน้ากลุ่มสาระ  ครูประจำวิชา
19-ม.ค.-58    ส่งแผนการสอนภาคเรียนที่ 2/2558 ครั้งที่ 2 ที่หัวหน้ากลุ่มสาระ  ครูประจำวิชา
26-ม.ค.-58    สรุปผลการส่งแผนการสอนภาคเรียนที่ 2/2558 ครั้งที่ 2  หัวหน้ากลุ่มสาระ
26-ม.ค.-58    สรุปผลการส่งแฟ้มบันทึกการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.5) ที่งานวัดผล  หัวหน้ากลุ่มสาระ
หน้าที่.. | 1 | 2 | 3 | 4 |
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง