Online 7  
Visitor 846275  
 ครู   นักเรียน
นักเรียนที่มีผลการเรียน TopTen
ในภาคเรียนที่ผ่านมา
นายธนพัฒน์ ฉิมเมือง
ชั้น ม.3/2 คะแนนเฉลี่ย3.92
สอบได้เป็นลำดับที่ 9


    Web Link          
    รวมเว็บแนะแนวการศึกษาต่อ        
 สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
      นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 6 คน
      ญาดา ไชยวิเศษ : 1/3
      ศิริกัญญา ชวนอยู่ : 1/5
      บุษริน มโนรมณ์ : 3/5
      กนกพร ชูชาติ : 4/1
      สุกัญญา สุขเอี่ยม : 4/2
      วัฒนา ศรีสุข : 5/2
      ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว


   ภาพกิจกรรมของโรงเรียน  
  10-13 ธันวาคม 2557 ศึกษาดูงานร.ร.ภูเรือวิทยา/ร.ร.เชียงคาน จังหวัดเลย More...
[วัฒนา@20/12/2557 ]
  4 ธันวาคม 2557 โรงเรียนจัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ More...
[วัฒนา@9/12/2557 ]
  วิดีโองานเกษียณอายุราชการครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ปีการศึกษา2557 More...
[วัฒนา@6/12/2557 ]
  งานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีครั้งที่ ๑ จัดโดยสภาพวัฒนธรรม ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม More...
[วัฒนา@2/12/2557 ]
  ๒๘ ตุลาคม คณะครูโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา นครปฐม ศึกษาดูงาน More...
[อภินันท์@29/10/2557 ]
หน้าที่..| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | อัลบั้มภาพ

   แจ้งข่าวสารของโรงเรียน  
    เรียนคุณครูท่านสามารถดาวโหลดฐานข้อมูล BookmarkIII ได้แล้ว มีข้อสงสัยให้สอบถาม หรือขอข้อมูลได้ที่ครูวัฒนา More...
 [วันที่:19 ธันวาคม 2557   ผู้ประกาศ:วัฒนา ]
    รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนซ้ำ เรียงตามผู้สอน More...
 [วันที่:16 ธันวาคม 2557   ผู้ประกาศ:วัฒนา ]
    คุณครูสามารถเช็คการขาดเรียนรายวิชาได้แล้ว ที่นี่ More...
 [วันที่:27 ตุลาคม 2557   ผู้ประกาศ:วัฒนา ]
    แจ้งคุณครู และนักเรียน งานทะเบียนได้จัดทำรายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2557 ให้ตรวจสอบ ผิดพลาดให้แจ้งแก้ไขก่อนวันที่ 3 พ.ย. 57 โดยตรวจสอบได้ที่นี่ More...
 [วันที่:27 ตุลาคม 2557   ผู้ประกาศ:วัฒนา ]
    ประกาศรายชื่อนักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียน 1/2557 ตรวจดูได้ที่หน้าห้องทะเบียน-วัดผล หรือที่นี่ More...
 [วันที่:16 กันยายน 2557   ผู้ประกาศ:วัฒนา ]
    คุณครูรับข้อมูล BookMark ได้แล้วที่นี่ More...
 [วันที่:27 สิงหาคม 2557   ผู้ประกาศ:วัฒนา ]
หน้าที่.. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

   ปฏิทินปฏิบัติงาน 9 รายการแรก : (แสดงทั้งหมด)
วัน/เดือน/ปี
  รายการปฏิบัติงาน  ผู้เกี่ยวข้อง
29-ธ.ค.-57    วันสุดท้ายขอแก้ไขตารางสอบกลางภาค  งานวัดผล /ครูประจำวิชา
12-13 ม.ค. 58    สอบกลางภาค  งานวัดผล/ทุกคน
19-ม.ค.-58    ส่งแผนการสอนภาคเรียนที่ 2/2558 ครั้งที่ 2 ที่หัวหน้ากลุ่มสาระ  ครูประจำวิชา
19-ม.ค.-58    ส่งแฟ้มบันทึกการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.5) ที่หัวหน้ากลุ่มสาระ  ครูประจำวิชา
22-23 ม.ค.58    นิทัศการวันวิชาการ  คุณครูทุกท่าน
26-ม.ค.-58    สรุปผลการส่งแผนการสอนภาคเรียนที่ 2/2558 ครั้งที่ 2  หัวหน้ากลุ่มสาระ
26-ม.ค.-58    สรุปผลการส่งแฟ้มบันทึกการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.5) ที่งานวัดผล  หัวหน้ากลุ่มสาระ
31 ม.ค-1 ก.พ. 58    ม.3 สอบ O-NET  นักเรียนชั้น ม3
7-10 ก.พ. 58    ม.6 สอบ O-NET  นักเรียนชั้น ม6
หน้าที่.. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง