Online 52  
Visitor 1415999  
 ครู   นักเรียน

    Web Link          
    รวมเว็บแนะแนวการศึกษาต่อ        
 สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
      นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 7 คน
      รุ่งสุวรรณ จันทร์มณี : 1/9
      กาลัญญาณี อมรเวชกุล : 2/5
      จิรวัฒน์ เข็มสุข : 2/11
      กิตติพงษ์ แพงอุ่ม : 4/7
      ศตวรรษ หาดี : 4/8
      วีรภัทร จงนวกิจ : 5/8
      ศิริพร บุตรคำ : 5/8
      ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว


     ส่ง sms :
     ยืนยันตัวเลข 2684

ขอให้ลงเกรดเฉลี่ยให้ทีครับ ต้องใช้ไปสมัครเรียน  [16/7/2558]
ลงตารางสอบ ม.1 ให้หน่อย  [15/7/2558]
แมวเหมียวเรียกเดี๋ยวๆประเดี๋ยวก็มา  [14/7/2558]
ผมรักทมว  [8/7/2558]
ลงเกรดให้หน่อยย  [9/6/2558]
ระบบศิษย์เก่ารูปหมู่ปี2547กับ2549ก็ไม่มี  [1/6/2558]
ค่าเทอมนร.ม.5กับค่าหนังสือเท่าไรค่ะ  [15/5/2558]
   ภาพกิจกรรมของโรงเรียน  
  TARO to School โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ดังออกสื่อ!! More...
[เกษมสิทธิ์@31/7/2558 ]
  การประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจกิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ More...
[เกษมสิทธิ์@29/7/2558 ]
  วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันภาษาไทย ๒๕๕๘ มีกิจกรรมการประกวดมากมาย อาทิ การแต่งกลอนสด การอ่านร้อยแก้ว การพูดสุนทรพจน์ สนุกกับกิจกรรมมากมาย และมีการแสดงละครวรรณคดี สังข์ทอง ตอนรจนาเลือกคู่ More...
[เกษมสิทธิ์@29/7/2558 ]
  โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จัดกิจกรรมหล่อเทียนเข้าพรรษาเนื่องในเทศการเข้าพรรษในวันอังคารที ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยมีผู้อำนวยการหงษ์ดี ศรีเสน เป็นประธาน คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม More...
[เกษมสิทธิ์@29/7/2558 ]
หน้าที่..| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | อัลบั้มภาพ

   วีดีโอกิจกรรมของนักเรียน   

  ตัวอย่างผลงานโครงงานของนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557 คลิกดูทั้งหมด More...
[วัฒนา@25/2/2558 ]

  ช่องรายการ TMV Channel ของคนทำสื่อ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม More...
[ดวงกมล@19/9/2557 ]

  รับน้องSmart sci 4# โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม More...
[วัฒนา@19/9/2557 ]

  เชียร์หลีดสีเขียว ท่ามะกาวิทยาคม ปี 57 ชนะเลิศ More...
[วัฒนา@10/9/2557 ]
หน้าที่..| 1 | 2 |

   แจ้งข่าวสารของโรงเรียน  
    สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ More...
 [วันที่:27 กรกฏาคม 2558   ผู้ประกาศ:นุจรินทร์ ]
    ให้นักเรียน/ครู ตรวจสอบชื่อนักเรียนติด 0,ร,มส [ ชั้น ม.2 ] [ ชั้น ม.3 ] [ ชั้น ม.5 ] [ ชั้น ม.6 ]
 [วันที่:5 มิถุนายน 2558   ผู้ประกาศ:วัฒนา ]
    ฐานข้อมูลรายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2558[ สถิตินักเรียนและรายชื่อ ]
ทุกระบบในเว็บนี้ใช้ได้แล้วครับ More...
 [วันที่:21 พฤษภาคม 2558   ผู้ประกาศ:วัฒนา ]
    แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับอุปกรณ์การเรียนและรับหนังสือเรียน More...
 [วันที่:29 เมษายน 2558   ผู้ประกาศ:นุจรินทร์ ]
    รับสมัครครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ More...
 [วันที่:28 เมษายน 2558   ผู้ประกาศ:นุจรินทร์ ]
หน้าที่.. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

   คำสั่ง/หนังสือราชการ 7 รายการแรก :
ประเภทหนังสือ   รายการหนังสือ/คำสั่ง
หนังสือทั่วไป  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ [27/7/2558 9:57:23]
หนังสือทั่วไป  ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558[14/7/2558 14:03:52]
หนังสือทั่วไป  เอกสารอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร[8/5/2558 10:42:36]
หนังสือทั่วไป  แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับอุปกรณ์การเรียนและรับหนังสือเรีย[29/4/2558 8:57:10]
หนังสือทั่วไป  ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ[28/4/2558 14:30:52]
หนังสือทั่วไป  สอบราคาจ้างเหมาจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ MEP[22/4/2558 10:08:05]
หนังสือทั่วไป  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ส่งเสริมทักษะกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพ [12/3/2558 17:05:32]
หน้าที่.. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

   ปฏิทินปฏิบัติงาน 7 รายการแรก : (แสดงทั้งหมด)
วัน/เดือน/ปี   รายการปฏิบัติงาน  ผู้เกี่ยวข้อง
28 ก.ค.58    สรุปผลการส่งแฟ้มบันทึกการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.5) ที่งานวัดผล  หัวหน้ากลุ่มสาระ
3 ส.ค.58    รับฐานข้อมูล BookMark ผ่านเว็บไซต์โรงเรียน  งานทะเบียน
14 ก.ย.58    วันสุดท้ายการขอแก้ไขตารางสอบปลายภาค  ครูประจำวิชา
16 ก.ย.58    วันสุดท้ายการส่งข้อสอบปลายภาค  งานทะเบียน/วัดผล
17 ก.ย.58    ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80%  งานทะเบียน/วัดผล
18 ก.ย.58    นักเรียนและผู้ปกครองมายื่นคำร้องขอเข้าสอบปกติกรณีมีเหตุผลอันควร  นักเรียน
18 ก.ย.58    ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค  งานทะเบียน/วัดผล
หน้าที่.. | 1 | 2 | 3 |
แนะนำผู้บริหาร
นายหงษ์ดี ศรีเสน
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
ปุณยาพร โสดสงค์
ชั้น ม.2/2 GPA=3.96
สอบได้ที่ 5คุณรู้จักโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมดีแค่ไหน
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง