Online 35    คน
Visitor 3144714

 ครู   นักเรียน

    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 7307
งืม  [22/3/2560]
ขอครูปรียากับครูวราพร ประจำชั้น3/9นะคะ.😆  [22/3/2560]
ขอครูสรินยา พรหมมา ประจำชั้น3/2 ด้วยนะคะ  [22/3/2560]
ขอครูวราพร น้อยเกตุประจำชั้นห้อง3/2ด้วยนะคะ  [22/3/2560]
3/9ขอครูปรียาเป็นครูประจำชั้นนะ  [22/3/2560]
อ่านทั้งหมด


สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 4 คน ภัทรสุดา ทองคำ : ม.3/1
ศิริรักษ์ บุญแต่ง : ม.3/2
นภัสสร ศรีจันทร์ : ม.4/6
วุฒิพงษ์ ทรงทิมไทย : ม.6/6
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว

   ภาพกิจกรรมโรงเรียน... จาก Facebook......      กิจกรรมทั้งหมด

  วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จัดการประเมินโรงเรียนปลอดบุหรี่โดยคณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘ ณ ห้องประชุมเจ้าคุณทองดำ More...
[เกษมสิทธิ์@22/3/2560 ]
  ในวันพุธที่ ๒๒ มีนาคม พศ ๒๕๖๐ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมได้มีการประกาศผลสอบและประชุมเครือข่ายประจำปีการศึกษา๒๕๕๙ More...
[เกษมสิทธิ์@22/3/2560 ]
  โครงการขับเคลื่อนงานตามแผนประชารัฐร่วมใจป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม More...
[เกษมสิทธิ์@9/2/2560 ]
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอความอนุเคราะห์ในการให้ข้อมูลการติดตามการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย More...
[เกษมสิทธิ์@9/2/2560 ]


แนะนำผู้บริหาร
นายประทีป หวานชิต
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นางอรอนงค์ ชัยประเสริฐ
ครูชำนาญการ


ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
วทันยา สายสอาด
ชั้น ม.4/1 GPA=4
สอบได้ที่ 1

กลุ่มไลน์เครือข่ายผู้ปกครอง
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง