Online 26  
Visitor 698180  
 ครู   นักเรียน
นักเรียนที่มีผลการเรียน TopTen
ในภาคเรียนที่ผ่านมา
นายคมสันต์ เสมทับ
ชั้น ม.5/2 คะแนนเฉลี่ย3.76
สอบได้เป็นลำดับที่ 9

    Web Link          
 สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
      นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 9 คน
      สุพัตรา เซี่ยงหลิว : 1/4
      ฉัตรณรงค์ สุดโสม : 1/11
      กนกวรรณ หลวงสงคราม : 2/8
      ณัชพล เปรมชยกุล : 2/12
      ธัญนันท์ บัวบาน : 3/3
      ธนัญชัย นกจันทร์ : 3/4
      เหมวรรณ แก้วประดิษฐ์ : 4/1
      ภิญกาญจน์ สมจิต : 4/5
      ศิริวรรณ บุญมา : 5/5
      ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว


   ภาพกิจกรรมของโรงเรียน  
  อบรมทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2558 ณ เพชรริมธารรีสอร์ต อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 24-26 กันยายน 2557p More...
[สรินยา@28/9/2557 ]
  อบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องประชุมสุทินศักดิ์ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
[สรินยา@22/9/2557 ]
  ครูอภินันท์ สีสันต์ วิทยากรอบรมครูบรรณารักษ์ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคกลางและภาคตะวันออก ทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ตลอดเดือนกันยายน More...
[อภินันท์@16/9/2557 ]
  พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 โดยไดัรับเกียรติจากประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ผอ.จักรกฤษ แย้มสรวล และคุณลุงสมพงษ์ สุทินศักดิ์ More...
[วัฒนา@4/4/2557 ]
  17-18 มีนาคม 2557 การประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนดีมีคุณภาพ ณ ผางามรีสอร์ท วังน้ำเขียว More...
[อภินันท์@20/3/2557 ]
หน้าที่..| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

   แจ้งข่าวสารของโรงเรียน  
    ประกาศรายชื่อนักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียน 1/2557 ตรวจดูได้ที่หน้าห้องทะเบียน-วัดผล หรือที่นี่ More...
 [วันที่:16 กันยายน 2557   ผู้ประกาศ:วัฒนา ]
    คุณครูรับข้อมูล BookMark ได้แล้วที่นี่ More...
 [วันที่:27 สิงหาคม 2557   ผู้ประกาศ:วัฒนา ]
    ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 More...
 [วันที่:18 กรกฏาคม 2557   ผู้ประกาศ:เชลงศักดิ์ ]
    ประกาศโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เรื่อง การรับเงินค่าเสื้อผ้าและอุปกรณ์การเรียน ให้ไปรับเงินดังนี้ ม.2,3,5,6 วันที่ 21,22,24,25 เม.ย. 57 ตามลำดับ เวลา 08.30-12.00 น. More...
 [วันที่:10 เมษายน 2557   ผู้ประกาศ:วัฒนา ]
    คำสั่ง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานศึกษา ประจำเดือน เมษายน-พฤษภาคม พ.ศ. 2557 More...
 [วันที่:3 เมษายน 2557   ผู้ประกาศ:ชาคริต ]
    ประกาศผลการสอบเข้าเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2557 More...
 [วันที่:1 เมษายน 2557   ผู้ประกาศ:วัฒนา ]
หน้าที่.. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

   ปฏิทินปฏิบัติงาน 9 รายการแรก : (แสดงทั้งหมด)
วัน/เดือน/ปี
  รายการปฏิบัติงาน  ผู้เกี่ยวข้อง
29 ก.ย.57    วันสุดท้ายการส่งผลการเรียน Book Mark  ครูประจำวิชา
2 ต.ค. 57    ประกาศผลสอบชั้น ม.1 (เช้า) และ ม.2 (บ่าย) นำผู้ปกครองมาฟังผล  ครูที่ปรึกษา
3 ต.ค.57    ประกาศผลสอบชั้น ม.3 (เช้า) และ ม.4 (บ่าย) นำผู้ปกครองมาฟังผล  ครูที่ปรึกษา
6 ต.ค. 57    ประกาศผลสอบชั้น ม.5 (เช้า) และ ม.6 (บ่าย) นำผู้ปกครองมาฟังผล  ครูที่ปรึกษา
7-10 ต.ค.57    สอบซ่อมครั้งที่ 1  นักเรียน/ครูประจำวิชา
9 ต.ค.57    ส่งแฟ้มบันทึกการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสิ้นภาคเรียน(ปพ.5) ที่หัวหน้ากลุ่มสาระ  ครูประจำวิชา
10 ต.ค.57    สรุปผลการส่งแฟ้มบันทึกการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.5) ที่งานวัดผล  หัวหน้ากลุ่มสาระ
10 ต.ค.57    วันสุดท้ายการส่งผลการซ่อมที่ 1  ครูประจำวิชา
31มค.-1กพ. 58    ม.3 สอบ O-NET  นักเรียนชั้น ม.3
หน้าที่.. | 1 | 2 |
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง