Online 20  
Visitor 2077429  
 ครู   นักเรียน   Web Link          

   รวมเว็บแนะแนวการศึกษาต่อ        

   คุณรู้จักร.ร.ท่ามะกาวิทยาคมดีแค่ไหน

   ร.ร.ท่ามะกาวิทยาคม google maps
 สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
      นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 9 คน
      โสภิตา ตันทเตมี : 1/3
      ศศิวิมล สมพงษ์ : 2/1
      ปัณณวัฒน์ แซ่ล้อ : 3/2
      รัตนาวดี สังข์ทอง : 3/9
      ปริศนา เกตภูงา : 3/11
      ธนชาติ ศรีนวล : 4/5
      อาทิมา การสะอาด : 5/3
      ศิริรัตน์ ลี้เกษร : 6/2
      ศิริพร มั่นคง : 6/8
      ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว

   ภาพกิจกรรมของโรงเรียน ดูทั้งหมด......   
  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ช่วยงานปิดทองฝังลูกนิมิต ณ วัดท่ามะกา ระหว่างวันที่ ๕-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ More...
[เกษมสิทธิ์@6/2/2559 ]
  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ช่วยงานปิดทองฝังลูกนิมิต ณ วัดห้วยตะเคียน ระหว่างวันที่ ๕-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ More...
[เกษมสิทธิ์@6/2/2559 ]
  กิจกรรมติว O-net ในรายวิชาภาษาไทย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ณ หอประชุมสุทินศักดิ์ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ More...
[เกษมสิทธิ์@4/2/2559 ]
  ผู้อำนวยการประทีป หวานชิต มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันภาพยนตร์สั้น วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ More...
[เกษมสิทธิ์@4/2/2559 ]
หน้าที่..| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |

   วีดีโอกิจกรรมของนักเรียน ดูทั้งหมด........   

  ตัวอย่างผลงานโครงงานของนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557 คลิกดูทั้งหมด More...
[วัฒนา@25/2/2558 ]

  ช่องรายการ TMV Channel ของคนทำสื่อ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม More...
[ดวงกมล@19/9/2557 ]

  รับน้องSmart sci 4# โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม More...
[วัฒนา@19/9/2557 ]

  เปิดกีฬาสี โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ปีการศึกษา 2558 HD More...
[วัฒนา@10/9/2557 ]
หน้าที่..| 1 | 2 |

   แจ้งข่าวสารของโรงเรียน  
    นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 พิมพ์ใบแสดงผลการเรียนได้ที่นี่ รหัสผ่านคือ วัน/เดือน/ปีเกิด More...
 [วันที่:6 กุมภาพันธ์ 2559   ผู้ประกาศ:วัฒนา ]
    ประกาศผลการสอบPre O-NET รายบุคคลของนักเรียนชั้น ม.3 คะแนนรายบุคค , สถิติการสอบ More...
 [วันที่:14 มกราคม 2559   ผู้ประกาศ:วัฒนา ]
    ตารางสอบกลางภาคเรียน ที่2/2558 More...
 [วันที่:23 ธันวาคม 2558   ผู้ประกาศ:วัฒนา ]
    นักเรียน/ครูตรวจสอบการติด 0,ร,มส ต้องเรียนซ้ำ ชั้น ม.1 , ชั้น ม.2 , ชั้น ม.3 , ชั้น ม.4 , ชั้น ม.5 , ชั้น ม.6 แสดงตามชื่อครูผู้สอน ชั้น ม.1 , ชั้น ม.2 , ชั้น ม.3 , ชั้น ม.4 , ชั้น ม.5 , ชั้น ม.6
 [วันที่:16 พ.ย. 2558   ผู้ประกาศ:วัฒนา ]
    14 โครงการหลักโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม More...
 [วันที่:7 ตุลาคม 2558   ผู้ประกาศ:นุจรินทร์ ]
หน้าที่.. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

   คำสั่ง/หนังสือราชการ 7 รายการแรก :
ประเภทหนังสือ   รายการหนังสือ/คำสั่ง
หนังสือทั่วไป  ประกาศรับสมัครครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 1 อัตรา[26/1/2559 15:49:46]
คำสั่งอยู่เวร  ประกาศราคาซื้อสถานีพลังงานในหน่วยงานสถานศึกษาและโรงพยาบาลของรัฐ (Campus Power) โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม โดยวิธีประกสดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)[9/12/2558 13:34:46]
หนังสือทั่วไป  รับสมัครครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ๒ อัตรา [26/10/2558 14:19:38]
หนังสือทั่วไป  14 โครงการหลักของโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม[7/10/2558 8:42:42]
หนังสือทั่วไป  Download แบบฟอร์มรายละเอียดการเข้ารับการฝึกอบรม[6/10/2558 10:04:40]
หนังสือทั่วไป  คู่มือจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2559[1/10/2558 14:39:05]
หนังสือทั่วไป  คู่มือจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559[1/10/2558 14:10:06]
หน้าที่.. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

   ปฏิทินปฏิบัติงาน 7 รายการแรก : (แสดงทั้งหมด)
วัน/เดือน/ปี   รายการปฏิบัติงาน  ผู้เกี่ยวข้อง
3-5 ก.พ.59    เข้าค่ายลูกเสือ ชั้น ม.1  งานกิจกรรม / ครู
6-7 ก.พ.59    นักเรียนชั้น ม.6 สอบ O-NET  นักเรียนชั้น ม.6
10-11 ก.พ.59    วันวิชาการ 58  ทุกคน
15 ก.พ.59    วันสุดท้ายขอแก้ไขตารางสอบปลายภาคเรียน  งานวัดผล /ครูประจำวิชา
20-24 ก.พ. 59    รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ม.1และม.4 และห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ(MEP) ม.1  ครูตามคำสั่ง
26 ก.พ.59    วันสุดท้ายการบันทึก/แก้ไขเวลาเรียน ออนไลน์  ครูประจำวิชา
27-28 ก.พ.59    นักเรียนชั้น ม.3 สอบ O-NET  นักเรียนชั้น ม.3 ครูตามคำสั่ง
หน้าที่.. | 1 | 2 | 3 | 4 |

แนะนำผู้บริหาร
นายประทีป หวานชิต
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นายพิสิฐ บุญมา
ครูชำนาญการพิเศษ

ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
เนตรอัปสร เพ็ชระ
ชั้น ม.1/6 GPA=3.98
สอบได้ที่ 2     ส่ง sms :
     ยืนยันตัวเลข 8349

ryEWZBxuPvmilJ  [7/2/2559]
ดูเกรดได้ที่เมนูงานทะเบียน  [25/1/2559]
อยากให่ลงเกรดคะ  [24/1/2559]
พิธีกรคนเดิมหนูว่าก้ดีแล้วนะคะ  [11/1/2559]
ผมเป็นศิษย์เก่าทมว.นะครับ ทำไปอาจารย์เสนอ ถึงไม่ได้ทำหน้าที่งานชุมชนล่ะครับอาจารย์เสนอท่าทำดีมาก  [5/1/2559]
อยากให้โรงเรียนเปลี่ยนพิธีกรคนใหม่จังเลยครับ เป็นอาจารย์ ภาษษไทย น่าจะให้ภาษาคำพูดได้ดีกว่าคนเดิมครั  [5/1/2559]
สวัสดีปีใหม่ โชคดีทุกๆ คน  [30/12/2558]
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง