Online 34    คน
Visitor 3007156

 ครู   นักเรียน

    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 3621
จบยังๆ  [27/2/2560]
แล้วไงล่ะใครแคร์ 500 พอไหมไปกลับนครชัยแอร์ โย่วๆ  [27/2/2560]
ดาวเดือนประกวดแค่น่าตาจริงๆ. นอกนั้นก็ไม่มีไรดีหรอก  [23/2/2560]
ดาวเดือนประกวดแค่น่าตาจริงๆ. นอกนั้นก็ไม่มีไรดีหรอก  [23/2/2560]
อสิตา ทองแฉล้ม บริสุทธิ์น่ะค่ะ เป็นการเข้าใจผิดกันค่ะ  [23/2/2560]
อ่านทั้งหมด


สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 5 คน ชิษณุพงศ์ ศิริรักวงษา : ม.1/1
กษิดิศ สุขเสมอ : ม.1/1
วรวุธ คำชนะ : ม.1/9
ชาลีดา ศรีจันทร์รัตน์ : ม.2/1
ศุภมาส ประดิษฐ์กุลศิริ : ม.2/4
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว

   ภาพกิจกรรมโรงเรียน... จาก Facebook......      กิจกรรมทั้งหมด

  โครงการขับเคลื่อนงานตามแผนประชารัฐร่วมใจป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม More...
[เกษมสิทธิ์@9/2/2560 ]
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอความอนุเคราะห์ในการให้ข้อมูลการติดตามการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย More...
[เกษมสิทธิ์@9/2/2560 ]
  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษามัธยาศึกษา เขต ๘ ติดตามนิเทศโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม More...
[เกษมสิทธิ์@9/2/2560 ]
  บรรยากาศการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ม.๑ วันที่ ๓๐ มกราคม - ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ค่ายลูกเสือสิทธิศึกษา อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี More...
[เกษมสิทธิ์@3/2/2560 ]


แนะนำผู้บริหาร
นายประทีป หวานชิต
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นางสาวนุจรีย์ รอดประสิทธิ์
ครู

อวยพรวันเกิดครูที่เกิดในวันนี้

ครูปานรวี ภูศรี

ครูอลิสา ป่วนเดช

ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
ภาวดี อภัยชา
ชั้น ม.2/1 GPA=3.95
สอบได้ที่ 9

กลุ่มไลน์เครือข่ายผู้ปกครอง
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง