Online 50  
Visitor 1732643  
 ครู   นักเรียน


    Web Link          
    รวมเว็บแนะแนวการศึกษาต่อ        
 สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
      นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 7 คน
      สหพล กลิ่นหอม : 2/3
      ชานนท์ อารียานันท์ : 2/8
      น้ำค้าง แช่มเล็ก : 2/9
      พิชภรณ์ อรภักดี : 3/4
      ธนโชติ เจนเจริญ : 3/10
      ประภัสสร พูลทวี : 6/5
      อัญชลี เปรมชยกุล : 6/7
      ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว


     ส่ง sms :
     ยืนยันตัวเลข 7718

รหัสผ่านคือ วง/ดด/ปีพ.ศ. เกิด  [7/10/2558]
ดเกรดยังไงอ่ะค่ะ  [6/10/2558]
ทำไมไม่ลงเกรดในเว็บสักทีคะ ค้างไว้หลายเทอมแล้วนะคะครู.  [2/10/2558]
นโยบายโรงเรียนให้นักเรียนผู้ปกครองมาฟังผลด้วยตนเอง  [27/9/2558]
เข้าไปดูเกรดรายบุลคลไม่ได้ค่ะ  [26/9/2558]
รอเกรดในเว็บ รร; ครับ -0-   [26/9/2558]
ทำไมเกรดในเว็บรร.ไม่ขึ้นค่ะ แล้วเมื่อไรจะขึ้น  [26/9/2558]
   ภาพกิจกรรมของโรงเรียน  
  โรงเรียนบางสะพานวิทยามาศึกษาดูงาน วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม More...
[เกษมสิทธิ์@2/10/2558 ]
  โรงเรียนปทมโรจน์วิทยาคม จังหวัดอ่างทอง มาศึกษาดูงาน ณ หอประชุมเจ้าคุณทองดำ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ More...
[เกษมสิทธิ์@30/9/2558 ]
  ประชุมผู้ปกครองและประกาศผลการเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ และ ๖ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ณ หอประชุมสุทินศักดิ์ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม More...
[เกษมสิทธิ์@30/9/2558 ]
  ภาพกิจกรรมงาน "สุขสันต์วันเกษียณ" ที่โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมจัดให้กับครูทั้ง ๑๒ ท่านและนักการ-ภารโรงที่เกษียณอายุราชการในปี ๒๕๕๘ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ ณ หอประชุมสุทินศักดิ์ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม More...
[เกษมสิทธิ์@30/9/2558 ]
หน้าที่..| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | อัลบั้มภาพ

   วีดีโอกิจกรรมของนักเรียน   

  ตัวอย่างผลงานโครงงานของนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557 คลิกดูทั้งหมด More...
[วัฒนา@25/2/2558 ]

  ช่องรายการ TMV Channel ของคนทำสื่อ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม More...
[ดวงกมล@19/9/2557 ]

  รับน้องSmart sci 4# โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม More...
[วัฒนา@19/9/2557 ]

  เชียร์หลีดสีเขียว ท่ามะกาวิทยาคม ปี 57 ชนะเลิศ More...
[วัฒนา@10/9/2557 ]
หน้าที่..| 1 | 2 |

   แจ้งข่าวสารของโรงเรียน  
    14 โครงการหลักโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม More...
 [วันที่:7 ตุลาคม 2558   ผู้ประกาศ:นุจรินทร์ ]
    Download แบบฟอร์มรายละเอียดการเข้ารับการฝึกอบรม More...
 [วันที่:6 ตุลาคม 2558   ผู้ประกาศ:ปภัสรา ]
    แบบฟอร์มสรุปโครงการโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม More...
 [วันที่:1 ตุลาคม 2558   ผู้ประกาศ:นุจรินทร์ ]
    ดาวโหลดฐานข้อมูล BookMark ได้แล้วสำหรับคุณครูท่านใดที่ยังไม่มีให้แจ้งรายชื่อนักเรียนที่ครูวัฒนา ก่อนวันที่ 17 กันยายน 2558 ในภาคเรียนนี้ต้องส่งเกรดเร็ว ให้ท่านดำเนินการกรอกข้อมูลใน bookmark ไว้ก่อน More...
 [วันที่:8 กันยายน 2558   ผู้ประกาศ:วัฒนา ]
    สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ More...
 [วันที่:27 กรกฏาคม 2558   ผู้ประกาศ:นุจรินทร์ ]
หน้าที่.. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

   คำสั่ง/หนังสือราชการ 7 รายการแรก :
ประเภทหนังสือ   รายการหนังสือ/คำสั่ง
หนังสือทั่วไป  14 โครงการหลักของโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม[7/10/2558 8:42:42]
หนังสือทั่วไป  Download แบบฟอร์มรายละเอียดการเข้ารับการฝึกอบรม[6/10/2558 10:04:40]
หนังสือทั่วไป  คู่มือจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2559[1/10/2558 14:39:05]
หนังสือทั่วไป  คู่มือจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559[1/10/2558 14:10:06]
หนังสือทั่วไป  แบบฟอร๋มการจัดทำรายงานโครงการ ของโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม[1/10/2558 14:06:47]
หนังสือทั่วไป  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ [27/7/2558 9:57:23]
หนังสือทั่วไป  ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558[14/7/2558 14:03:52]
หน้าที่.. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

   ปฏิทินปฏิบัติงาน 7 รายการแรก : (แสดงทั้งหมด)
วัน/เดือน/ปี   รายการปฏิบัติงาน  ผู้เกี่ยวข้อง
5-8 ต.ค.58    สอบซ่อมครั้งที่ 1  นักเรียน/ครูประจำวิชา
7 ต.ค.58    ส่งวิจัยชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558 ฉบับสําเนา พร้อมบันทึกในเว็บไซต์  ครูประจำวิชา
7 ต.ค.58    ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ภาคเรียนที่2/2558พร้อมบันทึกหลังสอนที่หัวหน้ากลุ่มสาระ  ครูประจำวิชา
9 ต.ค.58    สรุปผลการส่งแผนการจัดการเรียนรู้ภาคเรียนที่ 2/2558  หัวหน้ากลุ่มสาระ
9 ต.ค.58    วันสุดท้ายการส่งผลการซ่อมที่ 1  ครูประจำวิชา
12 ต.ค.58    ปิดภาคเรียนที่ 2  
6-7 ก.พ. 59    สอบ O-NET ระดับชั้น ม.6 (ประกาศผลสอบ 21 มี.ค.59)  นักเรียน ชั้น ม.6
หน้าที่.. | 1 | 2 |
แนะนำผู้บริหาร
นายหงษ์ดี ศรีเสน
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
ภัคจิรา คงนิยม
ชั้น ม.5/2 GPA=3.85
สอบได้ที่ 9คุณรู้จักโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมดีแค่ไหน
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง